In de brievenbus: kinderhuwelijken in Antwerpen

MM900285281[1]Kindhuwelijken in Antwerpen 4.07.2012

Wij vielen bijna van onze stoel toen we volgend bericht ontvingen van het Antwerpse gemeenteraadslid Wim van Osselaer over kindhuwelijken in de stad van allah.
Het is inderdaad mogelijk dat een kind dat in Antwerpen woont en dat een buitenlandse nationaliteit heeft een huwelijk afsluit in dat andere land wanneer dat land kindhuwelijken toelaat.
De schepen Leen Verbist bevestigde dat dergelijke kindhuwelijken inderdaad worden geregistreerd in de registers van de Antwerpse burgerlijke stand indien ze conform zijn aan de Belgische openbare orde. In de jaren 2010 en 2011 werden in Antwerpen 9 dergelijke kindhuwelijken geregistreerd. De jongste huwelijkspartner was 16 jaar en 3 maanden. De minderjarige huwelijkspartners hadden de nationaliteit van Macedonië (1), Nederland (1), België (3), India (1) en Marokko (3).
Het aantal in Antwerpen geregistreerde kindhuwelijken blijft gelukkig voorlopig nog beperkt. Toch is waakzaamheid en een strenge beteugeling geboden. Te vrezen valt immers dat met de groeiende invloed van de islam in bv. Noord-Afrika het aantal kindhuwelijken de komende jaren wel eens zou kunnen toenemen. Hetzelfde geldt voor de in het buitenland afgesloten polygame huwelijken, die eveneens in Antwerpen worden geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand.

Bron: http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=1191229

Marnix

Nvdr: ons verbaast niets meer vermits men nu ook in het land b polygamie erkent.

Pensioentoren erkent polygamie

Pensioenstelsel

2 gedachten over “In de brievenbus: kinderhuwelijken in Antwerpen

  1. Ik val niet meer zo gemakkelijk van mijn stoel . De Islamkanker heeft alles aangetast .Onze beschaving loopt op zijn einde . Partijen met een gevoel voor rechtvaardighied die iets willen doen om die beschaving te redden worden uitgesloten en belachelijk gemaakt

  2. Pingback: Kinderhuwelijken in Antwerpen | Fubar

Reacties zijn gesloten.