In de brievenbus

MM900285281[1]In de brievenbus

Ik heb het altijd voorspeld in mijn vorige reacties: alleen een N-VA in de regeringen, d.w.z. federale en/of Vlaamse, na een zware homeopathische verdunning, lees complete verloochening, van het eigen VLAAMSE programma. Anders geen kans. Dat is nu een feit. Om de macht, lees de postjes, is het hen enkel te doen, niet om macht ten dienste van Vlaamse principes. Wie dat nu als Vlaming nog niet inziet, is ziende blind.

Het was het moment bij uitstek, de uitgelezen kans, om het federale niveau te laten aanmodderen en België te laten “verdampen”.
Walen hadden hun deelregering, de Brusselaars, en nu ook de “Vlamingen”.
CD&V en N-VA, zonder Open VLD, deze Belgische hoer bij uitstek, in de Vlaamse regering, en dan maar afwachten wat het werd op federaal niveau. Dat zou pas strategie geweest zijn.

Maar de CD&V wilde in dit sprookje klaarblijkelijk, en zoals kon worden verwacht, niet mee stappen, want te gevaarlijk voor België, lees hun machtsposities. Dat zou pure zelfmoord geweest zijn. Wie kan hen dat kwalijk nemen.
Vandaar ongetwijfeld de plotselinge stilstand enkele dagen geleden in de onderhandelingen met de N-VA. Pas als dat was opgeklaard, lees zodra de N-VA akkoord ging met dit België-reddend-scénario op federaal vlak, kon verder gekonkelfoesd worden. En de N-VA, wie had anders gedacht, plooide als een soepele Belgische twijg.
“Omwille van de smeer, likt de kat de kandeleer” of “luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden”, nietwaar BDW.

Deze federale “kamikaze regering”, als ze er komt, en het heeft er momenteel alle schijn van, heeft enkel een kans op slagen als de N-VA geen enkel communautair programmapunt op de federale regeringstafel legt, en op Vlaams niveau niet te moeilijk doet. Dat zal voor de N-VA ook wel geen probleem geweest zijn. Eens men aan het oefenen is in het Belgische buigen…

Sluw zijn ze wel, de Franstaligen. Op die manier wordt de val van de N-VA in de toekomst nu al voorbereid, want wees gerust, het is niet omwille van enige politieke liefde dat zowel MR als Open VLD, Belgicistische partijen bij uitstek, met de N-VA in het federale regeringsbootje zullen stappen. Ze vertrouwen deze partij immers voor geen zier. Zo vlug mogelijk uitschakelen is dus de Belgische boodschap.
Dit alles onder het motto “Laat ze regeringsverantwoordelijkheid nemen, dan stopt vanzelf hun opmars naar het percentage waar ze het echt voor het zeggen zouden kunnen krijgen en België eenzijdig en de facto zouden kunnen opdoeken”. Zelfs de Waalse “Jan met de pet” ziet het zo, af te leiden uit de commentaren op TV.
Enkel BDW stelt zich daar klaarblijkelijk hoogmoedig boven, en wat komt er voor de val…? Juist.

Het zou me overigens helemaal niet verbazen mocht een en ander ergens
bekokstoofd zijn met rooie Elio en zijn politieke gangsterbende, CDH-aanhangsel incluis.
Deze rode sujetten hebben met de zesde staatshervorming, en met behulp uiteraard van de onnozele “Vlamingen” in de regering, bewust een financiële put geschapen bij de deelregeringen – enkel Brussel werd rijkelijk voorzien van het slijk der aarde – putten die nu op Vlaams niveau door N-VA en Co moeten worden gedicht. Zo kan de Vlaming opnieuw grotendeels opdraaien voor de Belgische schulden.

En iedereen weet welk effect onpopulaire maatregelen nu eenmaal hebben op het kiesvee aan het einde van een regeringsrit. Van de Vlaming is ook geweten,dat die pas wakker schiet uit een diepe slaap en reageert als je het op zijn portefeuille gemunt hebt. Dan maak je hem kwaad. En dat moment gaat nu aanbreken. Dat ziet er dus niet te best uit voor de “strategen” van de N-VA bij de afrekening aan het einde van de rit. Voor de socialisten daarentegen.

En als de geld-hongerige “Waaltjes” op hun beurt onvermijdelijk nog meer op hun financieel tandvlees zullen zitten door de gevolgen van de zesde “staatshervormink”, zullen ze vlug vragende partij zijn voor een zevende episode uit deze Belgische soap, met de bedoeling de Vlamingen voor de zoveelste keer in de financiële luren te leggen en hun centen te ontfutselen ten eigen socialistische bate. Wat niet eens zo moeilijk is, alle stoere Vlaamse taal en borstklopperij ten spijt. Meesterlijke zet vanwege de francofone parasieten in de Vlaamse pels. Dat in ieder geval. Ze hebben nu eenmaal decennialange expertise in deze materie.

En zo verkwanselen onze”Vlaamse leiders” de toekomt van hun eigen volk voor een paar zilverlingen.

Ze staat nu op haar hoogtepunt, deze nieuwe N-VA-ster aan het Belgische firmament, glunderend te pronken met de pas verworven ministerpostjes, met uitzicht op een deelname voor de eerste keer aan de federale regering, waar ze trouw zullen kunnen zweren aan België en zijn ondemocratische grondwet. De vroegere Volksunie achterna.

Want, zoals geweten, na elke beklimming, volgt onvermijdelijk ooit een afdaling. Die is nu ingezet, en omkeerbaar als je het mij vraagt.
“Wait and see”, zei de Engelsman, of zoals wij zeggen, “Laatst lacht, best lacht”. Voor de N-VA wordt het “groen lachen” de volgende keer althans. Ik kijk er nu al naar uit. Loon naar werken is altijd een goede zaak, want rechtvaardig. Van dergelijke lauwe Vlamingen, verlos ons Heer !

En de Open VLD? Die hebben gehandeld zoals kon worden verwacht. In mijn jeugd heb ik mijn vader altijd horen spreken over de “liberalen”, nog lang voor ze PVV-ers heetten, als over “principeloze politieke hoeren”, die telkens hun kar keerden naar de macht enkel en alleen omwille van de macht. Mensen waar je niet kon op rekenen. Wat weer is bevestigd, zoveel jaren later.

Toegegeven, er zijn er nog blijkbaar in hetzelfde bedje ziek, als het de “mirakel-voorzitster” Gwendolientje een troost mag wezen.

Geronimo

Nvdr: Deze man wordt de minister-president van Vlaanderen.  De woonbonus wordt grotendeels afgeschaft, wat voor menig jong Vlaams gezin een serieuze belastingverhoging betekenen zal.  Maar we moeten investeren in ‘infrastructuur’ voor de pensioenredders…

En deze man had iets tegen de deelname van politici bij tv-spelletjes.    Tot hij mocht aantreden bij ‘De Slimste Mens’, een manoeuver om de N-VA in te zetten als directe concurrent van het Vlaams Belang.  Mèt succes.

 

7 gedachten over “In de brievenbus

 1. Toch heb ik het vermoeden dat de weldenkende Vlaming hier een mogelijkheid in ziet om vooruit te komen. De reacties die ik opvang bij de mensen in de straat is er in ieder geval een van positivisme. Als het U kan helpen: Eerst het Vlaams Blok, daarna Vlaams Belang met al die grote staatsmannen, staat al jaren te reageren en fulmineren op alles wat beweegt. En wat is het resultaat: Sinds zogenaamde “zwarte zondag” met bijna 30% der stemmen hebben ze in de praktijk niks kunnen bijdragen en zijn ze verschrompeld tot een niche partijke van rond de 5%.
  Ik denk dat een weldenkend Vlaming dat ook in het “snuitje” heeft. Beperkt U tot uw core business: een sessie verbaal armworstelen met uw “islamitische broeders” samen met die gasten van den overkant: die arm Joodse bloeikes.

 2. Zowel op Vlaams als op federaal niveau zit de NVA tussen hamer en aambeeld..
  Enerzijds de CD&V met het belgische en linkse ACW dat enkel bezig is met het financieren van haar kiesvee(=een gigantisch profitariaat) en anderzijds de VLD met de francofiele Vlaams hatende loge, die enkel in de regering zal bezig zijn met het saboteren van de Vlaamse belangen.
  Tel hierbij dan nog de “mollen” binnen de NVA die mee de Vlaamse zaak saboteren., en het “spel is compleet”..
  Zoals reeds vroeger gemeld is het dus een kwestie van tijd alvorens de NVA uit beide regeringen zal worden gegooid, nadat ze voldoende “beschadigd” is. Nieuwe federale verkiezingen zijn dan niet uitgesloten voor de definitieve genadeslag.
  Kijk ook naar Jo Vandeurzen.. Hij was één der CVP “actoren” die indertijd Di Rupo uit de wind hebben gezet. Een doofpot operatie waarmee hij nu op zijn beurt kan en zal gechanteerd worden door de PS mafia.
  Voor het overige blijf ik erbij dat de NVA een door het regime georganiseerde en gecontroleerde oppositie is, met Bartje De Wever in de rol van Judas die door de VRT(=links en de loge) werd gelanceerd. Daar heeft Karel De Gucht met zijn uitspraak(zie andere bijdrage) inderdaad gelijk en als logeman kan hij het immers weten. Men onderschat nog altijd aan Vlaamse kant de perverse rol van deze loge mafia’s. De macht van de loge is immers “dodelijk efficiënt…!!.”.
  Gezien de NVA staat of valt met Bartje De Wever, is dan een “ongeluk” voor Bartje ook niet uit te sluiten. (cfr. Ward Beyssens…).
  Met dit NVA avontuur worden we in Vlaanderen niet alleen geconfronteerd met het grootste bedrog in onze toch wel bewogen geschiedenis, maar ook met de smerigste samenzwering, met de uiteindelijke bedoeling ons volledig te vernietigen.
  De verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan niet bij de franstaligen, maar enkel en alleen bij de schurftige verraders en collaborateurs aan Vlaamse kant, en het weze voor de zoveelste maal gezegd=verkozen door de meerderheid van het “klootjesvolk”!!. Voor een dergelijk “klootjesvolk” is het predicaat : “Untermensch” nog veel te zwak.
  Zoals ook reeds door Brecht Arnaert werd gezegd zitten we hier in het domein van de psychopathologie, waar echter geen enkele therapie werkt.
  Ik moet dan opnieuw besluiten, dat zonder mirakel, de toestand hopeloos is.

 3. De reactie van Jos Helsen bewijst duidelijk dat hij nog altijd één van de vele Vlamingen met oogkleppen is, duidelijk een N-VA-adept of lid van deze lauwe Vlaamse partij, die hier even zijn Belgisch- of N-VA-chagrijn op een tamelijk botte manier kwijt wil. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is.
  Dat is overigens zijn goed democratisch recht. Maar de waarheid heeft zo haar rechten.

  Wat de neergang van het VB betreft, beste Jos, om het maar, in tegenstelling tot uw reactie, beleefd en vriendelijk te houden, die is in hoofdzaak te wijten aan het cordon sanitaire, waardoor veel van haar kiezers de N-VA als een laatste alternatief hebben menen te kunnen zien voor het bereiken van hun legitieme Vlaamse verzuchtingen. Communicerende vaten dus. Van de Belgicistische partijen heeft de N-VA nagenoeg geen kiezers afgesnoept. Of was u dat ontgaan?
  Dat er ook fouten binnen deze partij zijn begaan, is eveneens geweten. Er is niet altijd met veel politiek inzicht gehandeld.Tot daar klopt uw verhaal enigszins.

  Het klopt niet waar u beweert dat het VB onrechtstreeks niets heeft bereikt. Dat bewijst enkel dat u geen onbevooroordeeld Vlaams waarnemer bent. Het zegt dus meer over u dan over het VB.

  Maar daar gaat het nu eigenlijk allemaal niet over.

  Het gaat hem wel over het feit dat de N-VA België hoog in het vaandel blijft voeren, en omwille van deelname aan de Belgische macht, alle voorname Vlaamse eisen inslikt, lees moet inslikken, omdat ze anders het zelfde lot wacht. De oppositie. Dat ze dat ook principeloos doet met een huiverend Belgisch gemak.

  U zegt dat het VB tot nu toe alleen maar vruchteloos heeft staan roepen aan de zijkant.
  Wat heeft de N-VA dan wel tot nu toe verwezenlijkt op VLAAMS niveau wel te verstaan? Wat heeft ze bereikt om Vlaanderen te geven waar het recht op heeft, meer dan b.v. Belgicistische partijen als CD&V, OPEN VLD etc. hebben gedaan? Ik zal het in uw plaats zeggen: niets.

  Op federaal niveau van het zelfde. Aan de zijkant, in de oppositie, net als het VB. Vruchteloos in de oppositie staan fulmineren tegen de onrechtvaardigheden van de zesde staatshervorming voor Vlaanderen op federaal vlak, maar zich verbinden om ze op Vlaams niveau loyaal uit te voeren op eis van de CD&V, die dit onding voor Vlaanderen mee heeft helpen goedkeuren. Dat zijn de grote verwezenlijkingen van de N-VA tot nu toe.

  Met spreekt op federaal niveau van een “kamikaze-regering” m.b.t. de MR. Wel, ook de N-VA mag daar voor mij bij gerekend worden. Hoe bestaat het om niet in te zien dat de PS en haar parasitaire bende maar al te graag niet deelneemt aan de volgende federale regering, die nog meer dan de vorige een belastingregering zal worden, omdat ze de putten zal mogen vullen die gewild gemaakt zijn door de P.S bij middel van hun zesde staatshervorming. Dat is inderdaad niet de meest aantrekkelijke, lees voordelige boodschap met het oog op de volgende verkiezingen. Vandaar dat de P.S. momenteel wijselijk eieren voor haar geld kiest. Even keiharde oppositie voeren, en de MR als boeman opvoeren. Dat loont altijd.

  Vergeet ook niet dat de Waalse politieke strategen, en dat is niet ironisch bedoeld, ook wijselijk een begrotingsevenwicht uitstellen tot later, zodoende minder zware besparingen zullen dienen uit te voeren en zodoende hun kiezers minder gaan ontstemmen. Dat vermindert de druk op de politieke keten, in tegenstelling alweer tot Vlaanderen dat zwaar gaat snoeien, lees gaat graaien in de Vlaamse geldbeugel om al direct tot een begroting in evenwicht te komen. Wie denkt u dat, zowel aan Vlaamse als aan Waalse kant, versterkt uit de volgende verkiezingen gaat komen? Of ziet u het nog altijd niet?

  De N-VA zal nu zowel op federaal als Vlaams niveau deze staatshervorming moeten uitvoeren. Loyaal, anders gingen de Belgicistische partijen CD&V en OPEN VLD, die ze mee hebben goedgekeurd, niet met de N-VA in zee. Wat gedacht van dergelijke spreidstand vanwege de N-VA?

  De N-VA wil duidelijk regeren, maar regeren om wat te doen? Wat zal ze uitvoeren van haar beloofde Vlaamse kiesprogramma, of zal ze dat zoals de vorige keer, weer opbergen tot de volgende verkiezingen, en gewoon overgaan tot de orde van de dag, d.w.z. gewoon regeren om te doen wat moet? Net als alle andere politieke partijen. Hoeveel bochten heeft de N-VA al genomen, eerst met Bracke (notoir socialist) “het wordt enkel een sociaal-economische regering”, en nu tijdens de onderhandelingen voor de Vlaamse regering? Welke bochten zal ze nog nemen op federaal vlak? Hoelang kan een politieke partij het volhouden om zo ostentatief en telkens opnieuw haar meest voorname Vlaamse standpunten keihard in de frigo te stoppen?

  Ik zal het u zeggen, beste Jos, zolang tot de schellen van de Vlaamse ogen zullen vallen. En dat zal vlugger gebeuren dan u denkt. Ik ben daar heel gerust in.
  Nu heeft de gemiddelde kiezer nog hoop dat BDW zal doen wat hij heeft laten uitschijnen dat hij zou doen. Het kan inderdaad als een overwinning worden beschouwd dat de N-VA erin geslaagd is om de P.S. op federaal vlak buitenspel te zetten via een centrum-rechtse coalitie. Maar iets zegt mij dat de P.S. daar niet rouwig om is, om heel duidelijke redenen. Misschien is dat nog niet tot u doorgedrongen.

  Wat zal de N-VA doen met de standpunten van de aloude Vlaamse resoluties, zoals eigen fiscaliteit en sociale zekerheid? Maakt dat nog deel uit van haar programma, of zegt de N-VA, zoals de Belgicistische partijen die mee de zesde staatshervorming hebben bedongen en waar ze nu mee in de Vlaamse regering zit, straks ook in de federale, dat het nu genoeg is geweest? Wat zal ze doen met de door haar bestreden en afgekraakte zesde staatshervorming, met de geplande federale kieskring, met de BMR, waarin ze zich eerder al heel redelijk soepel heeft opgesteld? Zal ze ook nu niet heel meegaand moeten zijn, lees loyaal met België, waardoor finaal voor Vlaanderen onomkeerbare stappen achteruit zullen worden gezet binnen het Belgische bestel? Hoe lang zullen we op het antwoord op al deze vragen kunnen wachten? Tot Sint-Juttemis? Of is dit voor allemaal van geen belang?

  Maar goed, beste Jos, slaapt en droomt u maar lustig verder, en leef verder in uw Vlaamse illusie, in zoverre dit al geen Belgische is. De tijd zal het uitwijzen. Maar ik verzeker u, dit is de laatste kans die de N-VA van de VB-overlopers krijgt om hun Vlaamse verzuchtingen waar te maken. Communicerende vaten werken nl. in beide richtingen. Of was u dat ook ontgaan?
  Vanwege een terecht bezorgde Vlaams-nationalist.

  • Geronimo, zoals verwacht van een goede Apache squaw, 😉 ben ik het volledig met u eens omdat u de situatie glashelder ontleedt. Dit is blijkbaar nodig wanneer men reacties zoals die van Jos leest. Het is bedroevend dat vele Vlamingen zo slecht of praktisch niet op de hoogte zijn van de politieke spelletjes die achter de schermen plaats vinden, maar het is verbijsterend dat men zelfs de naakte feiten niet ziet of begrijpt.

Reacties zijn gesloten.