Gastvriendelijkheid of gastvrijheid?*

Is er een verschil tussen b.g. begrippen? Eigenlijk niet. Alles wordt sowieso door de belastingbetaler opgehoest.

5.500 euro belastinggeld aan vluchtelingenfamilie van 3. Maandelijks!

U kent de Facebookberichten en andere van de sociale media ook wel: berichten over duizenden euro belastinggeld die in de zakken van nieuwkomers verdwijnen. Nieuwkomers met grote families. Men benadert dergelijke cijfers best steeds met grote omzichtigheid. Zo moet men ook in Duitsland gedacht hebben. Maar nu heeft districtsvoorzitter (CDU), Thomas Balcerowski, de op internet gepubliceerde cijfers bevestigd. Duitsers die op sociale bijstand (het zogenaamde Bürgergeld) beroep moeten doen, krijgen slechts een fractie van deze sommen.

In een chatgroep van het Jobcenter van het district Harz werd dit bericht verspreid: van november 2022 tot april 2023 heeft de Duitse belastingbetaler voor een vluchtelingenpaar uit Oekraïne met één kind maandelijks ongeveer 5.553 euro betaald. Thomas Balcerowski bevestigde aan Bild-Zeitung deze bedragen. De familie ontving “rechtstreeks” weliswaar slechts 1.093 euro, de overige 4.460 euro werden betaald aan de uitbaters van het opvangcentrum.

De ‘gewone’ Duitser blijft steeds vaker in de kou staan

Het district Harz bracht in het voormalige vakantiepark in Güntersberge 210 vluchtelingen en asielzoekers onder. Tot aan de sluiting van die vakantiepark/opvangcentrum waren twee broers de uitbaters. Omwille van gestegen verwarmingskosten en andere gestegen prijzen van basisproducten werden torenhoge verwarmings- en andere kosten aangerekend. En braafjes betaald door de overheid.

In het Duitse sociale zekerheidssysteem ontvangen families met 3 personen, die beroep doen op het zogenaamde Bürgergeld, naast dit Bürgergeld nog maximaal 376,60 euro voor de huur en 99,40 euro voor verwarming – maximaal dus 476 euro voor het wonen. Ook de Duitse districtsraad erkent intussen dat de financiële steun voor migranten en vluchtelingen overdreven is, maar door de stijgende migratiecijfers moeten gemeenten sneller schakelen om vluchtelingen onderdak te bezorgen. Geld lijkt absoluut geen rol te spelen, maar de belastingbetaler zal het gat moeten dichten.

Peter Logghe