Oliebescherming…

De VSA lieten de Ottomanen vrij spel in het noorden van Syrië, trokken naar het zuid-oosten, naar de oliebronnen die ze blijvend “beschermen” samen met de Koerden. De boeren protesteerden tevergeefs tegen de hoge dieselprijs; hun tractoren staan dikwijls stil wegens een tekort aan (betaalbare) brandstof.

En dit is het resultaat. Zo ziet de bescherming eruit. Als de prijs van de olie te hoog is, als de plaatselijke bevolking die niet kan betalen, dan wordt er illegaal olie opgepompt en op ambachtelijke wijze geraffineerd. Dit is het resultaat. Het drinkwater vervuild, het vee vergiftigd, landbouwlanden onbruikbaar. Confronterende foto’s bij Black waters: Oil spills pollute northeast Syria creeks. De grotere semi-professioneel-uitgebate oliebronnen leveren hun producten op de oliemarkt, dankzij de VSA en de gewillige Koerden, die een graantje “mogen” meepikken van de beschermheer Uncle Sam. Wij hebben regelmatig bericht over konvooien met olietankwagens op weg naar een grensovergang met Irak. Van daar gaat de olie naar de havenstad Basra, waar de olie met olietankers naar de VSA verscheept wordt.