Politie krijgt les

politie nieuwe middelenIslamles.  Poco islamles door een ‘expert’, die antwoord geeft op bijna alle prangende vragen.  Uiteraard is de man  ‘neutraal’.

De nullenzender wijdde er een reportage aan met beelden uit het klaslokaal, vragen en antwoorden.  Deze clip is echter niet meer te vinden op de webstek van de staatszender.  Slechts dit filmpje van ATV kunnen wij aanbieden als illustratie van Koenraad Elsts commentaar:

“Politie volgt les over de islam. Uiteraard leugenachtige propaganda. De staatszender heeft zo weinig controversieel mogelijke passussen geselecteerd, en toch vallen de leugens er aaneengerijgd uit te pikken. Zo vertelt de lesgevende islamist dat “vele” Koran-hoofdstukken al uit het leven van de Profeet dateren. Nee, per definitie dateren zij allemaal uit het leven van de Profeet, die ze na “goddelijke” ingeving gedicteerd zou hebben. De dienstdoende islamist beweerde ook dat de laatste instructies door de Profeet vrouwenrechten, mensenrechten en een oproep tot rechtvaardigheid bevatten. Zozo, herriep Mohammed bij die gelegenheid zijn oproepen om de nek van de ongelovigen te splijten, of om mogelijke ongehoorzame vrouwen op te sluiten en te slaan? Zei hij dat zijn bandopnemer (alias Allah) zich vergist had toen Hij alle ongelovigen de hel en haar folteringen in het vooruitzicht stelde? De overheid doet er goed aan, te investeren in onderricht over de islam. Maar zij doet er zeer verkeerd aan, dat onderricht toe te vertrouwen aan een belanghebbende en uitdrukkelijk tot leugens gerechtigde partij.”
Koenraad Elst

 

8 gedachten over “Politie krijgt les

 1. Toen ik in de jaren 80 diestdoende ass. off.was te Borgerhout Mareestraat kregen wij van den . Battle , een off met negerroots ook soortgelijke lessen . Als wij bv werden geroepen naar een moskee zouden wij verplicht zijn om onze schoenen uit te doen . Wij hebben dat eensgezind geweigerd. Zoveel jaren geleden was er al een Islam-invloed

  • Beste Rene,
   Maar men blijf hoe dan ook op de zelfde spijker kloppen, net zo lang tot de islamieten en volksverraders hun zin krijgen. Om van te kot….

 2. Zouden ze niet beter les geven aan de moslims om die een beetje minder wereldvreemd te maken en hun beperkt verstand te verlichten met het feit dat wij leven in de eenentwintigste eeuw en niet meer ten tijde van Mohammed !

 3. Een islamiet les laten geven over de islam om “conflicten” te vermeiden, is als een alcoholist witte wijn geven in plaats van rode om hem te laten stoppen met drinken.

 4. Zelfs Koenraad gaat mee in het spel van de verraders !!!
  Zie citaat uit de voormelde publicatie :
  “De overheid doet er goed aan, te investeren in onderricht over de islam. Maar zij doet er zeer verkeerd aan, dat onderricht toe te vertrouwen aan een belanghebbende en uitdrukkelijk tot leugens gerechtigde partij.”
  Koenraad Elst”(=einde citaat).
  Over de islam moet er geen les gegeven worden. Zoals reeds vermeld : 270 miljoen doden… wat moet daarover nog gezegd worden??
  Slechts één woord : “RAUS…”.
  Dergelijke “lessen” (sic) staan ten andere stijf van het negationisme en het revisionisme!! Is dit niet strafbaar???
  Als de politie dan toch lessen moet krijgen, dan moet dit gaan over :
  Het cultureel marxisme, Gramsci, Alinsky, de Frankfurter Schule, het Tavistock institute, Sun Tzu, Machiavelli, het Stockholm Syndroom, de mei 68’ers, de NWO,
  en vooral over de loge mafia’s en andere occulte machten.(=beperkte opsomming).
  Voor dergelijke lessen moet men zijn schoenen niet uitdoen en nog minder de broek laten zakken en de pot vaseline bovenhalen!!!
  Succes is bovendien gegarandeerd.

 5. Bij deze brengen we graag wat nuances aan. Het provinciale multidisciplinaire opleidingscentrum Campus Vesta organiseert deze opleiding Moeilijke vragen omtrent islam voor politie, op vraag van de sector. Het merendeel van de cursisten zijn wijkagenten.

  De deelnemers hebben voordien al een cursus CoPPRa, ofwel gemeenschapsgerichte politiezorg om radicalisering en terrorisme te voorkomen, gevolgd. Het CoPPRa-project is een samenwerkingsverband tussen elf EU-lidstaten en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Tijdens de opleiding CoPPRa verdiep je je in het radicaliseringsproces, radicale en terroristische groeperingen en het plan radicalisme van Binnenlandse Zaken. Pas nadat je deze opleiding volgde, kun je je inschrijven voor een opleiding islam en islamisering.

  Terrorisme is een overkoepelende term en gaat veel breder dan religieus terrorisme. De CoPPRa opleiding gaat evengoed dieper in op extreemrechtse, extreemlinkse, anarchistische en tal van andere organisaties met een terroristisch karakter. Maar om islamisering en de strijd om een samenleving te creëren die gebaseerd is op een starre interpretatie van de koran, moet je wel basiskennis hebben van islam en de stromingen binnen islam. In de nieuwe opleiding wordt er door islamkenners heel respectvol informatie gegeven over de islam, dat spreekt voor zich.

  Ook de studenten die de vernieuwde basisopleiding politie volgen, bezoeken een moskee en synagoge. De klemtoon ligt op werkplekleren. Je leert pas echt bij door je theoretische kennis te koppelen aan praktijktrainingen zoals rollenspelen, stages op het terrein en door werkbezoeken. Zo zal de nieuwe generatie politie sowieso al hebben kennisgemaakt met de islam voor ze het terrein opgaan. Ze gaan ook een dag meedraaien in de gevangenis, bezoeken de rechtbank en gaan naar Kazerne Dossin waar het thema mensenrechten ruim aan bod komt. Onze taak is politieprofessionals afleveren die met twee benen in onze maatschappij staan en over een ruime algemene kennis beschikken. Wij vinden het een positief signaal dat er vanuit de politie zoveel interesse is in bijleren over islam en islamisering.

Reacties zijn gesloten.