Men zegge het … een laatste maal… voort

Belgie heeft geen enkele toekomst meer!

Onze graaiende beroepspolitiekers “à la Publifin” hebben van ons land een soort circus gemaakt waar niets maar dan ook niets meer op normale wijze werkt en huichelarij en bedrog de norm geworden zijn.
We geven U, en vandaag voor de laatste maal, enkele voorbeelden en eindigen met enkele, eveneens laatste,voorspellingen.

We zouden honderden voorbeelden kunnen geven van allerlei gebeurtenissen die dag na dag onze samenleving aan het vernietigen zijn maar beperken ons nu tot enkele zeer recente voorbeelden.

1. Tot onze stomme verbazing lazen we in de pers dat in Gent een familie vreemdelingen in een huis waarmede ze niets te maken hebben zijn binnengetrokken. Ze gebruiken er water en elektriciteit op kosten van de eigenaars die in het buitenland vertoeven. In een normaal land moet men die nutsvoorzieningen onmiddellijk kunnen stoppen; de indringers uit het huis halen en bestraffen voor hun ontoelaatbaar gedrag en ze laten opdraaien voor de gemaakte onkosten en aangerichte schade. Maar in ons land blijkt dat niet meer te kunnen. We stellen dan ook vast dat onze samenleving stilaan onleefbaar aan het worden is en onze overheden geen benul meer hebben van wat ze allemaal uitspoken.

2. Enkele weken geleden bleek dat noch mijn echtgenote noch ikzelf nog met onze eigen wagen de Stad in kunnen. De overheid heeft beslist voor “propere lucht” te gaan zorgen. Onze voertuigen zijn weliswaar ongeveer 15 jaar oud maar zijn steeds prima onderhouden geweest en zien er nog steeds prima uit. Moeiteloos geraken ze ieder jaar door de technische controle. Wij rijden niet veel meer maar voelen ons nu totaal onrechtmatig bestraft . Onze Mercedes en Peugeot 607 hebben een roetfilter maar wegens hun ouder- dom mogen ze toch niet meer de Stad in. Anderzijds vernemen we dat de zware dieseltreinen van de N.M.B.S. of de talrijke oudere politievoertuigen WEL verder mogen blijven rijden!!! Een overheid die aan de burgers wetten oplegt die ze zelf niet hoeft te volgen is geen overheid meer maar een soort misdaadorganisatie. PURE SCHANDE.

3. Enkele dagen geleden zat ik aan tafel met een zakenvriend uit Brussel. “Freddy,” zei hij, “ik ben verlegen wanneer ik vaststel wat er in dit land allemaal mogelijk is. Vorig jaar vernamen we tot onze grote verwondering van onze jonge zoon dat hij zijn job had opgezegd en gedurende maanden de wijde wereld wou intrekken. Hij vertrok en bezocht een reeks wereldlanden. Enkele maanden geleden kwam hij terug naar huis. Vorige week ontving hij ruim 3500 euro werklozensteun! Zijn vakbond heeft het kunnen regelen dat hij voortaan maandelijks circa 1200 euro gaat ontvangen en het betaalde bedrag was als betaling met drie maanden terugwerkende kracht!!! Ik vind dit niet kunnen maar het is nu eenmaal zo. Ik weet niet of hij nu nog wil gaan werken of eerstdaags opnieuw op reis vertrekt!”  Tot daar mijn gesprekspartner.

Toen besefte ik plots dat ik tot mijn 72 jaar heb gewerkt en mijn eerste pensioen op 73 jarige ouderdom heb ontvangen. Mijn echtgenote die,voor ons huwelijk, jaren in het onderwijs heeft gestaan, heeft nooit pensioen getrokken omdat ik nog was blijven werken. Nu ontvangt ze 288,33 euro min 41,04 euro bedrijfsvoorheffing PER JAAR zodat we samen gemiddeld minder ontvangen dan die wereldreiziger.
PURE SCHANDE. Hemeltergend.

Ik ben het de laatste dagen plots moe geworden en ben dit land beginnen haten. Gedurende vele jaren schreven we hier bijdragen en maakten regelmatig voorspellingen die inmiddels bijna allemaal reeds zijn uitgekomen.

Vanaf heden stoppen we met onze bijdragen want het heeft geen enkele zin meer om verder te gaan.
Vele van onze spaarcenten hebben we gedurende jaren gestopt in “de Vlaamse zaak”. Enkele jaren geleden stelden we vast dat duizenden kiezers het Vlaams Belang verlieten en naar het N-VA trokken. Het bleek dat er geen “cordon” was rond N-VA zodat die partij méér kansen bleek te hebben om tot een Vlaamse Onafhankelijkheid te kunnen komen. Eens de buit binnen stak het N-VA dat streven in de ijskast en begonnen haar manda-tarissen samen met de andere beroepspolitiekers mee te graaien in de staatskas.
Ik heb nu medelijden met die overgelopen en bedrogen kiezers. Nu kan ik alleen maar vaststellen dat door dit huichelen van de N-VA er waarschijnlijk geen enkele kans meer is dat Vlaanderen nog ooit onafhankelijkkan worden. DURA LEX SED LEX, zou Bart De Wever zeggen.

Bovendien is de kans groot dat gelet op het binnenhalen van tienduizenden moslims enerzijds en hun nataliteitscijfer anderzijds we in de nabije toekomst ons land gaan verliezen. Al wat onze grootouders en ouders en wijzelf hebben verworven zal ons gewoon “afgepakt” worden. Voor de moslims zijn we ongelovigen en zullen we zwaar gestraft worden. Ik huiver bij de geachte wat onze kinderen en kleinkinderen misschien nog zullen moeten meemaken. Ik ben het moe. Doodmoe.

Ik wil eindigen met het allerbeste toe te wensen aan mijn lezers. Ik hoop dat ze begrip willen opbrengen voor mijn beslissing maar ik kan werkelijk niet verder. De ontgoocheling is te groot.

Men zegge het een laatste maal voort,

Freddy Van Gaever

7 gedachten over “Men zegge het … een laatste maal… voort

 1. Beste Freddy,
  Niet enkel uw ontgoocheling is groot, de mijne ook. Jaren heb ik met mijn echtgenote (tot 3 maal per jaar) gebust in onze wijk van de gemeente Brasschaat voor het Vlaams Blok en het Vlaams Belang, altijd met volle overtuiging. Ons enthousiasme verdween naar het geval MRM en FVH die de partij op zijn kop zette. Maar wij zijn nog altijd enthousiast lid van Vlaams Belang (30 jaar). Wat de N-VA de Vlamingen flikt heb ik reeds van in de tijd van Angeltjes geschreven en hier tot vervelens toe herhaald, hier gaan we nog eens: Als Vlaanderen de onafhankelijkheid misloopt is dit enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de N-VA. Blijkt na al die jaren dat ik toen al gelijk had. N-VA is een een ordinaire doordeweekse belgische regimepartij als alle anderen, dit met uitzondering van het Vlaams Belang. De komende gemeenteraadsverkiezingen laat ik me op de lijst zetten van Vlaams Belang in de gemeente waar ik nu woon. We kunnen dan al zwaar teleur gesteld zijn opgeven is geen optie. Zoals ik ook tegen Gerolf Annemans zei toen hij voorzitter was van de partij na de rampzalige verkiezingsuitslag: we mogen niet vergeten wat we in het verleden bereikt hebben, en moeten daar dankbaar voor zijn. Laat dit een (magere) troost zijn, maar en motivatie om verder te gaan. Ik zal alleszins je “men zegge het voort missen” en hoop dat je nog op je beslissing terug komt. Zo niet, bedankt Freddy voor je uren aangename lectuur, en het ga je goed, geniet van je gezin en familie.

 2. Dank voor de vele interessante “men zegge het voort” artikels die je geschreven hebt.

 3. Ik begrijp u maar al te goed want ik begrijp soms niet hoe vele mensen van het Vlaams Belang het volhouden. Ons volk en onze cultuur worden langzaam maar zeker vernietigd , verraden door hun eigen leiders wat het nota bene zelf heeft verkozen.
  Bedankt voor al wat u voor mij hebt betekend. Vaart wel Freddy.

 4. Opgeven is niet de oplossing, ik ben ook enorm ontgoocheld, maar blijf strijden.Niettegenstaande mijn leeftijd blijf ik actief en blijf ik betogen. Mijn benen willen niet meer mee, maar ik was aanwezig in Zeebrugge, opgeven doe ik maar als ik eenzaam op het kerkhof zal liggen.

 5. De bezorgdheid voor onze ‘goede lucht’ is al even hypocriet als de verwijzing op een pakje sigaretten dat roken dodelijk is. Even gaan wandelen kan al even dodelijk zijn, maar dat wou ik niet zeggen. Wat ik wel wou zeggen is: als je de kas van de stad spekt, mag je er wel in. Dan mag iedereen stikken in het fijn stof.

 6. Mij is het zoals Freddy somtijds droef te moede als ik zie wat voor onheil de NVA en de goedgelovige Vlaamsblokkers die overgestapt zijn ons Vlaanderen hebben berokkend. Ik ben van in het begin Vlaming gebleven met het Vlaams Belang en Pallieterke en zal mij niet laten doen omdat ik ondanks alles het idee heb dat rechtvaardigheid de overhand zal halen. De geschiedenis heeft bewezen dat men nooit mag opgeven.
  Toegeven is opgeven en dat wil ik niet want daarom zijn mijn kleinkinderen mij veel te lief.
  Beste Freddy het ga je goed in uw verder leven en ik bedank U voor de vitamienen die je mij met uw brieven hebt gegeven.
  Maurice, oud in jaren maar nog niet moe gestreden.

 7. Beste Freddy,
  Jammer maar wij respecteren uw keuze.
  Vlaanderen verliest een heldere kijk op Vlaanderen.

Reacties zijn gesloten.