Probeer maar eens mogelijke terroristen te signaleren

Het hallucinant verhaal van een man die het verdacht gedrag van Arabisch uitziende mogelijke terroristen ‘toeristen’ wou melden:

“Een aangifte van verdacht gedrag doen in de marge van terrorisme is ongelooflijk moeilijk”, meldde een lezer ons. Of de dreiging die hij ervoer aan het Atomium gegrond was, en hij wel degelijk met twee mogelijk terroristen te doen had, speelt geen rol. Daartoe dient zijn relaas ook niet. Wel om aan te tonen hoe – terwijl dreigingsniveau drie gold op dat moment – bezorgde mensen tegen een muur lopen wanneer ze uit burgerzin proberen verdacht gedrag te signaleren. En met wat voor middelen onze politiediensten en terreurbestrijders moeten werken. 

Lees hier heel het relaas.