Politiereglement i.p.v. taalwetgeving?

Vlaams-Brabant, waar de Vlaamse partijen en geldbeluste commerçanten onze mensen voor een bord “soupe aux lentilles” verraden:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Soms ligt de oplossing aan de andere kant van de taalgrens.

Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, lucht, plant en buiten

Zo eenvoudig is het. Als er al eens Vlaamse stemmen opgingen die pleitten voor een restrictieve interpretatie van de taalwetgeving, dan werd dat meestal van de hand gewezen. Om de suggesties ter zake vervat in de studie van professor Boes op vraag van de provincie Vlaams-Brabant nu twintig jaar terug, toch maar niet te moeten toepassen, bestelde de Vlaamse regering een tegenstudie. Wie kwam aandraven met regels op het taalgebruik in het algemeen, kreeg helemaal geen gehoor. De taalwet slaat alleen op de openbare besturen en onderwijs. Wetten zoals de Loi 101 in Quebec die het privé-gebruik van het Frans in die Canadese staat regelt, zijn hier ongrondwettelijk, kregen we destijds te horen. Lees hier het omstandig verslag van een debat in de Vlaamse praatbarak daterend 16.5.2012 met als rode lijn een quasi wanhopig “Wat kunnen we doen?”

En in 2016 de klacht van Chris Janssens in hetzelfde halfrond: Vlaams belastinggeld misbruikt voor verfransing Vlaams-Brabant

De oplossing komt uit Henegouwen. Vlakbij het Oost-Vlaamse Ronse en Kluisbergen ligt daar de gemeente Mont-de-l’Enclus (Kluisberg). Drie van de vier deelgemeenten behoorden tot 1962 ook nog tot Oost-Vlaanderen maar werden naar Wallonië overgeheveld, zonder taalfaciliteiten voor de Nederlandstaligen weliswaar die er nochtans wel degelijk woonden. En die tegenwoordig blijkbaar steeds talrijker worden, lees ik in ‘t Pallieterke. Tot groot ongenoegen van de MR burgemeester die nu met een politiereglement wil verbieden dat huizen in het Nederlands te koop worden gesteld. De Walen hebben zowaar het territorialiteitsbeginsel herontdekt. De zo geroemde ‘diversiteit’ geldt niet als het Vlamingen betreft en ‘we zijn toch allemaal Belgen’, moet ook weer niet te letterlijk worden genomen, volgens de Waalse liberalen. Maar goed, taalwetgeving opleggen mits een politiereglement, het opent perspectieven. (Luk Van Nieuwenhuysen)

Of trek met uw gsm ten strijde tegen de Verbrusseling: