Men zegge het voort

Aankondiging FreddyOp weg naar de totale chaos?

Wanneer men aan een doorsnee Belg zou vragen wie Steven W.Rhodes is, dan is de kans bijna 100% groot dat hij u het antwoord schuldig blijft. Het is echter niet zo zeker dat hierin in de toekomst geen verandering zal komen.

Waarover gaat het?

Beroepspolitiekers zijn meestal zeer slechte boekhouders. Om toch maar steeds herverkozen te geraken beloven ze van alles en soms de meest onzinnige zaken. Zoals bijvoorbeeld in ons land de stupiede subsidies voor eigenaars van zonnepanelen en windmolens en dit voor niet minder dan 20 jaar!!! Maar de kans is groot dat die belovers van beroepspolitiekers nooit hebben nagedacht over welk bedrag dit op 20 jaar zou kunnen gaan en waar hun opvolgers al dat geld zullen moeten gaan halen om hun misdadige beloften te gaan inlossen. Men is er tot nu toe steeds van uitgegaan dat al die beloften toch zullen nageleefd worden en dat de overheid op een of andere wijze toch steeds aan het geld zal geraken om al die fratsen te betalen. Dit is tot op de dag van vandaag wat in de meeste landen gebeurt.

Maar de overheid werkt niet zoals een normaal bedrijf dat steeds eerst nagaat of er wel voldoende middelen aanwezig zijn om bepaalde investeringen of beloften te kunnen betalen. Er is niets gemakkelijker dan bijvoorbeeld aan werknemers extra pensioen te beloven(later) in plaats van een loonsverhoging(nu). Maar ondernemingen zorgen dan wel voor het aanleggen van de nodige reserves via pensioenfondsen.

Beroepspolitiekers menen meestal dat die bezorgdheid om later de aangegane beloften te kunnen betalen niet aan hen is besteed. Ook bankiers zien zelden graten in het toestaan van gigantische leningen aan de overheid omdat die “toch steeds betalen”! Op deze wijze draait onze overheid, en vele buitenlandse overheden, reeds jaren zorgeloos verder.

Maar wanneer schulden van een bedrijf niet meer kunnen betaald worden gaat het failliet of bankroet. Ook overheden kunnen failliet of bankroet gaan. Een typisch en recent voorbeeld dat de wereldpers haalde was het bankroet van de Amerikaanse stad Detroit. Maar zelfs na het bankroet draaide de stad verder en om bepaalde verplichtingen zoals pensioenen voor het stadspersoneel te kunnen verder betalen werden allerlei activa verkocht. Normale en soms noodzakelijke investeringen werden niet meer of slechts gedeeltelijk gedaan. Maar er zijn uitgaven die men nooit heeft kunnen schrappen of verminderen zoals bijvoorbeeld de uitgaven voor pensioenen.

En hiervoor komt sinds deze week plots de naam van Steven W.Rhodes in het nieuws. Deze man is rechter in de staat Michigan waarvan Detroit de voornaamste stad is en hij heeft nu een historisch vonnis geveld waarvan weinigen beseffen hoe belangrijk het is en welke gevolgen het kan hebben op de werking van vele overheden in de wereld.

Deze rechter heeft beslist, in verband met de faling van de stad Detroit, dat het huidige stadsbestuur niet meer verplicht is om onbetaalbare beloften van vorige besturen te moeten blijven betalen indien daarvoor geen normale fondsen meer ter beschikking zijn. Zo kan het huidige stadsbestuur nu ook met banken gaan onderhandelen over miljardenleningen die de bankiers, zonder enige vorm van controle, hebben toegestaan omdat ze er van uitgingen dat vroeg of laat alles toch zou betaald worden. Karl K. Denniston, een advocaat met als specialiteit pensioenproblemen, verklaarde na de uitspraak deze week van rechter Rhodes dat hij de volgende dag in een nieuwe wereld wakker werd.

Reeds meerdere Amerikaanse steden, die kreunen onder allerlei vroeger en soms onbetaalbare aangegane verplichtingen, nemen nu advocaten onder de arm om te zien onder welke financiële verplichtingen zoals pensioenbeloften, interesten op aangegane leningen enz. ze onderuit kunnen geraken omdat de vorige besturen helemaal niet over de middelen beschikten om allerlei aangegane beloften te kunnen inlossen.

Aangezien beroepspolitiekers steeds naäpen wat er in andere landen wordt beslist en gebeurt,  zou het ons niet verwonderen dat er vandaag of morgen een rechter in ons land, op aanvraag van een nieuw overheidsbestuur , een soortgelijke beslissing neemt. Persoonlijk zouden wij graag zien dat een rechter van bij ons bijvoorbeeld zou beslissen dat er voor de beloofde groene stroom-subsidies enerzijds geen geld beschikbaar was en, dat anderzijds de beroepspolitiekers die die beloften hebben gemaakt, dit niet mochten doen voor een termijn die de looptijd van hun eigen mandaat overtrof.

Op deze wijze zouden vele kiezers, die nu van die zinloze beloften genieten, zich keren tegen diegenen die al die onzin hebben beslist. Een rechterlijke beslissing “à la Steven Rhodes” zou er in de toekomst zeker toe bijdragen om het aantal braspartijen met belastinggeld in de tijd te beperken en bovendien onverantwoorde beroepspolitiekers wat meer te laten nadenken en ze tevens verantwoordelijk te stellen voor de gevolgen van hun idiote beslissingen.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Nvdr: hierbij de commentaar van de burgemeester Dave Bing.  Tevens vindt u meer info via de bruggetjes  bij Huffington Post en bij Bloomberg.

 

3 gedachten over “Men zegge het voort

  1. En worden die politiekers ook verantwoordelijk gesteld? Dat zou erg kunnen worden voor de ministerin Vandenbosche

  2. Dit komt eigenlijk neer op een vraag die op verschillende forums regelmatig terug komt. Wanneer worden politici voor hun daden verantwoordelijk gesteld??? Wij wachten op de eerste *politiek benoemde (t)rechter die dit gaat aandurven.

    * Het mag ook een onafhankelijke zijn, maar die zijn hier niet.

  3. Welke persoon, belastingbetaler, zou het aandurven om een poging te ondernemen om deze subsidies, die een groot deel uitmaken van de jaarlijkse afrekening aan te klagen ?

Reacties zijn gesloten.