Vervloekte schakers

Susan Polgar Global Chess Daily News and Information - Chess, a forbidden  game in Islam

Terwijl onze pastoors ons geweten belasten met de Zeven Werken van Barmhartigheid, houdt men zich bij de uitoefening van de godsdienst van de vrede bezig met dàt waar het allemaal om draait: de zonde(n)!

In zijn streven zijn schaapkes op het rechte pad te houden, heeft de Turkse godsgeleerde en predikant Ahmet Mahmut Ünlü, duidelijk weer gegeven wat Allah denkt over het schaken – het spel, niet het ontvoeren van ongelovigen om hen te bekeren. Volgens hem zijn schakers “vervloekt en de meeste schakers zijn leugenaars”.

We citeren:

“Schaken is erger dan een geluksspel en varkensvlees eten. Mensen, die schaken, zijn vatbaarder voor leugens dan anderen. Schakers mogen zelfs in het uur van de dood de sjahada (islamitisch geloofsbelijdenis) niet prevelen.”

Ünlü, een man van hét ware geloof, is niet blind voor wat er gebeurt op de wereld en in de ruimte. Toen de ESA (Europese Ruimte Organisatie) erin slaagde de Philae-sonde op de komeet 67P/Tschurjumow-Gerassimen te laten landen, veroordeelde hij dit als “een werk van krankzinnigen”. (…)

“Ünlü” betekent trouwens “beroemd, vermaard”… Hij begon al te preken op zijn 14de… Hij is trouwens niet alleen met de veroordeling van schakers:

CHESS, A FORBIDDEN GAME IN ISLAM | Sakk