Problematiek dubbele nationaliteit

fernand keuleneer BRUZZ 1523 Fernand Keuleneer:

“Er is een verschil tussen er een dubbele nationaliteit op nahouden naar Belgisch recht, en er een op nahouden uit vreemd recht. De dubbele nationaliteit volgde niet altijd uit het Belgische recht. Tot 2008 bijvoorbeeld was het mensen verboden om er naast de Belgische nationaliteit ook een andere op na te houden.”

“Na dat jaar is de wetgeving veranderd en kan een persoon er verschillende nationaliteiten naast de Belgische op nahouden, met alle problemen van dien.”

“Ik ben voorstander van een keuzebeleid: je moet net zoals vroeger kiezen welke nationaliteit je wil hebben, zo ontstaat er geen loyauteitsprobleem. Diplomatiek kan je dan afspraken maken – bijvoorbeeld met Turkije – zodat Turkije geen mensen meer kan opvorderen om legerdienst te doen, wat een claim legt op Belgen die hier wonen maar ook een Turks paspoort hebben.”

Vreemde legers
“Voor mensen die spontaan en bewust opteren voor de Belgische nationaliteit, stel ik een verklaring voor waarbij ze officieel afstand doen van rechten en plichten die verbonden zijn aan de nationaliteit van een ander land. Zo vermijd je bijvoorbeeld aanhorigheid aan Turkse wetten die van toepassing zijn op Turken, waar die zich ook ter wereld bevinden, zoals bepaalde aspecten van het Turkse familierecht.”

Keuleneer pleit ook voor de strikte toepassing van de wet die een verbod instelt op deelname aan vreemde legers.

“Correcter: ik wil een schrapping voor de uitzondering die er in 2008 gemaakt is voor mensen die de dubbele nationaliteit hebben. Pas zo kan je Syriëstrijders echt verbieden om elders te gaan vechten.”

“Wat je als overheid dan wel nog kan, is politiek afgesproken uitzonderingen maken voor mensen die gaan strijden voor een buitenlandse zaak die onze overheid steunt. Maar dat zou dus een politieke afspraak moeten zijn, geen juridische.”

De advocaat heeft bovengenoemde stellingen al meermaals verdedigd, ook tegenover huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Zonder veel antwoord te krijgen.

Lees meer…

2 gedachten over “Problematiek dubbele nationaliteit

 1. De problematiek van de belgische nationaliteit… dubbele nationaliteit voor vreemdelingen enz…, is een zuivere juridische discussie. In praktijk blijven al deze vreemdelingen, genaturaliseerd of niet, geïntegreerd of niet, geassimileerd of niet..de belangen van het land van oorsprong verdedigen, uitzondering gemaakt voor een te verwaarlozen gedeelte.
  Als het uur van de waarheid zal aangebroken zijn, zullen de maskers vallen… en zullen ze in het beste geval : ofwel gaan lopen en ons achterlaten met de puinhoop ofwel ons het mes de in de rug steken.
  Het gaat hier dan ook om het Paard van Troje en de 5de colonne.
  Mr Keuleneer is dan ook zeer naïef te denken dat met een “plechtige verklaring” deze vreemdelingen definitief de belgische belangen gaan dienen. Op een paar na, plegen ze allemaal meineed bij een dergelijke plechtige verklaring, die dan te beschouwen valt als een eed van trouw aan het land. Welk land dan : De belgische bezetter of Vlaanderen.?
  Als het tegen “les sales flamines” gaat, zullen er inderdaad heel wat zijn die “belgische belangen” zullen dienen.
  Mr Keuleneer pleit ook voor een verbod op deelname aan vreemde legers, uitgezonderd voor mensen die gaan strijden voor een buitenlandse zaak die onze overheid steunt.
  Dit is wel een zeer glibberig pad!! In Syrië heeft België immers de terroristen gesteund.
  Zie enkele bronnen :
  https://willyvandamme.wordpress.com/2016/05/13/syri-belgi-piraten-organiseren-farce/
  https://willyvandamme.wordpress.com/2016/05/06/syri-straf-de-oorlogsmisdadigers/
  Hij wil politieke afspraken !!! Politieke afspraken die dan veranderen naargelang de regering die er aan het bewind is. De belangen van de PS en loge mafia’s zijn immers totaal anders dan deze van de rechtse partijen, of wat er moet voor doorgaan.
  De aanpak van de deelname aan “vreemde legers” (lees : gangster- en terroristen benden) kan ook aangepakt worden via de artikels 137 e.v. van het strafwetboek die betrekking hebben op terroristische misdrijven.
  Hoe zit het dan met het Franse vreemdelingenlegioen???
  Dient dit altijd de Belgische belangen ??
  Een oplossing kan er in bestaan de belgische wetgeving, en alleen deze van toepassing te verklaren op alle inwoners van het land, zonder onderscheid, en zonder rekening te houden met de respectievelijke buitenlandse wetgevingen.
  Diegenen die hiermee een probleem hebben, staat het vrij om te vertrekken.
  Wat de deelname aan buitenlandse legers, oorlogen en conflicten betreft, is er maar één afdoende oplossing : definitief uit het land, en vervallenverklaring van de belgische nationaliteit als ze deze hebben.
  Als deze 2 maatregelen niet mogelijk zijn, omdat men geen “kl…. aan zijn lijf” heeft of omdat men zich verschuilt achter internationale verdragen, dan moeten we blijven aanmodderen, en de 5 de colonne blijven importeren.

 2. Dat is toch onmogelijk , dat kan toch niet …een West Vlaamse Turk , een Antwerpse Marokkaan ,een Brusselse Syrier enz , dat is toch te zot om los te lopen Een dier met de nationaliteit als varken is en blijft een varken ge kunt ge gene herdershond. van maken want dat varken is niet in staat om een kudde schapen te bewaken . Ge kunt met een Islamiet samen aan den toog geen pint drinken , want dat mag niet van zijne Allah…. enz enz . Ge kunt zelfs van een Waal geen echte Vlaming maken wel samen een pint drinken want het zijn Belgen

Reacties zijn gesloten.