Oostenrijkse islamkaart…

… “a work in progress”…

De Universiteit Wenen, het Instituut voor islamitisch-theologische studie, de islamitische geloofspedagogie gaven een kaart uit: een wegwijzer naar islamitische verenigingen en moskeeën in Oostenrijk. Bovenaan wordt vermeld: “a work in progress”… m.a.w. een groeiend project: 623 is blijkbaar niet genoeg. Ze zijn met blauwe ballonnetjes gemarkeerd… blauw, de nieuwe kleur van de islam.

Islam-Landkarte

Rektor der Uni Wien distanziert sich von Islam-Landkarte | DiePresse.com

Heinz W. Engl, rector der Weense Univ is blijkbaar geschrokken van het resultaat. “I.v.m. met meldingen bij een “Islam Landkaart” distantieer ik mij vooral van het “Impressum, in hetwelke verzocht wordt “informatie over individuele verenigingen of moskeeën te verstrekken. Daar erop gewezen wordt dat berichten en info niet voor inhoudelijke posities der Univ. Wenen staan, heb ik het gebruik van het logo der Univ. Wenen verboden.”

Ook de Oostenrijkse islamitische geloofsgemeenschap, IGGÖ) heeft kritiek; zij vindt dat de regering met de publicatie “de duidelijke intentie uit alle in Oostenrijk wonende moslims als potentieel gevaar voor de maatschappij en de democratische rechtsorde te stigmatiseren.”

En de Oostenrijkse groenen voelen zich op hun gevoelige teentjes getrapt, daar men hen niet bij het project betrokken heeft. Zij noemen het “contraproductief”. Integratie-woordvoerster Faika el-Nagashi wil de betrokken partijen voor een ronde-tafel-samenkomst uitnodigen om “een ernstig en echt dialoog te voeren.”

In het buitenland trekt vooral Turkije van leer. Het nazisme wordt nog maar eens vanonder het stof gehaald. De “grote moslimvereniging” die naar verluidt naar de rechtbank wil trekken zal haar inspiratie wel in de Diyanetleer gehaald hebben.

Dit vorig artikel waaruit moeten blijken hoe snel de islamisering om zich heen grijpt, in dit specifiek geval in Duitse scholen, toont nog maar eens aan hoe Youtube gehoorzaam alle “kwetsende” video’s censureert en/of het kanaal der abonnee verwijdert. Het ging hier gewoon om een feitenverslag over de moslimaanwezigheid en de gevolgen ervan in de scholen.