Moedige Tulsi

CorvusCoraxAlbus: De Witte Raaf (Corvus Corax Albus)

Tulsi Gabbard is een witte raaf in de Amerikaanse politieke volière. Zij heeft in het verleden herhaaldelijk stellingen ingenomen die niet alleen ingingen tegen de regeringspolitiek, maar ook tegen haar eigen Democratische partij. Zo stak zij o.a. haar mening over de buitenlandse inmenging van de VSA niet onder stoelen of banken; ook en vooral in het M.O. Het werd haar niet altijd in dank afgenomen. Integendeel.

In de lieftallige Hillary Rodham verwierf ze een vijand voor het leven.

Wikipedia: …Op 18 oktober 2019 beweerde Hillary Clinton, zonder Gabbard bij naam te noemen, dat Rusland een vrouwelijke Democratische presidentskandidaat aan het manipuleren is om als onafhankelijk kandidaat voor een derde partij de herverkiezing van president Trump te bevorderen door het uitwaaiereffect (spoilereffect).[2] [3] Later die dag reageerde Gabbard in een tweet, waarin zij Clinton betitelde als “de koningin van de oorlogshitsers, de belichaming van corruptie, en sinds tijden de personificatie van het rot dat de Democratische partij aantast”.

En nu steekt Tulsi weer haar nek uit door te pleiten voor begrip en vrijheid voor zgn. klokkenluiders – Snowden en Assange. Haar boodschap luidt als volgt:

“In 1971 lekte Daniel Ellsberg de Pentagon Papers, waarmee hij leugens en oorlogsmisdaden van de VSA regering, bedoeld om de Vietnamoorlog te doen escaleren, bekend maakte. Hij werd de eerste persoon die beschuldigd werd als bron die de Spionagewet doorbrak. Daniel Ellsberg werd ooit “de gevaarlijkste man van Amerika” genoemd door Henry Kissinger. Nixon wou hem in de vergeetputten van een Amerikaanse gevangenis laten rotten; er dreigden hem immers 115 jaar hechtenis (video 2 en 3).

In 2010 maakte Julian Assange en WikiLeaks telegrammen en documenten bekend over oorlogsmisdaden t.o.v. burgers in het M.O. En in 2013 lekte Edward Snowden duizenden documenten, waardoor de ogen van velen open gingen voor de illegale en ongrondwettelijke massale bespionering van Amerikanen door veiligheidsdiensten.

Zij namen alle drie een zeer groot persoonlijk risico door de machthebbers verantwoordelijk te houden voor hun daden. En toch werden zij alle drie vervolgd volgens de Spionagewet, een wet die in 1917 geschreven werd om te verhinderen dat de beschuldigden volgens deze wet een eerlijke zitting in de rechtbank zouden kunnen hebben.

Zoals we herhaaldelijk gezien hebben, zijn het First Amendment en een vrije pers fundamenteel voor de vorming van een perfectere unie. Deze vrijheid moet met alle middelen beschermd – en niet ondermijnd – worden.

En daarom stelt Tulsi nu het wetsvoorstel H.R. 8452 voor, de “Bescherm Moedige Klokkenluiders Wet”, die zal moeten bereiken dat klokkenluiders zoals Daniel Ellsberg, Julian Assange en Edward Snowden op een eerlijk proces kunnen rekenen, door hen toe te staan dat ze hun daden en motivatie op een wettelijke manier kunnen toelichten en verdedigen.

Bovendien deed Tulsi een oproep om alle klachten tegen Edward Snowden en Julian Assange onmiddellijk in te trekken d.m.. onpartijdige Congress resoluties 1162 en 1175. Zij vraagt de leden van het Congress om op te staan voor het Amerikaanse volk, voor de vrijheden en deze moedige klokkenluiders een eerlijk proces te gunnen…en haar wetsvoorstel goed te keuren.

Bent u ook zo benieuwd of de Deep State dit zal toestaan? De vraag stellen is…