Obama’s golfoorlog

camera_cartoon_CA01P021Bij het uitvlooien van interessante weetjes, stoten we soms (…eerder dikwijls) op afbeeldingen, spottekeningen, photoshop-meesterwerkjes met een boodschap vervat in één korte zin, waarvan we denken “Waarom zijn wij daar niet op gekomen?”.  Dit is er zo eentje:

Bvh_jvSCUAAOlaT

(O)bam(a)’s golfoorlog

Daily Mail