Links crapuul gaat op politiejacht

Op het extreemlinkse “Indymedia” werden foto’s van 54 Berlijnse politie-agenten geplaatst. Deze werden ingezet bij de ontruiming van de door “linksautonome” strijdkrachten bezette huizen in de Rigaer Straße. Indymedia-sympathisanten worden opgeroepen de agenten te verlinken, hun privé gegevens, adres, gezinssamenstelling en al het andere wat nuttig zou kunnen zijn, te melden. “Klopjacht” krijgt hier een zeer letterlijke betekenis.

Dit als antwoord op het opsporingsbericht door de Hamburgse politie en openbaar ministerie naar de vermoedelijke geweldenaars tijdens de G20-top. Hallucinante toestanden.  Het lijkt wel oorlog.

We citeren: “Naar aanleiding van de haatcampagne en de voor morgen aangekondigde oproepen tot verklikking van 100 mensen, hebben wij besloten, foto’s van 54 agenten te publiceren die verleden jaar ingezet werden bij de ontruiming van Rigaer 94. Wij zijn dankbaar voor tips waar ze wonen of privé kunnen ontmoet worden.”
Enkele van de gepubliceerde foto’s der agenten droegen koosnaampjes als “varkens” en “moordenaars“.
“Omwille van de ‘heksenjacht op deelnemers aan het Hamburgs verzet tegen de G20, hernieuwen wij onze belijdenis van de strijd tegen de staat, tegen de fascistische organisaties zoals de politie, de geheime diensten en rechtse structuren, en ook tegen de collaborateurs en verklikkers bij de bevolking en de pers.”  (Meer bij:…)

Einde augustus werd het extreemlinkse „linksunten.indymedia.org“, een filiaal van Indymedia, door het ministerie van bin. zaken verboden. Aan het Indymedia netwerk zelf werd niet geraakt; het ministerie zag er geen noodzaak voor, wat uitdrukkelijk door binnenminister de Maizière bevestigd werd.

Linksextremisten-Portal Indymedia ruft zur Hetzjagd auf Polizisten

Dovemansgesprek…