Mogen? We moéten!

Dit jaar valt “Tax Liberation Day”, de dag dat we voor onszelf werken, sparen, geld verdienen op 8 augustus. In 2019 konden we “al” op 15 juli deze dag op de kalender aanstippen. Een Tax Liberation Day is de dag waarop de doorsnee werknemer stopt met werken voor de staat door het betalen van belastingen en sociale bijdragen en dus vanaf dan puur voor zichzelf begint te werken. Hoe later deze dag valt, hoe meer vruchten van uw arbeid in beslag worden genomen door de overheid.

Tot  8 augustus heeft u gewerkt voor de putten in de wegen, voor het logge ambtenarenapparaat, voor uw veel te laag pensioen … en voor een verspillende politieke klasse. Lees verder en neem nota van de vergelijkende tabel (in Cyprus werkt men vanaf de tweede helft maart al voor eigen zak) : “het kneusje van de EU-klas”

Elke euro die we aan de staatskas van het land b betalen is er één te veel. Ons belastinggeld wordt sowieso voor een groot gedeelte tégen ons gebruikt, houdt dit onzalige land in leven of wordt uitgegeven aan de omvolking, aan het weg-met-ons project dat ons zgz. “verrijkt”, echter net het omgekeerde bereikt. Grote verdieners, internationale bedrijven gebruiken achterpoortjes, krijgen subsidies in allerlei vormen, de gewone verdiener betaalt onevenredig veel. Té veel. En dan heb je nog de EU-slokop die ons zuurverdiend geld doorsluist naar het zuiden. Zoals dat in het land b gebruikelijk is.

Een overheid heeft de plicht het land te besturen “als een goede huisvader”. Voorbeelden van goed bestuur kunnen we ons niet direct herinneren. Het tegenovergestelde… Een klein voorbeeld: gaan we ooit te weten komen wat de mondmaskeraankopen – die nooit geleverd werden of onbruikbaar waren – ons gekost hebben? Als een boekhouder de middelen van het bedrijf niet zoals het hoort beheert, wordt hij ter verantwoording geroepen. Proces, ontslag… Wat met de Wilmès-regering? En/of vorige regeringen, al dan niet met een Vlaamse meerderheid?

Hoeveel erger kan het nog worden? Krijgen we een ministerie van bewindvoering? Wordt ons loon, pensioen, ander inkomen, spaarcenten, bankrekening gewoon door de staat “beheerd” en krijgen we een zakcentje uitgekeerd waarmee we moeten rondkomen?