Mijn moedertaal: wie houdt haar nog in ere?

Uit de oude doos. Binnenkort: uit de begraven doos, de vergeten doos. Het gebruik van het Nederlands in de media, in de reclame, bij de jongere generatie… is voor onze redactie een dagelijkse bron van ergernis. Dit lied is weliswaar ietwat te bombastisch naar huidige smaak, maar we bieden het u toch aan als een kleine dosis tegengif:

Mijne moedertaal, mijne moedertaal,

Wie of haar ook kleineere,
Min ik als mijn vaderland,
Sta ik voor met hand en tand!
O mijn Neerlandsch, ja mijn Neerlandsch,
Dat houd ik steeds in eere!

Mijne moedertaal, mijne moedertaal,
Wat andre komt daarnevens!
Zwaardgekletter, klokkenklank,
Snarenspel en minnezang,
O mijn Neerlandsch, ja mijn Neerlandsch,
Dat alles zijt gij tevens!

Mijne moedertaal is de schoonste taal,
En zou ze ‘t ook niet wezen,
Haar verkiezen zou ik nog,
Want zij is de mijne toch!
O mijn Neerlandsch, ja mijn Neerlandsch,
Wees eeuwig mij geprezen!

3 gedachten over “Mijn moedertaal: wie houdt haar nog in ere?

  1. Dit lied dat ik voor het eerst hoor in 79 jaar, is mooi. Onbegrijpelijk dat ik dit nu pas hoor.

  2. Het komt mij ook de spuigaten uit als ik lees kids, live, lease, rent, closed, to late en aanverwanten. Dan is men verwondert dat onze kinderen vele Vlaamse woorden niet meer verstaan. De gemeenten en de media zijn hier de vervuilers (tjen staat daar geen GAS boete op ?). Dit toont ook aan dat we aan taalarmoede lijden. Enkele voorbeelden hoe het kan : TV in het Duits fernsehen, PC in het Frans ordinateur. De voorbeelden zijn legio.

Reacties zijn gesloten.