2 gedachten over “Paul Cliteur: “Racisme zou niet verboden moeten worden.”

 1. Racisme is nooit aanwezig geweest in onze samenleving, racisme hebben die vreemdelingen meegebracht naar hier want zij en niemand anders haten andere mensen, voor ons is iedereen gelijkwaardig.
  Wij hebben onze cultuur en die moeten wij beschermen van barbaren, wij moorden niet, wij verkrachten niet, wij verminken niet maar wij beschermen ons volk.

 2. Stootte op de door The University of Illinois Library gedigitaliseerde versie (die je ook niet gedigitaliseerd kan oproepen op https://archive.org/stream/nationaljewishmo1213bnai#page/n159/mode/2up )
  B’nai B’rith News. Van deze grootloge leer je heel wat. How to Americanize the East European Jewish immigrants, kan model staan voor onze huidige immigratie.

  Vanuit politiek correcte hoek wordt hoe langer hoe meer Shakespeares ‘Merchant of Venice’ veroordeeld, hier lees je hoe B’nai B’rith reeds in 1917 de aanval op het boek begon.

  Je leest er de hele bede, aan de vredes conferentie, van de Arabieren die aandringen op meer joodse immigratie voor Palestina: The Arabs Memorandum of Protest. Plea tot the Peace Conference. Asserts only 60.000 Jews reside in Palestine, while those of other faiths number 900.000.

  Daar waar de islam vol begrip bekeken wordt, is het heel anders voor het christendom:
  Mohammedianism arose in the full light of history. There is little of mythical about it. We can see it built up stage by stage (de islam kwam op in het volle licht van de geschiedenis. Er is weinig mystiek rond de islam. We kunnen hem zien opbouwen stap per stap) When we turn to Christianity, we must perforce, use the critical method and sift out the kernel of truth surrounded and encased as it is by the husk of legend and myth. Judaism was and is an irritant. It cannot all be well with the state of Christianity (Als we ons naar het christendom keren, moeten we het doorboren, de kritische methode gebruiken, het uitziften tot op de kern van de waarheid, die omgeven is en gekooid door de schil van legenden en mythen. Judaïsme was en is een irritant. Het kan helemaal niet goed gaan met het christendom)

Reacties zijn gesloten.