Israëlische aard’rijk’skunde

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 10: Conflicten

Israëls grondgebied weidt verder uit. De nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, de Syrische Golanhoogte, omstreden Libanese territoriale wateren… Dat in deze twee laatsten olie/gasbronnen gevonden werden is puur “toeval”. De uitbreiding van ‘s lands grenzen wordt quasi door iedereen – behalve de VSA – afgekeurd. Zonder dat er gevolgen aan verbonden zijn.

En waarom dat er geen gevolgen mogen, resp. kunnen aan verbonden zijn, verklaart u deze jonge dame:

Netanyahu klonk triomfantelijk: “Het is tijd Israëlisch recht te gebruiken en aan een volgend glorierijk kapittel in de geschiedenis van het zionisme te beginnen!”

Ergens valt het wel te begrijpen dat Israëls grondgebied moét uitrekken vermits de bevolking ook toeneemt. Ter vergelijking: 1970: 2.813.749 inwoners, 2020: 8.640.535 inwoners (= 400/km2), oppervlakte 21.640 km2, jongere bevolking met vruchtbaarheidscijfer 3.04. (…) Het land b – zelfde vergelijking: 1970: 9.632.180 inwoners, 2020: 11.584.111 (=383/km2), oppervlakte 30.280 km2, oudere bevolking met vruchtbaarheidscijfer van 1.71 (…)

Binnen Israël zouden volgens het Israëlische Statistiekenbureau 1.890.000 Arabieren (Palestijnen) leven, goed voor 20,95% van de totale bevolking. (…) Het is deze groep en de ultra-orthodoxe joden die voor de grootste bevolkingsgroei zorgen.

Wat betreft de annexatie van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever: de Duitse regering – de erfzonde indachtig – voelt zich alvast niet geroepen de kastanjes uit het vuur te halen.

5 gedachten over “Israëlische aard’rijk’skunde

 1. Het wordt hoog tijd dat jullie eens ophouden met berichten waarvan de Jodenhaat afdruipt ! Voor mij hoeft dat linkse Golfbrekers niet meer … !

  • U zou verbaasd staan. Het heeft niets met jodenhaat te maken, wel met zionisme en territorialiteitsbesef. Zoals bv. de Vlaamse Rand rond Brussel die evenzeer door nederzettingen ingepalmd wordt. Wat als het Brussels of Waals Gewest die randgemeenten overhevelt naar hun grondgebied- iets wat bij een talentelling niet denkbeeldig is? Of zoals bv. Noord-Cyprus, dat door Turkije bezet werd. Wij hebben een objectief artikel geplaatst, met feitenmateriaal, met een citaat van Netanyahu, met cijfers die wij niet uitgevonden of gemanipuleerd hebben, met een video die ook de Israëlische visie toont…

 2. Redactie :
  Wat U beschrijft met de landkaarten is gewoon de uitvoering van het Oded Yinon plan of het plan van Groot Israël tussen de Nijl en de Eufraat. Zie volgende link :
  https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815
  Dit plan heeft de laatste 40 jaar geleid tot een ganse reeks van bloedige (burger)oorlogen en terreur in het Midden Oosten en Noord Afrika, met miljoenen doden, gewonden, verminkten, vluchtelingen.. !!!
  Een korte analyse is er in de volgende bron :
  http://www.infopal.it/yinons-revenge-a-panorama-of-chaos-in-the-arab-world/
  Pater Maes in Syrië is daar een bevoorrechte getuige van !!!
  Deze terreur wordt dan uitgevoerd met behulp van vazallen – en slavenstaten van Israël in het Westen, de USA op kop. In deze vazallenstaten zijn er dan verraders die de belangen van die vazallenstaten verraden en verkopen , hun “goyim” inwoners plunderen en hun bloed vergieten.
  Turkije met dönmez Erdogan is daar ook bij.. idem voor Al Sissi van Egypte, de Wahabieten in Saoudi Arabië …. (=beperkte opsomming), die achter de schermen samenzweren met de duivel in Tel Aviv.
  De keerzijde van dit Oded Yinon plan , is het Coudenhove Kalergi plan, om de EUSSR te overstromen met invasieslegers.
  Een bron :
  http://www.katholiekforum.net/2017/12/05/de-ultieme-politieke-oorzaak-van-de-islamisering-van-europa-het-coudenhove-kalergi-plan/
  Bekijk vooral de reacties van Jules Van Rooyen !!!
  Men moet zich dan ook geen illusies maken over het verzet van de EUSSR tegen de annexatieplannen van Bibi !!
  De EUSSR is enkel bezig het geïmporteerde islamitische paard van Troje te pamperen, dat dient als kiesvee. Het komt er dan ook op aan gewoon de indruk te geven dat men tegen de annexatie plannen is van Bibi. De EUSSR moet hierbij wel dansen op een slappe koord.
  Achter beide plannen gaan dezelfde samenzweerders schuil… en uiteindelijk komen we terecht bij de “banksters” van Wallstreet en The City !!
  Over het voormelde Coudenhove Kalergi plan , nog een bron :
  https://www.henrymakow.com/2019/11/the-zionist-path-to-nwo.html
  https://www.henrymakow.com/2017/09/genocidal-jewish-war-against.html
  Henry Makow is een Canadese Jood en dus geen Nazi !!!
  De voormelde bronnen geven al een beter beeld van wat er gaande is, en wie voor wat verantwoordelijk is.
  Ik zal in een volgende reactie nog terugkomen op de hasbaradrol.
  In alle geval, laat U niet intimideren, want dat is de bedoeling van deze verrader.

 3. M.b.t .het Oded Yinon plan, is er nog het drama van de USS Liberty :
  https://www.henrymakow.com/2019/06/the-unsinkable-uss-liberty.html
  met citaat : “The Unsinkable USS Liberty June 8, 2019
  Today is the 52nd anniversary of the 1967 Israeli attack on the USS Liberty,
  killing 34 US sailors and wounding 174. The attack was a false flag designed to give the US a pretext to do Israel’s dirty work — nuke Cairo. Russia was prepared to retaliate in kind which could have ignited World War Three. Except for one fact. The Liberty refused to sink. It sent out a distress signal. Everyone would know Israel did it. Traitor and crypto-Jew LBJ was forced to call off the attack. The world was spared possible Armageddon. The attack was concocted by the CIA’s James Angleton and the Mossad, the same people responsible for the murder of JFK and 9-11. American lives mean nothing to the Cabalist bankers. Thanks to the complicity of the US media and political class, the CIA-Mossad continue to use false flags to shape policy. The Liberty attack/ cover-up are further proof that the US is a cowering abject colony of the Rothschild banking cartel. The future capital of the Masonic Jew World Order is Jerusalem. US politicians are mostly Freemasons in the service of this Communist world tyranny. The goal of Freemasonry is Communism.
  The US media puts the lipstick on this kosher pig. Most Americans don’t even know their democracy is a sham. Left and Right are two routes to the same destination. ………………….
  At the end of this impressive work, the author boldly lists those she holds responsible for the strike, including familiar names like Lyndon B. Johnson, Robert McNamara, Cyrus Vance, John S. McCain, and Moshe Dayan………… (=einde citaat).
  Uit het voormelde tekst gedeelte blijkt duidelijk het (hoog)verraad van USA kopstukken, in dienst van de duivel in Tel Aviv !!
  Nog enkele bronnen waar uit blijkt dat de terreur de ganse wereld bestrijkt :
  https://www.henrymakow.com/030203.html
  met titel : Fake Terror is Oldest Trick in Zionist Toolbag (=einde titel)
  https://www.henrymakow.com/181102.html
  met titel : Terror is Longterm Zionist Strategy for World Domination (=einde titel)
  Over het fenomeen van de “false flags” en “psyops” :
  https://www.henrymakow.com/2019/08/the-strategy-of-tension.html
  met een verwijzing naar de Bende van Nijvel.
  Nog enkele voorbeelden van de Mossad & CIA & Gladio terreur :
  https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?id=1439
  met citaat :
  “Ik heb ook gisteren nog eens de aanslag van Bologna (1980) in detail onderzocht. Dit is geen conspiracy, men moet echt van slechte wil zijn om niet te willen toegeven dat dit Gladio was. De evidentie is overweldigend. Wat is die NATO toch een smeerlapperij. 85 doden en meer dan 200 gewonden. Inclusief vrouwen en kinderen. Het lichaam van een bepaalde vrouw was zelfs niet meer terug te vinden, op een paar brokstukjes na. Verpulverd. Onthoofde lichamen. Dode kleuters. Mensen op weg naar het strand. Zomervakantie. Zo veel mogelijk doden maken. Gladio. NATO. VS. Ook onze overheden. Ja, ook de onze die Stay Behind hebben onderschreven..” (=einde citaat)
  Volgens de gewezen president Cossiga was Mossad & CIA de opdrachtgever van deze aanslag. In deze link is er ook een belangrijke info over de vrijmetselarij in Italië. Extreem rechts en links zijn hier de front stores !!
  http://aangirfan.blogspot.com/2007/04/cia-and-lockerbie-bomb.html
  met citaat :
  “”An internal investigation by Pan Am is believed to have found that the bomb planted on Flight 103 was put on the plane during a stop-over in Frankfurt… The Pan Am report is believed to have concluded that the bomb was not aimed at the killing of Americans in general, but was targeted specifically to kill a small band of DIA operatives that had uncovered a drugs ring run by a ‘rogue’ CIA unit in Lebanon… The drugs-ring and the connection to Hezbollah is said to have been set up by Israeli Mossad agents.” “(=einde citaat).
  Een 2de bron over Lockerbie :
  http://aanirfan.blogspot.com/2020/03/lockerbie-miscarriage-of-justice.html
  met citaat :
  “There was a similar ‘fake’ message about Lockerbie, which may be the work of Mossad.
  In one of his books, the author Gordon Thomas argues that the tagging and smuggling aboard of the lethal Lockerbie suitcase was organised by Mossad.
  Gordon Thomas recounts how a Mossad officer from the London station turned up in Lockerbie just after the crash, and arranged for the removal of a suitcase belonging to a US intelligence officer in the US Defence Intelligence Agency , Charles McKee…. “(=einde citaat).
  De kers op de taart is natuurlijk 11.09 :
  https://www.unz.com/article/911-was-an-israeli-job/
  Ter info : Ron Unz is een Amerikaase Jood, en dus geen Nazi !!!
  Dit zijn maar enkele vb. over de terreur activiteiten van de duivel in Tel Aviv, maar uiteindelijk leiden alle na oorlogse terreur sporen naar de “banksters”.
  Bron = The Nebula- W. Baeyens, pagina 26, waar verwezen wordt naar Prof. Kees Van Der Pijl zijn boek : The Making of an Atlantic Ruling Class.
  In België lopen er bij tal van bloedige terreurzaken, te beginnen met de aanslag op de Innovation tot heden, en ook bij corruptie – & zedendossiers, sporen naar Tel Aviv, zoals in tal van andere landen. In al deze landen weet men wat er werkelijk gebeurd is, maar iedereen zwijgt, een deel uit bangheid & lafheid, een deel is omgekocht of wordt gechanteerd, en de laatste soort, de gevaarlijksten, al of niet sayanim, werken spontaan en gratis mee aan de sabotage van de onderzoeken.
  Dit is ook de reden waarom in België het deksel op de Bende van Nijvel beerput moet blijven. Voor de “neuzen van Aalst” was het kot te klein, maar voor honderden onschuldige slachtoffers, is de minachting nooit te groot.
  En alle hasbaradrollen werken mee aan deze terreur, en aan minachting voor de slachtoffers ervan, waardoor het bloed ervan ook aan poten van deze drollen kleeft, althans figuurlijk.
  In een laatste bijdrage zal ik dieper ingaan op de “linkse Golfbrekers”.

 4. Mie Katoen, in de veronderstelling dat U een vrouw zijt :
  De redactie heeft mij niets gevraagd, en ik verdedig hier dan ook spontaan haar eer. Tijdens mijn beroepsloopbaan heb ik steeds in de bres gestaan voor de goede en rechtvaardige zaken. In veel gevallen als, zoals men in het Engels zegt, “The last man standing…” met alle gevolgen van dien.
  1.Met wat bemoeit U zich. U heeft hier geen eisen te stellen, laat staan bevelen te geven. U doet mij denken aan een “politiek volkscommissaris”,
  2. De Jodenhaat ! De dooddoener waarmee men voor de dag komt als men geconfronteerd wordt met gevaarlijke boodschappers met vervelende waarheden, waartegen men geen concrete argumenten kan in brengen, en die dan met deze lasterlijke aantijging het zwijgen moeten worden opgelegd.
  Over haat gesproken : wat staat er in de Talmud en de Kabbala over de goyim ?
  Wie stelt er de goyim voor de keuze : “het slavendom of de dood”. Wat staat er in het Coudenhove Kalergi plan over de vernietiging van de “goyim”?
  Een citaat uit een overdachte bron :
  WAYNE MADSEN REPORT 07.10.2013 MIDDLE EAST
  New York Times silent on past comments of Sephardic chief Rabbi Ovadia Yosef, who died at 93, in Israel. Yosef said: “Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world – only to serve the People of Israel…Why are gentiles needed? They will work, they will plow, they will reap. We will sit like an effendi and eat … With gentiles, it will be like any person – they need to die, but [God] will give them longevity. Why? Imagine that one’s donkey would die, they’d lose their money. This is his servant… That’s why he gets a long life, to work well for this Jew.” Netanyahu on Yosef: “The Jewish people have lost one of the wisest men of this generation …Rabbi Ovadia was a giant in Torah and Jewish law and a teacher for tens of thousands.”. “(=einde citaat)

  3. Het “linkse Golfbrekers” : Nog zo een lasterlijke aantijging met een verborgen agenda. Ik heb hier bij Golfbrekers nog niets links gezien. Ik heb trouwens de laatste weken, zeer scherp de communistische logeterreur aangevallen. Bij een linkse site en in de MSM leugenpers ondenkbaar.
  Niemand verplicht U om Golfbrekers te lezen, er zijn immers voldoende andere sites waar U de door de “duivel” afgekondigde leugens kan lezen, en indien nog niet gekend : E.J. Bron in NL is het summum ervan.
  Met wat zijt U dan bezig ? U zwijgt over de monsterachtige samenzwering waar het Avondland nu mee wordt geconfronteerd in alle domeinen, intern en extern. U valt wel de kleine minderheid aan die in het verzet staat. Dit zijn daden van (hoogverraad), en gezien U mee heult met buitenlandse vijandige belangen, al van aard te vallen onder toepassing van artikel 135 bis van het Strafwetboek.
  En wat Lockerbie betreft , sluit ik af met een citaat uit de volgende bron :
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-6498241/The-haunting-details-Lockerbie-bombing-revealed-devastatingly-moving-minute-minute-account.html
  “As the main cabin section reaches 19,000ft, it drops vertically and the disintegration accelerates. Only about 15 rows of seats remain fixed to a section of floor. The full-length streamlined wing, 200ft long and containing 20,000 gallons of fuel, is falling fastest at a speed of around 500mph. Among the plane debris, Christmas presents, Bibles, money, toys and suitcases are tumbling through the night sky.As the heavy wreckage falls, many passengers are caught in a strong wind and carried east. Some regain consciousness as they reach more breathable air.Locals search through the rubble after debris from the plane came crashing down on the Scottish town. A passenger strapped into a seat clutches a crucifix; two friends hold hands and a mother clutches tightly on to her baby. The engines are still running and No3 engine is burning fuel as it falls — looking like a fireball…..” (=einde citaat) Zie de zin in het vet !!
  Ik geef ook de Duitse tekst van Hartgeld.com waar de voormelde link werd gepubliceerd. In deze tekst is er echter geen vermelding van de werkelijke opdrachtgevers, en wordt verwezen naar de “zondebokken” maar het citaat geeft wel een beeld van de laatste ogenblikken van de te pletter stortende passagiers van dit vliegtuig :
  HARTGELD SONSTIGENS 15.12.2018
  Met citaat :
  “…….Freunde, die sich im freien Fall durch die kalte schottische Nacht an den Händen halten, andere, die mit Kreuzen in den verkrampften Fingern gefunden wurden, Mütter, die ihre Babys umklammern und ganz fest an sich drücken, während sie in den Tod stürzen… “(=einde citaat).
  En Mie Katoen, als hasbaradrol levert U hand – en spandiensten aan de monsters die hiervoor verantwoordelijk zijn . Geen verdere commentaar meer !!!!!!!

Reacties zijn gesloten.