In de brievenbus

MM900285281[1]Geachte Vlaamse bewegers,

Verleden zaterdag werd een artikel gepubliceerd in “het Nieuwsblad” over de Vlaamse Beweging dat zelden in de geschiedenis zo beledigend is geweest.  De termen, waaruit ik hierna citeer, zou men voor geen enkele bevolkings- of politieke groep durven gebruiken.

Het artikel begint met : “…..werkte de Vlaamse Beweging zich deze week voor het eerst sinds lang nog eens uit de vergeetput”.   Dan volgen in het artikel de ene belediging na de andere : “Volgens Defoort evolueert de oude Vlaamse Beweging naar een toestand van overbodigheid”.  “Terwijl de Volksbeweging een masturbatieclubje is geworden: leuk onder elkaar de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen, maar compleet onvruchtbaar”.  “De ontslagen VVB’ers botsen naar eigen zeggen op te veel conservatieve krachten”.,  “De vele Statlers en Waldorfs in de VVB zouden plaats moeten ruimen voor jong enthousiasme””.    Dit alles onder de heel, grote suggestieve titel : OUBOLLIG, LEEGGEZOGEN EN IRRELEVANT.

Gedurende de laatste dertig jaren hebben de voornaamste media niets anders gedaan dan de Vlaamse beweging bestrijden.   Dit met een nooit gezien fanatisme.  Als staving van mijn stelling wil ik zeggen dat het gewoon onbestaande is dat een journalist met een stevige Vlaams-nationale overtuiging zou kunnen werken bij de Vlaamse dagbladen.  Het andere voorbeeld is dat er drie decennia lang geen enkel positief nieuws over de Beweging is verschenen!

Ik ben de laatste voorstander van “kaakslag-flamingantisme”.  Ik geloof trouwens dat we een hele andere oplossing voor deze impasse moeten zoeken, in groot-Nederlandse richting.

Maar ik roep de Vlaamse verenigingen toch op eindelijk ZELFRESPECT op te brengen. Eerst heeft men oneindige jaren niets ondernomen tegen het belgicisme van de media. Nog steeds laat men na te overleggen hoe men zich kan laten respecteren.  Men wordt in de media alleen opgevoerd, als het dient om elkaar af te maken.

Nog niet zo lang geleden waren Vlaamse Bewegers verguld dat ze met de N-VA aan tafel werden uitgenodigd.
De absoluut crapuleuze manier waarop Peter De Roover  VVB-voorzitter Bart De Valck heeft aangepakt, spreekt boekdelen (Zevende Dag)  Ook nu verklaart men t.o.v. de journalistieke rioolratten dat de “oude generatie” uit de Vlaamse Beweging maar rap moet ophoepelen!  De belgicistische renegaten likkebaarden van de wederzijdse negatieve verklaringen die men, verguld van de aandacht, aan hen doet.

Als één van de hoekpijlers van de Vlaamse strijd  (promotie Vlaamse identiteit sinds mensenheugnis) roep ik u op om ernstig weerwerk te bieden aan een pers, die dergelijke artikels pleegt.

WE ZIJN DAT VERPLICHT T.O.V. DE DUIZENDEN VEELAL KLEINE IDEALISTEN, DIE VLAANDEREN EN DE BEWEGING ZOVER GEBRACHT HEBBEN !  DIT HOUDT O.A. DE EED IN, DIE MEN STEEDS WEER AFLEGT AAN DE VOET VAN DE IJZERTOREN OF HET GEDENKTEKEN VAN DE GEBROEDERS VAN RAEMDONCK.

Met nadrukkelijke ergernis over de gang van zaken!

De Nederlanden getrouwe,

Jos Wouters  –  Aktie Vlaams – Nederlande Hereniging, Boom