Open brief van Geert Wilders aan de paus (met aanvulling NL-vertaling)

Open brief van Geert Wilders aan de paus

Een brief,  een smeekbede gericht aan de man, die het hoogste ambt van de katholieke kerk bekleedt.  Gericht aan de herder,  wiens verdomde plicht het is  zijn kudde te verdedigen tegen het kwade, tegen de moordzuchtige islamisten.

Een brief, opgesteld in drie talen: Engels, Duits en Frans.  Opdat velen hem mogen begrijpen.  Nog niet in het Nederlands; hopelijk wordt deze versie ook snel op het net aangeboden.*  U kan de volledige brief lezen via dit bruggetje.

Enkele citaten:

“Het huidige lijden van de christenen door islamitische vervolging in Syrië, Egypte, Soedan, Nigeria, Pakistan, Indonesië en menig ander land, geeft een duidelijk beeld wat de christenen moeten ondergaan door de volgelingen van de koran.  Wat atheïsten en joden, die de grootste vijanden beschouwd worden, moeten ondergaan is zelfs nog erger.”

“In uw Evangelii Gaudium (par. 252-253) stelt u dat de “authentieke islam en de juiste interpretatie van de koran tegen elke vorm van geweld zijn.  Dit wordt niet door de werkelijkheid bevestigd. De koran staat vol van oorlogszuchtige en haatzaaiende verzen tegen non-moslims…”

“Ik hoop dat de heilige vader ons wil helpen om de westerse joods-christelijke en humanistische beschaving te verdedigen, waaraan zelfs atheïsten en agnosten hun vrijheid en democratie te danken hebben.”

“We moeten de waarheid spreken over de islam. De islam is de grootste bedreiging van de mensheid van deze tijd.”

Lees ook de reacties.  Vooral die van broer Paul Wilders.  Hoe zal hij zou reageren als een gek Geert Wilders afmaakt zoals het gebeurde met Pim Fortuyn?

FT

* NL-vertaling inmiddels bij E.J. Bron

Gates of Vienna

 

4 gedachten over “Open brief van Geert Wilders aan de paus (met aanvulling NL-vertaling)

 1. Antwoord van de Paus aan Geert Wilders . Zijne heiligheid de Paus zal bidden veel bidden zelfs overuren maken in het bidden maar wij moeten ons onderwerpen aan de wil van de heilige drievuldigheid !

 2. Hij is en tjeef en zal altijd een tjeef blijven maar een duidelijk standpunt innemen dat durft (mag )hij niet. Tjeefen zweven altijd

 3. Naar aanleiding van de brief van Geert Wilders aan de paus zijn er toch enkele aspecten die nader dienen belicht te worden :
  1.De Islam:
  Enkele jaren geleden sprak tijdens een besloten vergadering prof. em. Urbain Vermeulen over de islam. Hij bevestigde dat het hier niet ging om een godsdienst maar om een ideologie, waar met veel moeite voor ongeveer 10% godsdienstige element inzaten. In het boek : “Pourquoi je ne suis pas musulman”pag.207, van Ibn Warraq, wordt de islam omschreven als een mengeling van boljsevisme en franse revolutie(=het eerste sovet-achtige terreurregime avant la lettre). Dit verklaart dan ook waarom zowel links als de vrijmetselarij de “rode loper” uitrolt voor de islam. Deze laatste wordt immers ingezet als wapen om onze westerse maatschappij en beschaving te vernietigen cfr. de verborgen agenda van de Nieuwe Wereld Orde.
  2. De kerk, het Vaticaan en de Paus :
  Sinds de verkiezing van Johannes 23 zijn het allemaal loge-pausen. Johannes 23 werd ingezworen toen hij nuntius was in Instanbul. (zie E.R. Carmin : Das Schwarze Reich- pagina 475 e.v.). In 1976 werd in het italiaanse tijdschrift Burghese een lijst gepubliceerd van 120 geestelijke hoogwaardigheidsbekleders in het Vaticaan die lid waren van de loge, waaronder de toenmalige kardinaal Suenens. (lijst is beschikbaar op de webstek : “In today’s catholic world”). Zowel in 1958 als in 1963 werd eerst de kardinaal Siri verkozen (hij had reeds de naam Gregorius17 aangenomen) toen na verbreking van het geheim van conclaaf en na contact met een “occulte organisatie” hij zich terugtrok na ”little brutality.. ..”(zie The keys of this blood –pag. 608 –Malachi Martin).Recent was er nog het boek “Vaticano Massone” van Giacomo Galeazzi en Ferruccio Pinotti(enkel in het italiaans), dat een onthullend beeld over de infiltratie van het Vaticaan door de loge en ook door de georganiseerde misdaad, en dat gepaard gaat met chantage met “zedendossiers!!”.
  Gezien wat voorafgaat moet men dus geen illusies hebben over de nieuwe paus en het Vaticaan, en is Geert Wilders dus bij manier van spreken met zijn brief “te biechten gegaan bij de duivel”.

  • Zeer interessante en goed geargumenteerde reactie van u waarvoor mijn waardering. Doch wat Wilders betreft: dit is een open brief, dus door iedereen te raadplegen, en hij moet ergens beginnen, dus bij de paus. Feit dat dit een open brief is zal de paus wel enigszins onder druk zetten.

Reacties zijn gesloten.