Ook in Duitsland zijn kritische kiezers kop-van-jut

U herinnert zich de liefkozende naampjes die men hier voor VB-kiezers heeft? Mestkevers, fascisten, nazi’s, racisten… – Bart DW noemde Tom VG een paljas en dan willen we zelfs niet weten hoe hij hem achter gesloten deuren noemt… – , of gewoon debiele idioten die niet op te voeden zijn, die een proteststem uitbrengen om hun ongenoegen met de huidige gevoerde politiek duidelijk te maken. In Duitsland gaat het dezelfde kant op als hier. Bedreigingen, chantage, beroepsverbod… en nu vindt de staatszender ARD het blijkbaar ook nog nodig de AfD-kiezers te beledigen door te stellen dat de meerderheid der AfD-stemmen uitgebracht werd door minussen die zich door de rattenvangers der AfD laten (ver)leiden. Kortom: AfD-kiezers zijn volgens ARD mensen die niet bepaald goed bedacht werden met een helder beoordelingsvermogen…

Niet minder dan een 180°-verkeerde voorstelling van de werkelijkheid: het zijn niet slechts ondernemers en zelfstandigen die meer dan gemiddeld AfD hun stem geven, maar wel meer dan gemiddeld ontwikkelde Duitsers. Het omgekeerde is waar: men moet immers vaststellen dat de keuze voor de AfD – de oppositie – heden ten dage intelligentie en kennisbekwaamheid voorop stelt terwijl een tekort aan beide b.g. bekwaamheden oorzakelijk als gevolg heeft dat nog altijd een meerderheid der Duitsers systeempartijen kiest die de afschaffing en vernietiging van het eigen land vooruit stuwen.

Dat de AfD niet slechts in de Bundestag (fed. parlement) het hoogste aantal academici, vrij beroepers en zelfstandigen van alle fracties telt, ontkracht het opgedrongen beeld van rattenvangerspartij die door de poco media en concurrerende politici uitgedragen wordt. Een voorbeeld tijdens de Berliner Runde zondagavond na de Hessen- en Beierenverkiezingen, waarbij de mislukte student, diplomaloze, Kevin Kühnert die de hooggekwalificeerde, gepromoveerde econoom Bernd Baumann de les wou lezen… Ter vergelijking en kennismaking:

Jawohl, dezelfde Kevin Kühnert die BMW wou onteigenen

En dr. Bernd Baumann die de CDU een kleedje past, nl. dat het een partij is die in de oppositie net hetzelfde doet als de Ampel-regeringspartijen:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan