Moet dr. Fauci’s kop rollen?

Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen ...

Het is interessant het recente politieke parcours te volgen van de Amerikaanse viroloog dr. Fauci. Van vertrouwenspersoon tot toekomstige uitgestotene. Hij zou niet de eerste zijn die – na een meningsverschil met de president – zijn biezen zal mogen pakken. Vandaar het citaat van Schiller bovenaan, dat in deze tijden mogelijk van een hoog racismedistillaat getuigt. Waarvoor wij ons niet verontschuldigen – we herschrijven de geschiedenis niet.

Dr. Fauci is het niet eens met het mogelijke overhaaste loslaten van de lockdown: president Trump, zoals hij onomwonden herhaaldelijk aangegeven heeft, wil het liefst vandaag nog de economie heropstarten. De ene bekijkt het uit medisch-wetenschappelijke hoek, de andere uit economisch-financiëel-herverkiezingsoogpunt. Twee problemen: de oplossing van de ene kan het andere nog vergroten. Beide stellingen zijn te verdedigen, al hoeven we het niet ermee eens te zijn. Echter, vanaf het ogenblik dat dr. Fauci stelde dat er minder doden zouden gevallen zijn indien de VSA vroeger ingegrepen hadden (… en dan nog bij de vijandelijke zender CNN), waarmee hij niet de bedoeling had Trump in diskrediet te brengen – die volgde immers de wetenschappelijke analyse van Fauci’s team -, wist hij dat dit niet in goede aarde zou vallen. Trump is echter geen idioot; hij kan een wetenschapper niet zomaar de laan uitsturen omdat deze wetenschappelijk advies gegeven heeft, een advies dat Trump – graag of niet – opgevolgd heeft.

Beide b.g. meningen zijn moeilijk te verenigen in een gemeenschappelijke aanpak. Dat ondervinden wij en de ons omringende landen ook. Blijkt dat er nu een uitweg gevonden is, waardoor de klepel in Trumps richting kan overslaan. Kijk even mee. In 2016 zou er beslist zijn geen onderzoek meer te doen in de VSA naar coronavirussen. Maar er zou wel – onder de Obama-regering – 3.7 miljoen dollar van het Nationaal Gezondheidsinstituut overgemaakt zijn naar een laboratorium in Wuhan, dat “experimenteerde met vleermuizen”. (DailyMail) In 2017 zou Fauci al geweten hebben dat er een pandemie zou uitbreken… Dit wordt in dit filmpje “bevestigd” door enkele zinnen die Fauci – ter waarschuwing – geuit heeft. Zonder enige context geknipt uit… ja uit wat? Dat wordt er niet bij vermeld. Trouwens, net hetzelfde schrijft DS vandaag ook: ‘De volgende pandemie kan morgen al uitbreken’.

Het filmpje is duidelijk samengesteld door iemand – hij laat zelfs de mogelijkheid open dr. Fauci voor de rechtbank te dagen – die de goegemeente tot een conclusie wil leiden opdat

  • dr..Fauci in een verdachtmakingsscenario kan geplaatst worden – een coronagate – waardoor diens geloofwaardigheid aangetast wordt
  • de Democraten ervan langs krijgen
  • geappelleerd wordt op de huidige precaire financiële toestand van de Amerikaanse belastingbetaler
  • de lockdown-maatregelen snel kunnen teruggeschroefd worden
  • China de zondebok wordt van alle kwaad
  • sancties tot een heiligenstatus opgetild worden
  • en Donald Trump als redder des vaderlands in de geschiedenisboeken zijn plaats zal kunnen opeisen.