Macron wordt de les gespeld

“Dank, mevrouw de voorzitster,

Mijnheer de president van de République,
Uw EUropa werd 60 jaar; het onze is 3000 jaar oud. Uw politiek project wil de Europese naties uitgommen; het onze wil hen redden. We moeten het verleden van Frankrijk ontrafelen, heeft u verklaard. We begrijpen dus maar al te goed uw enthousiasme nu u aan het hoofd van een instituut staat die als doel heeft het duizendjarige Europa te ontmantelen.

U en uw bondgenoten hebben van Europa de achtertuin van Washington gemaakt, de prooi van Peking, de deurmat van Erdogan en het hotel voor Afrika.
De productie van batterijen en halfgeleiders op Europese bodem is prijzenswaardig, maar de 21ste eeuw eist van ons een lange termijnvisie. In een recent vraaggesprek verheugt het u dat u een deel van het Franse volk te kunnen pesten. U stelt een Europa der immigratie in de plaats. Tijdens een persconferentie kondigt u aan het EUropees migratiepact te zullen vooruit stuwen.
Dit pact organiseert een échte juridische staatsgreep: immers, onder de dekmantel “harmonisering der EU-regels” zal de EU de lidstaten het recht ontnemen zelf te beslissen over hun immigratiepolitiek. U hebt het begrip “vluchtelingen” en “migranten” onder één noemer geplaatst, ze vervaagd tot één en hetzelfde, de gezinshereniging doen uitbreiden met broers en zusters met verhoogde kosten als gevolg, de uitzettingsmogelijkheden aan banden gelegd, de NGO’s aangemoedigd in hun rol als medeplichtigen van illegale vreemdelingen.
Kortom: het is duidelijk dat u de lidstaten hun laatste rechten wilt ontnemen… hun recht zelf te beslissen wie er binnenkomt en wie moet vertrekken. Terwijl het uw prioriteit zou moeten zijn de Franse grenzen te herstellen en grenzen rond Europa op te trekken. U wil de volkeren, ons volk, het legitiem recht ontnemen zichzelf te (kunnen) blijven.

Zal EUropa nog Europa zijn als, zoals in Keulen, de dagindeling gestuurd wordt door de roep van muezzin?
Zal het nog Europa zijn als, zoals in Belgische en Nederlandse steden, een meerderheid van de bevolking trouw zweert aan de koning van Marokko of aan sultan Erdogan?
En, zoals in talrijke Franse districten, een andere beschaving zich opdringt met een andere verhouding tot vrouwen, een omgang die ons vreemd is?

Europa kan financiële tekorten van 3% op het BNP wel aan, maar het zal zich niet herstellen van een geboortetekort dat gecompenseerd wordt door immigratie door vreemden.

De Europese naties willen noch uiteenvallen, noch omvolkt, noch verzopen worden.

De (Franse) presidentsverkiezingen van 10 en 24 april zullen niet alleen van beslissend zijn voor het lot van Frankrijk maar voor heel Europa.

Mijnheer de president van de République, hoe kunt u beweren de “verbinder” van Europa te zijn, terwijl u tot het uiterste gaat om Frankrijk te verdelen? Zogezegd bekommerd om de eenheid van het land, gooit u de concurrentie in dezelfde pot en verklaart u de oorlog van allen tegen allen. U gedraagt zich als de hoofdvereffenaar van de Franse staat. U heeft met de Franse industrie gespeeld zoals in een casino, deze verkocht aan buitenlandse machten: Alstom blijft voor altijd een symbool van het verraad der nationale belangen. U zult de autoriteit van de staat doen wankelen hebben, de natie verzwakt in haar soevereiniteit, de identiteit en de vrijheden van het volk belaagd. Van uw “nieuwe wereld”-beloftes blijven er slechts uw pesterijen, uw vernederingen, uw cynisme en uw minachting die het volk droevig gemaakt, diens levenskracht en het geloof in de toekomst afgezwakt hebben.
Op een tijdstip dat Frankrijk opnieuw moet schitteren om haar kracht uit te drukken, heeft u het licht doen doven. Niet alleen voor Frankrijk maar ook voor EUropa is uit noodzakelijk dat uw mandaat eenmalig blijft.

Ik dank u.”