In Boedapest wordt de bouw van een kerk gepland

Niet zomaar een kerk. Enkele dagen geleden werd op de Hongaarse zender HírTV afbeeldngen van een der laatste ontwerpen van de vermaarde architekt Imre Makovecz, nl. de Sint Michael kathedraal getooond.

Imre Makovecz is één der grote intellectuele figuren van het “andere Hongarije”, één der belangrijkste architecten van de vorige eeuw, wiens naam verbonden is met de Hongaarse organische architectuur, vooral op het platteland. Hij geloofde sterk aan de nationaal-christelijke-burgerlijke waarden, wat hem tijdens het communistisch tijdperk behoorlijk in de problemen bracht.

Niettegenstaande werd Makovecz een dominant figuur, wiens werk, zoals zoon Pál het in de tv-presentatie uitdrukte, “architectuur tussen hemel en aarde” is. “Hij heeft waarden niet zo dooreen geklutst, zoals vandaag mode is. Goed was goed en slecht was slecht”. Punt.

In Boedapest, waar hij werd geboren en ook stierf, staat geen enkel publiek gebouw dat hij ontworpen heeft. Tot aan het einde zijner dagen, werkte Makovecz aan de plannen van een speciale kerk, de Sint Michael kathedraal. De definitieve vorm kreeg de kathedraal pas na zijn dood door zijn vriend Ervin Nagy, die het ontwerp volgens de modernste methoden afwerkte.

De kerk, die de grootheid van God moet symboliseren, wordt door velen als nog indrukwekkender als Gaudi’s Sagrada Familia in Barcelona beschouwd.

En dat groots plan zou nu eindelijk verwezenlijkt worden.

Bron: Vasarnap.hu