In de brievenbus: “Het is probleem is de belgische bezetting van Vlaanderen”

MM900285281[1]Het begon al in 1830-1831 toen er 75.000 van de 3.5 milj. inwoners mochten stemmen.(na een beslissing van de voormalige collaborateurs, zijnde francofielen en logemannen, met de franse bezetter).

De arresten van het EHRM worden in België enkel toegepast als ze passen in het kraam van de francofielen, links en de logemafia’s, tegen de Vlamingen.

Het EHRM zelf is een instrument in dienst van de NWO, en bevolkt door links en de loge. Men doet er dan ook verkeerd aan aan dit EHRM enig gezag toe te kennen. Het is eerder een politiek volkscommissariaat uit het sovjet tijdperk.
Hetzelfde geldt dan ook voor al de “pseudo-parlementen” in dit kunstmatig gedrocht, dat sinds 1830 lijdt aan de belgische ziekte.
Het wordt dan ook tijd dat men de belgische staat eindelijk gaat omschrijven als de bezetter van Vlaanderen, waarbij deze “pseudo-parlementen” dienen om aan deze bezetting een “democratische façade” te geven.

Al de beslissingen van deze “pseudo-parlementen” zijn dan ook onwettig en waardeloos. De besluiten van een onwettig orgaan, kunnen op geen enkele manier gewettigd worden, zolang dit orgaan op een onwettige manier is verkozen, samengesteld is en beraadslaagt.
De wettiging van deze organen kan dan ook geen plaats vinden zolang de kunstmatige en onwettige belgische staat bestaat. De onwettige parlementen vinden immers hun ontstaan zelf in de onwettige oprichting van deze kunstmatige belgische staat in 1830, onder de drijvende kracht van de collaborateurs met de franse bezetter (een bezetting die ruim 20 jaar duurde). Dit wangedrocht is dus ontstaan uit de collaboratie met een vroegere bezetter.

Dit gedrocht heeft dan ook geen enkel wettig en nog minder een moreel gezag.
Het probleem is dan ook niet dat er geen gerechtelijke controle is op de verkiezingen, maar dat deze verkiezingen worden georganiseerd in Vlaanderen door de belgische bezetter die daartoe niet het minste wettelijke gezag heeft. Een bezetter heeft ten andere nooit een wettelijk gezag t.o.v. het bezette gebied, laat staan een moreel.

Dit alles is ook van belang als men het systematisch heeft over de collaboratie van de Vlamingen tijdens WOII. Bij deze beschuldigingen gaat men er dan de facto van uit dat het belgische regime een wettig regime was in Vlaanderen. Dit is totaal fout, het belgische regime was evenzeer een bezetter, die geen enkel wettelijk en moraal gezag had om “loyaliteit” te eisen van de onderdrukte Vlamingen. Een gedrocht ontstaan uit de collaboratie met de franse bezetter(=de erfvijand van Vlaanderen) heeft niets te eisen. Het is ook een recht van elk onderdrukt volk om op welke manier ook, zijn vrijheid pogen te verwerven.
Het probleem is dan in eerste instantie niet de onwettige parlementen, maar wel de belgische bezetting sinds 1830 van Vlaanderen.

Lovenaar