Men zegge het voort

Aankondiging FreddyDe vakbonden zijn verwittigd !

We hebben allen in de pers van de laatste dagen kunnen lezen dat de volgende begroting nog verre van in evenwicht is.
Het te verwachten tekort zal wederom niet van de poes zijn. Graag willen we toegeven dat de meeste problemen een gevolg zijn van domme beslissingen van vorige regeringen en waarvan de huidige roergangers nu het slachtoffer zijn.

Daarom hebben we véél begrip en gunnen hen alle kans om op kordate wijze de boel te saneren en het schip terug in de juiste koers te brengen.

Een deze week genomen beslissing om een reeks voordelen van ereleden en gewezen leden van het Vlaams Parlement af te schaffen kunnen we alleen maar toejuichen.
In het verleden hebben de verkozen beroepspolitiekers niet zelden beter gezorgd voor henzelf dan voor de kiezers. Zo regelden ze het, legislatuur na legislatuur, dat enerzijds hun wedden regelmatig werden verhoogd zodat ze stilaan, rekening gehouden met de geleverde prestaties en de daarbij horende resultaten, bijna schandalig konden genoemd worden en dat anderzijds en met de regelmaat van een klok allerlei extraatjes werden uitgevonden.

Het is dan ook niet meer dan normaal dat de huidige regering het goede voorbeeld wil geven en een einde wil stellen aan duidelijke excessen van de vroegere graaicultuur.
Het gaat hier niet over aanzienlijke besparingen van de budgettaire uitgaven maar veeleer over een voorbeeldfunctie om duidelijk te maken dat men stilaan terug orde op zaken wil stellen en een einde wil maken aan toestanden die nooit hadden mogen bestaan.

Zo werd nu b.v. beslist om hogervermelde parlementsleden in de toekomst geen gratis abonnement op “De Lijn” meer te geven. Ook een jaarlijkse internetvergoeding van 500 euro wordt afgeschaft. Het mag worden aangestipt dat de meeste van soortgelijke extraatjes dienden te worden aangevraagd en automatisch werden toegestaan aan de aanvragers.

Ondergetekende, die meerdere jaren in het Vlaams Parlement zetelde, heeft die onverantwoorde situaties steeds aangevoeld en dergelijke vergoedingen nooit ontvangen en zeker nooit aangevraagd. Zo namen we ook nooit deel aan één van de talrijke ‘studiereizen’ die het Vlaams Parlement regelmatig voor haar leden organiseerde, naar meestal zeer toeristische bestemmingen, omdat we aanvoelden dat deze verplaatsingen bijna steeds weinig met studie te maken hadden maar alles met profitariaat! Bijna steeds waren het duidelijke pretreizen  waarbij slechts sporadisch iets werd bijgevoegd dat op “studie” zou kunnen lijken als doekje voor het bloeden. Zo herinneren we ons b.v. het verhaal dat een door de politiek benoemde “beheerder” van de AWW (Antwerpse Waterwerken) ons ooit vertelde over een prachtige  pretreis naar Zuid-Amerika waarbij men, om de zaak iets of wat te verrechtvaardigen, een bezoek aan een waterkrachtcentrale had ingelast!! Wat het nut was voor de belastingbetaler, van deze  destijds meerdere miljoenen kostende reis in oude frankskens, zal niemand ooit weten. Wij weten dat de hele reis als pure geldverbrassing kon beschouwd worden. En zo zijn er vandaag nog honderden voorbeelden van duidelijk oneigenlijke besteding van belastinggeld. Daarom moeten we de huidige regering toejuichen indien ze dergelijke misbruiken wil uitroeien. In het hier gegeven voorbeeld van dat “lijnabonnement” en die “internetvergoeding” gaat het dus over zogenaamde “VERWORVEN RECHTEN”.

Daarmede komen we op het terrein van de vakbonden die regelmatig beginnen te briesen wanneer de overheid aan de door hen in het zadel geholpen “verworven rechten” zou willen gaan sleutelen. Er zijn in ons land honderden misbruiken bij de overheidsdiensten en staatsondernemingen op gebied van zogenaamde “verworven rechten”!  Dat de huidige regering nu het voorbeeld geeft om juist bij de beroepspolitiekers zelf een einde te stellen aan enkele van deze “verworven rechten” is meer dan lovenswaardig. En wie A zegt of uitvoert moet ook B zeggen en uitvoeren. En juist daar, bij allerlei door de vakbonden in het verleden binnengehaalde idiote en onverantwoorde vergoedingen, premies, en bekomen voordelen – en dit voor véél belangrijkere bedragen –  kan de overheid nog fortuinen besparen. Om hier tastbare resultaten te kunnen bereiken zal de overheid moeten tonen dat ze moedig is, dat het menens is en de hoger aangehaalde beslissing door vele nieuwe en andere soortgelijke beslissingen zal laten volgen.

We zijn benieuwd .

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Nvdr: Wij voegen het artikel, verschenen in De Bron, over de vakbonden bij.