Men zegge het voort

Aankondiging FreddyNeen, verlegen worden ze nooit !

We willen het vandaag even hebben over de zogenaamde “overname” van de Luchthaven van Deurne(Antwerpen) door een Franse groep Egis.

We wilden in verband met deze beslissing van de Vlaamse overheid enkele vragen stellen aan de bevoegde verantwoordelijken maar vingen, tot heden toe bot. De kabinetchef van Minister Crevits, die voor die dossier verantwoordelijk is, zou ons terugbellen en we blijven dus met ongeduld wachten. De luchthavencommandant van Deurne kon over dit vertrouwelijke dossier geen enkele inlichting verstrekken enz. Het is doodjammer dat vele belangrijke beslissingen door onze overheid genomen steeds meer en meer als een soort “geheim” worden beschouwd hetgeen natuurlijk voor een democratie, zoals we ons land nog willen noemen, dodelijk is.

Eerst en vooral begrijpen we niet waarom er in Vlaanderen niemand meer te vinden is om een relatief zeer kleine luchthaven te leiden. Moet er daarvoor nu hulp komen vanuit Frankrijk?

Bovendien is kopen kopen en overnemen overnemen. Maar niets blijkt minder waar te zijn. Uit de tot nu toe schaarse inlichtingen die we hebben kunnen vernemen zijn de onderhandelaars die met onze belastinggelden spelen ofwel volslagen idioten ofwel totaal onbetrouwbaar. Zo zouden bijna alle infrastructuuronkosten in de toekomst voor de overheid blijven met inbegrip van eventueel aan te leggen taxibanen of wat ook. Gronden en gebouwen blijven van de overheid en alleen de “uitbating” of met andere woorden het enige dat winstgevend zou kunnen worden geeft de overheid dan aan een  buitenlandse firma. De overeenkomst zou tientallen pagina’s bevatten en een heel bataljon advocaten gedurende lange tijd kunnen bezig houden.

We voorspellen reeds dat het niet lang zal duren of onze zuiderburen zullen enkele forse bedragen in rekening gaan brengen steunende op bepaalde interpretaties die men zou kunnen geven aan de ingewikkelde teksten die in de overeenkomst werden opgenomen. De overheid zou zelfs een jaarlijks fors bedrag “betalen” om zogezegd van de verlieslatende exploitatie te worden verlost.

Maar wanneer men weet dat het gros van de onkosten van de luchthaven voor de overheid zouden blijven kan men zich wel de vraag stellen met wat men in dit land feitelijk bezig is.
Wij zullen onze uiterste best doen om inzage te kunnen krijgen van de werkelijke voorwaarden van deze zogenaamde “overname” maar voelen reeds vooraf nattigheid. De wijze waarop niemand tot nu toe ons iets wil vertellen maakt ons ongerust.

Een andere vaststelling is het feit dat indien onze overheden niet meer in staat zijn om een kleine luchthaven door bekwaam personeel te laten uitbaten we ons vragen kunnen stellen over wie in de toekomst onze zeehavens gaat uitbaten. Gaan we hier ook beroep doen op buitenlandse “specialisten”? Gaan we ook de uitbating van onze treinstations in de toekomst in vreemde handen geven?

Er is een veel eenvoudigere oplossing om alle problemen ineens op te lossen. Geef de uitbating van heel ons apenland in handen van een buitenlandse groep. Slechter dan diegenen die nu aan het roer staan kunnen ze het in geen enkel geval doen.

Men zegge het voort,
Freddy Van Gaever