In de brievenbus

MM900285281[1]In de brievenbus: Gedankenspielerei is geen spel

Deze reactie van Lovenaar op het artikel ‘Als je landen samenvoegt met een streep op de landkaart’  klinkt misschien ver gezocht maar heeft de verdienste dat hij ons wijst op thema’s die nergens anders aan bod komen.

“Zowat overal worden we geconfronteerd met conflicten die hun oorsprong vinden in kunstmatige grenzen, en waar volkeren gescheiden worden of verplicht worden samen te leven met anderen. (België is daar een schoolvoorbeeld van!!).
Wat de getoonde landkaart betreft is het nuttig te verwijzen naar de fin. webstek Hartgeld.com , en vooral naar de rubriek Eliten-Politik, waar sinds geruime tijd het debat volop aan de gang is over de wederopstanding van de oude monarchiën, in Europa, weliswaar binnen nieuwe grenzen.

In de archieven is er op datum van 23.01.2015 een kaart van het nieuwe Europa!!

DE-RU nachCrash

Deze kaart is gebaseerd op een video (dd. maart 2014) van Casey Research Video.

Op 31.01.2015 is er een commentaar met de indeling van het nieuwe Europa!!
Ik herneem deze commentaar in het Duits met bronvermelding. De moderator treedt deze commentaar grotendeels bij.

“HARTGELD -ELITEN :Neu: 2015-01-31:
[20:00] Leserzuschrift: Zusammenfassung der neuen Reiche in Europa:

Also nach den bisherigen Informationen soll das Deutsche Kaiserreich aus folgenden Gebieten bestehen:
Deutschland, Deutschschweiz, Österreich, Norditalien/Padanien, Niederlande, Flandern, deutsche Ostgebiete.
Dazu kommen dann möglicherweise Dänemark, Luxemburg, Liechtenstein?
Gebiete, welche von Frankreich auch dazukommen könnten: Französich- Flandern, Elsaß- Lothringen, Savoyen.

Das Königreich Frankreich wird wahrscheinlich folgende Gebiete gewinnen: Wallonien, Westschweiz.

Das Russische Zarenreich wird sich die gesamte Ukraine, Transnistrien, Weißrussland sowie teile von Polen holen. Unklar ist noch Moldawien. Dies könnte entweder zum Zarenreich oder zum “Ostreich”.

Nordostpreußen (Königsberg)+ Memelland könnte an das Deutsche Kaiserreich gehen, dafür könnten die Russen sich das Baltikum holen.

Das “Ostreich” wird wahrscheinlich aus folgenden Gebieten bestehen: Ungarn, Tschechien, Slowakei, Rest-Polen, Slovenien, Kroatien. Inwieweit Serbien und Rumänien eine Rolle spielen ist noch unklar. Diese düften aber längerfristig auch zum Ostreich hinzustoßen.

Moderator: Ja, das ist eine gute Zusammenstellung nach vorliegenden Informationen.WE.”

Zie het lot van Vlaanderen en ook van Frans Vlaanderen!

Het is opvallend dat de voormelde evolutie in Europa volledig wordt doodgezwegen in de klassieke media. Op de fin. webstek Hartgeld komt dit echter bijna dagelijks aan bod.
Ik durf mij echter nog niet uitspreken over de juistheid van de voormelde voorspellingen, maar gezien de aard ervan zou men toch mogen verwachten dat er in Vlaamse middens aandacht aan zou worden geschonken, en er vooral vragen zouden over gesteld worden.
Ik weet niet in welke mate Jan Leyers er al iets van weet.”

Lovenaar