Men zegge het voort

Aankondiging FreddyZo gaan we er nooit komen!

Bijna dag na dag kunnen we in de pers lezen dat er door onze regering naar nieuwe belastinginkomsten moet gezocht worden om het gat in de begroting te dichten. Maar aangezien onze beroepspolitiekers maar steeds blijven beslissen nieuwe pakken geld te verbrassen is men feitelijk aan het dweilen met de kraan open en wordt er niets verbeterd of opgelost.

Nemen we nu als voorbeeld de Regie der Gebouwen. Deze onnuttige instelling, die zoals zovele in het leven werd geroepen om vrienden en relaties aan een levenslang veilige bron van inkomsten te helpen, is in het verleden reeds meermaals in opspraak gebracht omdat sommigen van haar verantwoordelijken het verschil tussen het mijn en het dijn moeilijk konden vatten.

Nu lezen we dat een nieuwe bouwopdracht die aan het Spaanse bedrijf Cafasso, dat samenwerkt met de Belgische bouwgroep Denys, werd toevertrouwd, stil ligt omdat er bij de aanbesteding onregelmatigheden zouden gebeurd zijn. Het zou niet de eerste maal zijn!

Maar onafgezien wie er uiteindelijk zal mogen bouwen heeft voor ons minder belang. Wat ons is opgevallen is het feit dat er reeds een bedrag werd aangenomen ten bedrage van 331 miljoen Euro voor het bouwen van een gevangenis voor 1190 gedetineerden. Zoals steeds komen er later nog waarschijnlijk supplementen bij, maar zelfs zonder dat, gaat het toch nog over een kostprijs van merkelijk meer dan 250.000 euro per cel of per gevangene! Met andere woorden méér dan 10.000.000 oude frankskes.

Dit is een nieuwe pure schande. Op een ogenblik dat het aantal armen stijgt in ons land; op een ogenblik dat er honderdduizenden met een pensioen van minder dan 1.000 euro per maand moeten rondkomen gaat een overheidsbedrijf méér dan 10 miljoen frankskes uitgeven voor het bouwen van één cel.

Wij willen deze opdracht uitvoeren tegen één tiende van die prijs. Wij zullen er dan voor zorgen dat de misdadigers veilig achter slot en grendel zitten en niet kunnen gaan lopen hetgeen uiteindelijk de opdracht is. Natuurlijk zullen wij in ons budget geen voorzieningen hebben voor kleuren TV’s; zwembad of fitnesszaal en andere stupiditeiten. Al deze dure voorzieningen zorgen er alleen maar voor dat het verblijf in een, door de Regie der Gebouwen opgerichte gevangenis, niets afschrikwekkends meer heeft en aldus aan de basis ligt van de stijgende criminaliteit.

Misdadigers die, in door ons gebouwde gevangenissen worden vastgehouden, zullen er zo vlug als enigszins mogelijk is uit willen en er nooit meer in willen. Maar op de wijze waarop onze beroepspolitiekers het belastinggeld blijven verbrassen is er geen enkele kans op verbetering van de staatsuitgaven in zicht!

Men zegge het voort.

Freddy Van Gaever