De vandelanottegroeneenergiestory und kein ende

Kwaliteitsjournalistiek vergt veel investeringen. Als u een artikel wil delen, gebruik daarom onderstaande link in plaats van de tekst te knippen/kleven. Meer informatie over auteursrechten of intellectuele eigendom vindt u in onze Algemene Voorwaarden.  http://help.tijd.be/?op=detail&articleId=8916071&nodeId=3474  Wie bijkomende rechten wil kopen voor collectief of commercieel gebruik, kan terecht bij Reprocopy.  http://www.reprocopy.be/  Hierbij vindt u de link die u makkelijk met anderen kan delen:  http://www.tijd.be/r/t/1/id/9526463.

Nederlandse centrales snellen België te hulp

Burger is de klosNederlandse centrales snellen pelgië te hulp.
De ons omliggende landen hebben maar te dreigen met een kabeltje door te knippen om ons te chanteren.
Bedankt GROEN! en SOSSEN voor het fabuleus staatsmanschap van de voorbije jaren, zoals gewoonlijk zal ons de rekening later gepresenteerd worden zonder jullie in de regering.
Kunnen ze dan de economie plat leggen om te protesteren tegen de asociale hoge energieprijzen door de schuld van de centrumrechtse regering.
Wordt het geen tijd voor een volkstribunaal?

http://www.tijd.be/r/t/1/id/9526463

http://www.tijd.be/r/t/1/id/9524714