6 gedachten over “NWO: we schaffen onszelf af via…

 1. Flaubert in een brief aan George Sand (1870)
  ‘Misschien gaan we een herhaling van de rassenoorlogen tegemoet. Je zult zien dat binnen een eeuw een paar miljoen mensen elkaar in één treffen zullen afmaken. Het hele Oosten tegen heel Europa. De oude wereld tegen de nieuwe.’

 2. De vergelijking tussen de immigratie in de VS en in de EU loopt mank: het 3000 km lange hek op de grens met Mexico is er omdat de US-regering dat beslist heeft, terwijl de EU-regering juist heeft beslist om 60 milj immigranten te importeren tegen 2050..

  ‘In het Europees Parlement werd deze week het verslag-Busuttil goedgekeurd over een gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid. Hierin wordt gepleit voor een massale nieuwe immigratiegolf van 60 miljoen vreemdelingen tegen het jaar 2050. Met het feit dat er meer dan 20 miljoen werklozen zijn in de EU, wordt geen rekening gehouden. Ook de enorme maatschappelijke problemen die de massa-immigratie met zich meebrengt, is voor een meerderheid in het Europees Parlement van geen tel.

  Het verslag stelt overigens dat de immigratie niet beperkt mag blijven tot opgeleide werknemers, en dat de integratie “van twee kanten” moet komen: de Europeanen moeten zich aanpassen aan de immigranten.

  Het verslag werd goedgekeurd door de CD&V, de VLD, de SP.A, Groen en de N-VA. Het Vlaams Belang stemde als enige Vlaamse partij tegen.

  vlaamsbelang . persbericht . 24 april 2009

  Bovendien zijn steeds herhaalde uitspraken zoals ‘De islam hoort bij D’, ‘wij britten zouden wat meer moeten worden zoals de ingeweken moslims ipv andersom’, en ‘de volgende britse premier zou gerust een moslim mogen zijn’, naast het feit dat angstvallig iedere deportatie wordt verzwegen, niet van aard om de invasie te stoppen.

 3. De voormelde publicatie geeft de essentie weer waar het om gaat bij deze vreemdelingeninvasies, die dienen als “massavernietigingswapen”.
  De plannen daartoe bestaan al lang, en ik verwijs naar het Coudenhove Kalergi plan, dat dus in volle uitvoering is.
  Het is deze verborgen agenda die moet op tafel gegooid worden, waarbij de samenzweerders en hun collaborateurs worden ontmaskerd.
  Het is echter hier dat zich het probleem stelt, ook in rechtse en nationalistische middens.
  In Griekenland heeft de Gouden Dageraad het wel aangedurfd, met alle gevolgen van dien :
  http://golden-dawn-international-newsroom.blogspot.be/2013/01/the-coudenhove-kalergi-plan-genocide-of.html
  Een andere bron : Henry Makov, een canadese jood !!:
  http://henrymakow.com/2015/05/The-Disingenuous-Debate-Over-Illegal-Aliens.html
  De gevolgen van dit bastaard soort, werden ook al beschreven door Marcel Roele in zijn boek : “De mietjesmaatschappij”. Hij kwam de conclusie dat deze genetische degeneratie(want daar gaat het om), leidt tot :” We worden dommer, we worden ongezonder, en vooral we worden agressiever!!!”
  Vooral het “dommer” worden is van belang voor de NWO(=met een IQ van max 90).
  Om een dergelijke soort onder controle te houden is er dan ook de behoefte aan drugs.
  Aldous Huxley had het in zijn boek Brave New World over “soma” dat verstrekt werd aan dit soort:
  http://www.goodreads.com/quotes/244021-in-a-properly-organized-society-
  like-ours-nobody-has-any
  Ik citeer :
  “And if ever, by some unlucky chance, anything unpleasant should somehow happen, why, there’s always soma to give you a holiday from the facts”(=einde citaat).
  In afwachting van deze NWO hebben deze drugs ook een maatschappij ondermijnend effect.(en dit afgezien van de enorme winsten die er mee te maken zijn).
  Theodore Dalrymple heeft dit fenomeen beschreven(en meer bepaald in China) waar het door de maoisten werd gebruikt als wapen om de Kwomintang te ondermijnen.
  Bron : Drugs – De mythes en de leugens van T. Dalrymple.
  Men onderschat dan ook het belang van de drugs bij deze door de NWO gevoerde oorlog tegen onze westerse maatschappij. Drugs waarmee onlosmakelijk ook de (georganiseerde) misdaad verbonden is.
  Bij het verzet tegen deze NWO komt het er dan ook op aan een totaal beeld te hebben van wat er zich allemaal afspeelt(zichtbaar en vooral onzichtbaar!!).
  Aan gebrek aan informatie op internet kan het zeker niet liggen om de passiviteit dienaangaande van de rechtse en nationalistische middens te verklaren!!
  Wat is dan het probleem om de juiste en volledige diagnose van de kanker te stellen???
  We staan immers op de rand van de afgrond, en nood breekt wet!!
  PS : De redactie geeft hier dan ook blijk van een haast bovenmenselijke durf, om deze bijdrage te publiceren, waarvoor mijn diepe erkentelijkheid.
  Moesten er problemen mee zijn, laat maar iets weten, ik zal zien wat ik kan doen.

Reacties zijn gesloten.