Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWaarom kunnen al die vetbetaalde beroepspolitiekers dat enorm immigrantenprobleem niet oplossen?
We begrijpen er niets meer van! Indien wij iets zouden te zeggen hebben zouden we dit probleem op de volgende wijze trachten op te lossen.

Onze landen worden overspoeld door een steeds groeiend aantal asielzoekers, mee-eters, gelukzoekers, vreemdelingen enz.
Laat ons nu eens trachten om met een minimum aan gezond boerenverstand dit probleem in handen te nemen en er oplossingen voor te vinden.
Volgens onze mening gaat het hier over twee duidelijk verschillende groepen.

Groep 1
Dit zijn mensen die er nooit aan gedacht hebben om hun land te verlaten. Maar door onvoorziene omstandigheden zitten ze midden een soort burgeroorlog, worden ze verkracht of bestolen, lopen ze dagelijks gevaar te worden beschoten en hun leven te verliezen enz. Ze willen ten koste van alles uit het inferno geraken en zichzelf en hun partners, kinderen of familie redden. Het zijn de vluchtelingen uit landen zoals Syrië, Irak en Afghanistan om de voornaamste te noemen.
Zodra de rust in deze landen is hersteld willen ze zo snel als enigszins mogelijk is terug naar hun thuisland.

Die mensen moeten inderdaad geholpen worden. Maar het is onze mening dat een internationale organisatie zoals de UNO voor de oplossing moet zorgen en een soort draaiboek moet samenstellen hoe dat moet gebeuren. Het is onze mening dat de UNO moet beslissen dat deze sukkelaars zich moeten begeven naar het dichts bijgelegen
buurland waar het er vredig aan toe gaat. De kans is groot dat in dit buurland soortgelijke tradities, normen en waarden worden gehuldigd als in het thuisland. De kans is ook groot
dat er dezelfde godsdienst wordt beleefd, een nagenoeg zelfde taal  wordt gesproken en dat het daar heersende klimaat te vergelijken is met het thuisland.

Om dit opvangland te bedanken voor de verleende hulp en te vergoeden voor het ontstane ongemak zouden we voorstellen dat de totale veroorzaakte onkosten zouden gedragen worden door alle andere landen waar vrede heerst. Veronderstellen we dat er 500.000 Syriërs op de vlucht slaan en zich aanmelden in het buurland Saoedi Arabië. Veronderstellen we dat het ongeveer 500 euro per maand en per vluchteling kost om tentenkampen op te richten, voorzien van een correcte sanitaire infrastructuur, en voor een aanvaardbare voedselvoorziening te zorgen.
We praten dan over 250 miljoen euro per maand!

Veronderstellen we dat er 5 miljard mensen wonen in landen waar geen grote problemen bestaan. A rato van het aantal inwoners zouden die landen dan maandelijks 5 eurocent per inwoner moeten bijdragen om alle onkosten te dekken. Voor ons land (ongeveer afgerond 10 miljoen inwoners) zou dat een maandelijkse rekening van ongeveer 500.000 euro bedragen. Maar criticasters zullen verklaren dat dit een onjuiste lastenverdeling is want dat de levensstandaard in ons land véél hoger is dan b.v. in Nigeria. OK. We hebben voor alles begrip. Laat de UNO dan snel een lijst opstellen van alle leden op basis van de levensstandaard. Dan moeten wij misschien 3x méér per inwoner betalen en Nigeria 3x minder. Maar het probleem is opgelost en alle vluchtelingen zijn geholpen en we hopen dat er aan hun nachtmerrie zo snel als enigszins mogelijk is een einde komt.

Maar nu blijkt dat Saudi Arabië het spel niet wil spelen, en zoals nu het geval is , verkiest die hele bende naar verre landen zoals België door te verwijzen. Er moeten dan dwangmaatregelen worden beslist om aan deze onfaire toestand het hoofd te kunnen bieden. Indien moslim buurlanden elkaar niet willen helpen, en dan nog op kosten van de rest van de wereld, waarom zouden wij het dan moeten doen en ons nog schuldig gaan voelen voor die sukkelaars? Welke zin heeft het om b.v. Syriërs op te vangen op verre afstanden van hun land; in andere klimaatgebieden; in streken met andere tradities en gebruiken, met andere godsdiensten en talen wanneer men vaststelt dat hun eigen buren en geloofsgenoten de deuren sluiten? Deze onzin moet stoppen!
Asielzoekers moeten in hun eigen werelddeel blijven en zich aanmelden bij de meest nabijgelegen buurlanden. Wij hebben er geen probleem mee dat de ontstane onkosten door alle andere en oorlogvrije landen worden gedragen.

Groep 2

Dit zijn immigranten die feitelijk geen enkele reden hadden om hun land te verlaten. Maar gedurende de voorbije jaren hebben de, meestal linkse politieke zwaargewichten, een macaber spel gespeeld. Niet uit solidariteit maar wel uit belangstelling voor toekomstig kiesvee hebben ze een soort gigantische stofzuigers voor asielzoekers in het leven geroepen. Die asielzoekers kwamen niet spontaan naar hier maar werden naar onze landen aangezogen door een soort Sinterklazen, die zoals steeds met het geld van anderen, allerlei zinloze beloften hebben gemaakt.
Het begon met het toestoppen van wat geld,later kwam er gratis of zeer voordelige huisvesting, gratis onderwijs, gratis openbaar vervoer, gratis medische zorgen, werkloosheidsvergoedingen, kindergeld enz. enz. Miljoenen die in verre landen leefden werden benaderd door een snel stijgend aantal schurken die hen beloofden ervoor te zullen zorgen, mits een forse vergoeding, hen in een soort hemel te zullen binnenbrengen. Eén van die bestemmingen was België. Inwoners van landen zoals Senegal werd duidelijk gemaakt dat ze hier een véél hogere levensstandaard gratis konden verkrijgen zonder werken dan wat ze nu hadden MET werken. Wij waren de laatste jaren enkele malen in Senegal en weten waarover we spreken.
Een huishoudster, “fatou” genaamd, verdient daar ongeveer een kleine 5 euro per dag of circa 100 euro per maand. Zelfde situatie voor een tuinier een metser of een strandmedewerker.

Een ijskast, een auto of een liter benzine kost er méér dan hier in ons land. Wanneer die mensen van vrienden of kennissen horen wat hier wordt beloofd beginnen ze te dromen. Bijna dagelijks werden we aangeklampt door lokale inwoners met het verzoek of we konden helpen om ze in ons land te kunnen brengen. Via internet, post of telefoon vernemen ze van landgenoten die hier zijn geraakt wat hier allemaal mogelijk is. Ze weten niet dat dit allemaal niet kan blijven duren zoals de door dezelfde linkse rakkers beloofde subsidies voor niet minder dan 20 jaar voor diegenen die snel in zonnepanelen zouden investeren. De onzin van deze beloften werd snel duidelijk en aan de moordende verspilling werd snel een einde gesteld.

Maar voor de nieuwe Belgen is men nog niet zover. De stofzuiger wint nog ieder jaar aan kracht en trekt steeds méér gelukzoekers aan en steeds van verder afgelegen plaatsen.
Eens in het land en dankzij hun hoge nataliteitscijfers enerzijds en het binnenbrengen van nog méér gelukzoekers door de zogenaamde familiehereniging zorgen ze ervoor dat het onbetaalbare probleem dag na dag groter wordt. Dit is de enige reden waarom er steeds méér en méér mee-eters uit vele landen naar hier worden aangezogen. De spaarcenten die onze ouders en voorouders in de OCMW’s hebben gestopt worden nu op enkele jaren verbrast aan personen die hier niets te zoeken hadden en de spaarpotten van onze eigen bevolking aan het leegroven zijn. Het zijn niet deze mee-eters die hiervoor feitelijk verantwoordelijk zijn maar wel de huichelaars van beroepspolitiekers die dit allemaal hebben georganiseerd en mogelijk gemaakt voor stemmengewin.

De enige mogelijkheid om aan deze steeds groter wordende ramp een einde te stellen is het uittrekken van het stopcontact dat deze denkbeeldige gigantische stofzuigers, die steeds maar nieuwe mee-eters aanzuigen, plots laten stilvallen. Hiervoor hebben we een nieuwe regering nodig met verkozenen die moedig zijn en over een gezonde dosis boerenverstand beschikken. Het feit dat de dag van vandaag vele nieuwe Belgen ,die hier nooit iets hebben uitgespookt of bijgedragen hebben in onze belastingen, nu véél méér ontvangen dan minder begoede autochtonen is een misdaad. En de schuldigen voor deze misdaad zouden moeten veroordeeld worden.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

17 gedachten over “Men zegge het voort

 1. FVG heeft het blijkbaar nog niet door dat het hier puur om een door de EU georganiseerde islamisering van het Westen gaat. Zelfs in Syrie lopen de kinderen immers gewoon naar school. En in Oost Congo, in Burundi, en vroeger in Ruanda zijn de conflicten even groot, maar daar zie je nooit een vluchteling van, want het zijn geen moslims en dus niet welkom.

 2. Mooi artikeltje Freddy , zo is het en niet anders . Ik ben volledig solidair met groep 1 . Als Europa de rest of die vuiligheid blijft opzuigen , is een burgeroorlog niet denkbeeldig , hier en daar zijn er al protestjes , asieldingens die in brand worden gestoken enz . Het zou kunnen dat “wij” dan moeten gaan vluchten als de chaos kompleet is . Ik vraag me dan af , waar kunnen “wij” naartoe . Welk land of landen gaan ons opnemen en bepamperen . Ik heb totaal geen idee !

 3. Ik vrees dat we zullen moeten wachten tot Sint-Juttemis vooraleer er moedige politiekers zullen opstaan om paal en perk zullen stellen aan deze carrousel.
  Eerder lijkt het mij dat onder druk van de correcten er allerhande andere oplossingen zullen boven water komen om aan onze “mensenplichten”tegemoet te komen.
  Hoe lang zal het nog duren,denkt u,vooraleer wij een geweten zullen gestampt worden om al deze “sukkelaars” te helpen door bvb.het opnemen van het peterschap van één immigrant per gezin of het al dan niet verplicht huisvesten van immigranten.

  Dit zou bvb. kunnen gebeuren bij oudere mensen waarvan de kinderen uit huis zijn en er dus kamers en ruimte zat is,en die reeds gans hun leven hebben kunnen profiteren!!

  De “verplichting”zou kunnen omgebogen worden door bvb het toekenning van belastingsvoordeel of diverse toelagen.

  Ik hoop dat dit worst-case scenario niet zal plaatsvinden doch ik vrees ervoor.
  Ik meen dan ook dat het ruim vijf voor twaalf is om beginnen te ageren tegen deze maatregelen die zeker en vast reeds in de schuif liggen.

  Vriendelijke groeten.

  • Ik heb al meermaals verwezen naar dit gevaar, vooral dan met een verwijzing naar Duitsland.
   Pas ook op in België :
   zie parlementaire vraag :
   http://docs.vlaamsparlement.be/docs/bva/atomiseringen/ato1996-1997/nr10.pdf/peeters/067.pdf
   Ik citeer :
   “Artikel 134bis van de Nieuwe Gemeentewet en
   het koninklijk besluit van 6 december 1993
   betreffende het opeisingsrecht van verlaten
   g e b o u w e n , bedoeld in artikel 134bis van de
   Nieuwe Gemeentewet, zijn ook van toepassing
   op sociale woningen, zodat sociale woningen
   kunnen worden opgeëist, mits de gestelde voorwaarden
   en procedures voor de uitoefening van
   het opeisingsrecht worden nageleefd.
   2. Artikel 4 § 1, tweede lid, van voornoemd
   koninklijk besluit stelt dat het opeisingsrecht
   niet mag worden uitgeoefend indien de
   gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk
   welzijn zelf over voldoende verlaten
   gebouwen beschikt die dienstig kunnen zijn als
   woning zonder voorafgaande belangrijke werken.”(=einde citaat).
   Er is dus al een bres in de dam!!!
   Wat de “moedige politiekers” betreft, blijkt uit deze term een tegenspraak. In de huidige toestand bestaan er immers geen “moedige” politiekers , want een moedige wordt geen politieker !!
   Voor het overige is het Coudenhove Kalergi plan in volle uitvoering.
   Men moet zich dan ook geen begoochelingen maken over de aanpak van deze “invasies”.. op welke manier ook.
   We moeten verdwijnen, en zonder “mirakel” zullen we verdwijnen!!!

 4. Een vluchteling is iemand die vlucht voor onheil om zo zichzelf en/of familie in veiligheid te brengen.Eens aangekomen op een veilige plaats is het vluchten ten einde.
  Wat we nu meemaken zijn mensen die duizenden kilometers afgelegd hebben door veilige landen en al lang ver weg zijn van het ontvluchte onheil.
  Deze mensen zijn derhalve geen vluchteling meer maar gewoon gelukzoeker.
  Dat recht hebben ze.Iedereen heeft het recht zijn geluk te zoeken.
  Maar wij hebben ook het recht hen dat te weigeren,gewoon uit zelfbehoud !

  • maar ‘wij’ zijn nog in de minderheid, in tegenstelling tot Australie, Zwitserland, Hongarije, Slovakije, Japan, enz. Bovendien zullen weer velen voor de mol NVA stemmen, zodat het nog een tijdje kan duren voor ‘we’ in de meerderheid zijn.

 5. Waarom zouden wij moeten tussenkomen in de kosten voor de opvang van die luizen? Dacht u soms dat, de dag dat WIJ hier in de rats zitten, die luizen voor ons een frank veil zullen hebben? Onnozelaar.

 6. Ik heb vandaag toevallig deze blog ontdekt en er een halfuurtje op rondgekeken. Wel, wel, wel. Het is een verzameling van het meest primitieve, bekrompen en onmenselijke gedachtegoed dat er te vinden is (IS en soortgelijke extremisten niet te na gesproken, maar dat is buiten categorie).
  “Scheldpartijen komen niet door de censuur van onze pr-verantwoordelijke” schrijft de redactie. Hypocrieten!

 7. Waarde Kup,
  niemand verplicht u om een half uur te ‘verspillen’ met het lezen van ” van het meest primitieve, bekrompen en onmenselijke gedachtegoed …”
  U ergert zich aan wat u selectief als ‘scheldpartijen’ omschrijft maar “hypocrieten” schijnt dan niet onder die noemer te vallen.
  Niemand belet u ook niet om zelf een blog te beginnen waarin u uw fijnzinnige en hoogstaande wereldbeschouwing aan de wereld kunt kenbaar maken.
  Als u daarbij binnen de politiek correcte lijntjes blijft mag u op z’n minst rekenen op bijval en schouderklopjes van de Gutmenschen en andere weldenkenden.

 8. Kupp,
  Ofwel zijt U ongelooflijk blind, onwetend, naïef ..en lijdende aan het Stockholmsyndroom,
  Ofwel zijt U mededader(actief dan wel passief) aan het de samenzwering tegen onze westerse beschaving, waarbij U zich keert tegen de boodschappers met het slechte nieuws(zoals in de tijd van de Oude Grieken). Onder het “slechte nieuws” dient U de “waarheid” te verstaan over de nakende ondergang van het Westen.
  Als het kot in brand staat, dan wordt er geblust..en wordt de stier bij de horens gevat.
  Als er geblust wordt is de tijd voorbij, zoals men zegt in het frans “de mettre les gants…”.
  Er is ook nog zoiets als de “waarheid kwetst…” zeker voor samenzweerders die niet graag het masker afgerukt worden.
  Er is ook nog : “de waarheid heeft haar rechten”
  Ik heb hier dan ook geen enkele scheldtirade gelezen maar wel en gelukkig een “gespierde en bloemrijke” taal , waaraan we een schromelijk tekort hebben.
  Als ik U reactie lees , heeft U dus een probleem met de waarheid..en geeft U dus de voorkeur aan de “leugens en bedrog”. Dit is Uw recht, maar daarvoor heeft U al voldoende media kanalen om Uw behoeftes dienaangaande te bevredigen.
  Golfbrekers is hier immers niet het geschikte kanaal toe.
  Of gaat het hier over iets anders : Eist U dat de door U aanbeden rode “leugens en bedrog” het enige is wat mag en ook moet gepubliceerd worden.
  En dit zoals in alle linkse dictaturen en zoals ook treffend werd beschreven door George Orwell in zijn boek “1984”.
  Ik veronderstel dat U dan ook een grote fan zijn van het verbannen en vernietigen van boeken die niet in Uw kraam passen. In Duitsland is men daar intussen mee begonnen; zie bruggetje :
  http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2015/08/in-deutschland-werden-wieder-bucher.html#ixzz3jQRq5Cyt
  Nog iets :
  Hoeveel immigranten heeft in huis genomen? Of ten minste toch ten laste genomen. Heeft U een extra financiële inspanning geleverd??
  Staat U ook ter beschikking met lijf en leden als deze “immigranten” zich eens willen uitleven??

Reacties zijn gesloten.