In Zwitserland moeten priesters hun geloof opzij zetten

Als in Zwitserland priesters weigeren homo’s en/of lesbiennes* te trouwen, dan kunnen ze voor de rechtbank gedaagd worden.

Sinds een jaar is het verboden homo’s en lesbiennes* omwille van hun seksuele voorkeur te discrimineren. De Zwitserse bevolking heeft hiervoor met een volksraadpleging met meer dan 60% haar goedkeuring gegeven. In feite draaide het om scheldpartijen die zij vaak over zich moeten laten gaan op straat of op sociale media en die dus aanleiding kunnen geven tot rechtsvervolging. Over de gevolgen in de kerk en de religieuze geloofsbelevenis werd weinig of niet nagedacht.

In een analyse, waarover in de «NZZ am Sonntag» bericht werd, komen drie wetspecialisten tot de conclusie dat de kerkgemeenschappen naar manoeuvreerruimte moeten zoeken “om homoseksuele koppels* een huwelijk of ten minste een zegening die erop lijkt mogelijk te maken”.

Want, volgens de uitgebreide racisme-strafnorm maakt degene zich strafbaar die iemand een dienst, bestemd voor het grote publiek, omwille van seksuele belevenisvoorkeur* weigert. De drie wetspecialisten, Felix Hafner, Nadine Zurkinden en Martin Reimann, staven hun conclusie met het argument dat het bij een kerkelijke trouw wel degelijk om een dergelijke dienstverlening gaat, daar deze principieel open staat voor alle gelovigen van de resp. religie. Ergo: als priesters weigeren homo’s* te trouwen dan zouden er wel eens juridische stappen kunnen ondernomen worden. LOS, een organisatie van en voor lesbiennes, ziet het ook zo. De rechtbank zal bij een weigering moeten beslissen of de resp. priester strafbaar is.

Tot nader order – bij de huidige paus is dat vaak een vraagteken – geldt in de RK kerk homoseksualiteit als zonde. De Zwitserse bisschoppenconferentie heeft nog geen commentaar gegeven. De gereformeerde kerk daarentegen raadt aan trouwlustige koppels van hetzelfde geslacht* hun zin te geven.

De jodengemeenschap, de Schweizerisch Israelitische Gemeindebund (SIG), die zich tijdens de volksraadpleging nog sterk ingezet had voor de racisme-uitbreidingsnorm, voelt zich niet verplicht aan deze “extreme” huwelijksvoltrekking toe te geven. Immers: een joodse huwelijksceremonie richt zich tot de leden van een geloofsgemeenschap en is niet voor het brede publiek bestemd. Bijgevolg is een strafzaak niet van toepassing. De SIG wordt in haar argumentatie gevolgd door andere juristen.

*(… en bij uitbreiding heel het regenboogalfabet)

Pfarrern drohen Klagen, wenn sie Schwule nicht segnen – Blick

1 gedachte op “In Zwitserland moeten priesters hun geloof opzij zetten

 1. We zien hier de subversieve activiteiten en sabotage van de 2 Olifanten in de kamer, waarbij ze er wel voor zorgen, zelf buiten schot te blijven.
  De bedoeling is gewoon de westerse maatschappij en beschaving verder te ondermijnen via alle mogelijke vormen van decadentie. Men maakt dan ook van de gelegenheid gebruik om de katholieke kerk aan te vallen. Met de huidige duivel op de paustroon is dit geen probleem. Hoe meer ondermijning hoe beter. De duivel geeft zelf ijverig het voorbeeld, en waarbij de logemaffiosi volop overuren kloppen :
  http://www.katholiekforum.net/2021/07/25/zal-jij-de-tridentijnse-mis-volgen-tot-buiten-de-heilige-kerk-in-schisma/
  Ik verwijs de geïnteresseerden naar de reacties in de brug, vooral naar deze van Jules van Rooyen.. Meer duiding is er in de volgende brug :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/07/na-traditionis-custodes-volgt-het-redde.html
  Het laatste wat we mogen denken is dat de 2 Olifanten in de kamer bezorgd zouden zijn over het ganse “regenboogalfabet….”. Deze soorten worden enkel gebruikt als wapen. De dag dat ze niet meer nodig zijn of in de weg lopen, zullen ze als eerste tegen de muur gezet worden cfr. Yuri Bezmenow, een kenner !!! Dat de “protestantse kerken” onmiddellijk akkoord waren, is geen verrassing. Achter het ontstaan er van gaan immers ook de 2 Olifanten in de kamer schuil. Reageerder Theudmer heeft daar recent in een reactie de aandacht opgetrokken.
  We worden dus op alle fronten aangevallen, en het weerwerk stelt weinig tot niets voor, op enkele uitzonderingen na, zoals bij de “subversieve webstekken”, waaronder Golfbrekers, en de tijd dat het nog duurt. De 2 Olifanten in de kamer werken immers ijverig om deze “subversieve kanalen” ook uit te schakelen, weliswaar in naam van de “vrije meningsuiting”. Duivelser kan niet.

Reacties zijn gesloten.