Nieuwe emothriller in de maak

Asiel‘ staat naast ‘democratie‘ bovenaan de agenda van alle overheden en volksleiders.  Men kan met geen enkel ander thema zoveel punten verzamelen of verguisd worden.  Het één kan niet zonder het ander.  Geen asiel = geen democratie.  Geen democratie = geen asiel.  Plaats daarbij mensenrechten en meerwaarde(n).  Vergeet de kostprijs en de ondergraving van onze cultuur.  Vergeet de druk op de bevolking.  Als u nog steeds denkt in termen van “vreemd gespuis, profiteurs, criminelen…” strooi dan asse over uw hoofd en toon berouw, want de toekomst gloort aan de horizon, de multikulregenboog tegemoet waaronder zoals bekend een pot met goud hangt.

Gelukkig heeft Theo Francken dit ingezien.  Hij is op de goede weg, vindt zelfs dat er met – bepaalde – sossen zaken te doen zijn.  Enkele citaten uit zijn publiciteitsartikel in De Tijd:

 ‘Migratie is echt een positief verhaal’

‘Het was net een ongelooflijk positief stuk over de magie en economische meerwaarde van migratie.’

‘Migratie is er altijd geweest, zal er altijd zijn en kan een erg positief verhaal zijn…’

‘…Bij elke aanvraag door de deelstaten zal ik verblijfsrecht geven, uiteraard na een grondige veiligheidsscreening door de federale Dienst Vreemdelingenzaken. We hebben veel meer van dergelijke migranten nodig, dus ik hoop dat de deelstaten er heel snel decreten over stemmen.’

‘…De vluchtelingen die vandaag komen, zijn in meerderheid mensen die ook echt kans maken op asiel en niet uit zijn op misbruik. Op 15.840 aanvragen hebben we vorig jaar bijna 3.000 kandidaat-vluchtelingen erkend en hebben bijna 2.000 mensen een beschermend statuut gekregen. ‘

‘… Ik kan onmogelijk iedereen het land uitzetten, zoals het Vlaams Belang wil. Er worden elk jaar 70.000 uitwijzingsbevelen verstrekt.’

‘…Brave burgers zijn het probleem niet. Net zoals ik meer bescherming en begeleiding wil van niet-begeleide minderjarigen, een heel erg kwetsbare groep. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet.’

‘…Ook met mensen als Hans Bonte, Daniël Termont of Louis Tobback vallen er zaken te doen….

Wie het immigratiedossier kent, kan de uitspraak van Francken bezwaarlijk ernstig nemen. Jaarlijks komen ongeveer 70.000 niet Europese vreemdelingen ons land binnen. Voornamelijk via asiel, gezinshereniging of regularisatie. Een minderheid doet dat om te werken. Zo wees advocaat-generaal Piet Van den Bon recentelijk nog op de nefaste gevolgen voor ons sociaal systeem. “Er is een buitensporige instroom van buitenlanders die hier aanspraak maken op de sociale zekerheid. Dat leidt tot een enorme verspilling van vervangingsinkomens en sociale bijstand. Veel van deze gelukzoekers leveren geen enkele bijdrage aan onze economie. De vraag is dus hoelang we dit nog vol houden. Hoelang zal deze schandalige stilstand in het migratie- en asielbeleid nog voortduren?,” stelde Van den Bon in zijn gerechtelijke toespraak.

Maar volgens Francken zijn we er de voorbije 25 jaar met z’n allen dus op vooruit gegaan. Meer zelfs, in het vraaggesprek huldigt Francken immigratie met termen als ‘magisch’ en ‘erg positief’ voor de samenleving. In een reactie vraagt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zich op welke planeet de man woont. “Dat heel wat stadswijken quasi gekoloniseerd zijn door andere gemeenschappen doet er voor Francken schijnbaar niet toe. Verpaupering, verloedering en onveiligheid zijn het gevolg. En terwijl onze sociale kassen kraken onder een massieve immigratie, tracht men de betaler van de factuur, de Vlaming, nog wijs te maken dat het allemaal positief is. Voor het Vlaams Belang is het immigratiebeleid dat dit land voert hoegenaamd geen positief, laat staan een magisch verhaal. Daarvoor is de realiteit eenvoudigweg te schrijnend,” aldus Van Grieken.

Liégois: Het einde van de democratie

5 gedachten over “Nieuwe emothriller in de maak

 1. Wat had U nu verwacht van de Nieuwe- (met streepje!!) Belgische Alliantie.
  Van een N- BA die pro-monarchie, pro-immigratie, en pro-EUSSR is, kan men dan ook niets anders verwachten. De exploten van Francken-Jambon en Bracke om er enkele op te noemen,, spreken voor zich zelf, en zijn van het laagste en van het lafste dat men zich maar kan indenken.
  Deze massale vreemdelingen invasie betekent de ondergang van Europa. De echte verantwoordelijken hiervoor zijn de schurftige verraders en collaborateurs die voor deze invasie de “rode loper” uitrollen!!
  Van de “poten” van deze verraders stroomt het bloed van de ontelbare slachtoffers, die mishandeld, gefolterd en gedood werden , door deze geïmporteerde bezetters.

 2. ‘Er is een buitensporige instroom van buitenlanders…’

  Die hier voor je het goed en wel beseft deel uitmaken van de Kamer, Gemeenteraden, OCMW raden, zich nestelen in de industrie voor asiel en migratie en ga zo maar door.
  Wat opvalt is dat het steeds lieden zijn uit Turkije en de Maghreb. Afgezien van Derek-Jan Eppink ken ik niet één Nederlander noch Duitser die zich kandidaat stelde voor een politiek ambt. Vermoedelijk ligt het aan het IQ en zijn de laatsten een pak dommer dan de eersten.

Reacties zijn gesloten.