Islam opvoeding in de kleutertuin

Islam pedagoog Ednan Aslan heeft 19 Weense islamitische kleutertuinen met in totaal 2.000 kindjes onder de loep genomen.

Zijn verslag klinkt niet echt optimistisch.  Vele islamitische kindertuinen wilden niet meewerken.    Voor de meeste ouders is het aanbod van religieus onderwijs / opvoeding in de kindertuin belangrijk.  Religie  met gebeden van buiten leren, de eigen feestdagen vieren, met praktiserende opvoedsters als voorbeeldrol.  De ouders dringen aan op het memoriseren van teksten uit de koran.  Niet moslim-kinderen worden “van religieuze praktijken niet uitgesloten en kunnen vrijwillig eraan deelnemen”.
Aslan heeft kritiek op een gebrek aan “pluraliteitsbevorderende impulsen” en op “de religieuze opvoeding met straffende en belonende godsvoorstellingen”. 

In zijn 178 bladzijden tellende verslag wordt duidelijk hoe men in islamitische kindertuinen de kinderen intimideert, de sharia aanprijst en de westerse levensbeschouwingen afwijst.  Polygamie wordt als nodig en onvermijdelijk beschouwd want “het Europa zoals wij het kennen, zal binnen enkele jaren ophouden te bestaan.”  De pedagogische opvoedsters kunnen slecht Duits en zijn uitsluitend praktiserende moslima’s.

De stad Wenen komt tekort in zijn rol van controlerende overheid.  De stad en de overheid beloven een nieuwe ‘studie’.

“De kinderen worden religieus geïsoleerd.  De kinderen worden taalkundig geïsoleerd.  De kinderen worden familiaal geïsoleerd.”

 

De Duitse taal komt tekort.  Koranteksten leren is belangrijker voor kinderen die thuis Turks praten, naar de Turkse televisiezenders kijken, Turkse kleutertuinen.  En maar geld pompen in zgn. ‘integratieprojecten’…

Verslag: Institut für Islamitische Studien

Krone.at