Men zegge het voort

Aankondiging FreddyPURE SCHANDE

Vorige maandag hadden we een onderhoud met de curatoren. Dit onderhoud verliep opperbest. We hadden vernomen dat ze de vliegtuigen die nog eigendom waren van VLM niet wensten te verhuren zoals we hadden gevraagd maar alleen een verkoop wilden overwegen. We hadden daar geen probleem mee. We bevestigden hen dat we zelf aan enkele specialisten de waarde hadden gevraagd en dat deze ongeveer 3.000.000 euro bedroeg voor de zes toestellen samen en waarvan er twee waren met een reeks ontbrekende onderdelen en 4 in orde waren.

Het was niet de bedoeling “een zaak” te doen maar we wensten ook niet “te veel” te betalen. We zouden bij de eerste start een vijftigtal personen in dienst nemen en daarna progressief steeds meer. We begrepen dat ze zelf de toestellen bij andere partijen zouden laten schatten en dat we zeker zouden overeenkomen voor de finale prijs. We benadrukten dat we zo snel als mogelijk wilden starten omdat onze partner, Aviation Factory, een hemels groot probleem had. Aviation Factory was veruit de grootste klant van VLM en had nog contracten lopen voor honderdduizenden euros.

Aviation Factory had reeds drie vluchten van de eerste week van Juli bij andere ondernemingen in het buitenland ondergebracht en hierop een verlies van 23.000 euro geleden. Vanaf 16 juli begon er een lange reeks en Carl Legein , de eigenaar van AF, hoopte dat we zeker vanaf die dag zouden kunnen gaan vliegen. De curatoren begrepen dit en zouden ons zo snel als enigszins mogelijk was hun vraagprijs voor de toestellen mededelen. We vertelden hen dat we reeds met alles klaar waren (bemanningen; technische dienst etc. kortom alles wat nodig was om met een perfect veilig product te kunnen starten.

Alleen ontbrak ons dan nog de zogeheten AOC van het bestuur der Luchtvaart maar we zagen daar geen probleem in. Vooral het feit dat we reeds vier maanden geleden en dan nog eens twee maanden geleden het Bestuur hadden ingelicht over reeksen inbreuken op de wetgeving en dat ze het de moeite niet hadden gevonden om te moeten ingrijpen, stelden ons gerust.

De volgende dag zaten we voor een half dozijn ambtenaren op het Bestuur. We vertelden hen alles wat we reeds hadden geregeld. We deelden hen de namen van al onze voornaamste toekomstige medewerkers mee.We herhaalden dat alle punten die iets met veiligheid te maken hadden 100 procent in orde zouden zijn. We vertelden hen het probleem van AF en dat we vanaf de eerste week rendabel zouden opereren. We herhaalden dat het Bestuur de misdadigers tot de dag van de faling hadden laten vliegen.

Dat we maanden geleden reeds hadden verwittigd dat er dagelijks honderden nieuwe slachtoffers werden gemaakt die nooit hun centen zouden terugzien; dat we wisten dat er reeds putten waren van miljoenen euro’s; dat de vliegtuigen niet meer op normale wijze werden onderhouden; dat de onderneming reeds van einde 2015 in staat van faling verkeerde enz.enz.

We vroegen begrip voor de paperassen en ons 30 of 60 dagen te willen toestaan om al dat “papier” zoals het aanbrengen van de naam van ons nieuwe bedrijf op de duizenden bladzijden van alle zogenaamde Manuals (Flight Manual; Technical Manual; Operations Manual enz.) te willen toestaan. We stelden als datum van onze eerste vlucht 11 juli voor.

Toen we op een antwoord wachtten zag ik onmiddellijk uit hun lichaamstaal dat 4 van de 6 er plezier in hadden om me op de hoogte te brengen van hun reeds genomen beslissing.

“Maar mijnheer Van Gaever, het verleden heeft geen belang. U bent een volledig nieuw bedrijf en wij moeten al uw manuals volledig gaan nakijken en dat neemt veel tijd in beslag”

 “Maar hoe kan dat nu? Het zijn dezelfde die U reeds had goedgekeurd”

 “Neen zo gaat dat niet. Alles moet opnieuw worden nagekeken en dat zal zeker niet kunnen tegen 11 juli” (!) Bovendien gaan we met niets beginnen vooraleer U ons uw “business plan” hebt toegestuurd. Wij moeten nakijken of U voldoende financiële middelen hebt om uw plannen te kunnen verwezenlijken zodat de passagiers beschermd zijn” (!)

 “Maar mevrouw, waarom hebt U dan VLM dat reeds van vorig jaar “failliet” was en nu duizenden slachtoffers achterlaat laten verder vliegen toen het bedrijf werd overgenomen en onder de leiding kwam van een soort misdadigers zonder dat die enig nieuw papier hebben moeten binnenbrengen”?

“Het heeft geen zin te redetwisten; wij wachten op uw ‘business plan'”.

We verlieten snel deze ambtenaren, die gemiddeld per maand meer dagen ziek en afwezig zijn dan wij in heel ons leven. We beseften dat ons land met dat soort ambtenaren zoals VLM failliet moet gaan.

Toen we thuis kwamen vernamen we dat de lijn Antwerpen-Hamburg die we normaal in ons “business plan” zouden hebben opgenomen voor 3 verbindingen per dag reeds vanaf a.s. maandag 4 Juli door het franse CHALAIR zal gevlogen worden.. Goed dat we ons “business plan”  niet hadden afgegeven want we zouden de volgende dag reeds hebben moeten bellen met het Bestuur om te vragen het in de vuilbak te kieperen!!!!

Huichelachtige regering die iedere dag spreekt van jobs, jobs, jobs en via haar eigen administratie jobs vernietigt.

Arm Vlaanderen dat het zover heeft gebracht om het mogelijk te maken dat luchtverbindingen vanuit haar eigen grootste stad, Antwerpen, gemakkelijker te laten uitvoeren door buitenlanders dan door het “eigen volk”…

Ik ga nu rusten.  Vreselijk voor al die mensen die ik vandaag reeds zou hebben aangeworven.

Men zegge het voort…

Freddy Van Gaever – 30 juni 2016

1 gedachte op “Men zegge het voort

 1. Weet ge nog,niet zolang geleden !!

  De scheepswerven liggen in Vlaanderen en maken ook kwalitatieve yachten. maar ja, het ligt in Vlaanderen.

  Gepost door: filips | 26-05-07

  de koning koopt een nieuwe boot
  laurent verfraait zijn huisje
  philip die ziet het niet zo groot
  hij houdt het bij ‘n vliegtuigje

  de koning en de prinsen zijn,
  zoals u weet, van koninklijke bloede
  en spelen niet als jij en ik,
  wat u waarschijnlijk
  ook wel al vermoedde!

  zij spelen graag hoog in de lucht
  en ook wel eens op ‘t water
  en van laurent gaat het gerucht
  dat de ferrari’s die hij koopt
  zijn zorg niet zijn, maar die van vader!

  van vàder zegt ne mens al snel
  maar wie betaalt ‘t gelach ?
  als ik dan mijn pensioentje tel…
  zijn wij dat, als ik zeggen mag!

Reacties zijn gesloten.