In Duitsland komt de vrijwillige boekverbranding alweer een stapje dichterbij

Zelfopgelegde censuur bij de Duitse boekhandel…verpakt als “sensiviteitslezing”…

De eens zo rijke, veelzijdige Duitse taal moet politiek correct worden geamputeerd en volgens de linkse betweters tot een absoluut minimum herleid worden. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, ooit de bewaker van de graal der Duitse literatuur en taal, heeft zich intellectueel afgewend en verdedigt nu de woke-perversiteit van het zgn. “sensitiviteitslezen“. Daarbij worden literaire teksten op “mogelijke stereotypische uitdrukkingen of woorden met een seksistisch of racistische bedoeling” onder de loep gehouden én… uitgegomd of verbeterd volgens de huidige woke normen. Klassieke werken moeten worden voorzien van een begeleidende tekst (… het waarschuwend vingertje) opdat de lezer niet stoemelings de aloude waarheid, de woordenschat en/of boodschap zou kunnen accepteren en geloven.

Karin Schmidt-Friderichs, voorzitster van de b.g. vereniging, verdedigt de controversiële praktijk, waarbij de literatuur “in de huidige echte tijd” verbeterd wordt. Zij stelt dat het “slechts om een aanbod, en niet om een dogma” gaat. Elke uitgeverij zou (tot nader order) kunnen beslissen, zoals men ook nog altijd kan beslissen of men de geslachtenwaanzin in het gebruik van de taal al dan niet kan (of mag) toepassen. Zij heeft het over een “richtlijn”…

Eigenlijk kan men afzien van zowel het schrijven als het lezen. Het wordt sowieso verwerkt tot één smakeloze, ongenietbare brij, bedoeld om de “domme” massa bij de poco zaak te houden. Blijkbaar zijn de media nog altijd niet in staat de leiband voldoende aan te spannen. Nu moet er ook nog ingegrepen worden in de boekenwereld.

Volgende stap: schrijvers krijgen beroepsverbod en worden vervangen door AI (artifiële intellligentie) Voordeel: boekenverbrandingen worden overbodig. Goebbels had er nog iets van kunnen leren.