“Ik ben geen racist, maar…”

‘Ik ben geen racist, maar…’
Veel zogenaamd ‘racisme’ is geen racisme

Volgens Sam van Rooy is racisme zeldzaam en is het echte probleem ‘dictatuur 2.0’, die onwelgevallige meningen als racistisch brandmerkt.

“Vertrekpunt van de campagne is een ogenschijnlijk onbelangrijke zin die we elke dag horen: ‘Ik ben geen racist, maar…’ Een voorzichtige opener waarna iemand toch aan een racistisch discours begint.” Aldus GVA over een nieuwe ‘antiracisme’-campagne van de vzw Hand In Hand, die o.a. bestaat uit een filmpje dat ondertussen niemand meer kan bekijken omdat de zogenaamd ‘racistische Vlaming’ die erin figureert het massaal is beginnen wegklikken (elke klik maakte het filmpje van 1:23 ietsje korter). Zelf heb ik dan ook slechts een vijftientiental seconden van het filmpje kunnen bekijken, en dat is jammer.

Maar wat een onzin is het toch. Een ware racist begint zijn discours immers niet met ‘Ik ben geen racist, maar’ , want die is doorgaans trots genoeg op zijn walgelijke overtuiging. Dat de doorsnee Vlaming soms het zinnetje ‘Ik ben geen racist, maar’ bovenhaalt, is het perverse gevolg van de decennialange onterechte brandmerking als racist van eenieder die kritiek heeft op de multikul, diversiteit, immigratie en/of de islam.

Vlamingen zeggen:
‘Ik ben geen racist, maar we kunnen toch niet iederéén naar hier laten komen?’
‘Ik ben geen racist, maar allochtonen moeten zich aanpassen!’
‘Ik ben geen racist, maar het is niet normaal dat mensen van elders evenveel of zelfs meer worden geholpen dan mensen van hier.’
‘Ik ben geen racist, maar ik voel me niet meer thuis in mijn eigen wijk.’
‘Ik ben geen racist, maar de islam hoort hier niet thuis.’

Is dat racisme? Gezond verstand ja! Dat mensen die een dergelijke mening willen uiten eerst de woorden ‘Ik ben geen racist, maar’ uitspreken, is te treurig voor woorden. Het is alsof je zou zeggen: ‘Ik ben geen dief, maar ik vind blauw de mooiste kleur die er bestaat.’ Het een heeft niets te maken met het ander, al zullen er natuurlijk wel dieven bestaan die als lievelingskleur blauw hebben.

Op scholen waar ik ga debatteren komen leraren mij stiekem, op fluisterende toon toevertrouwen welke aanhoudende problemen ze hebben met allochtonen, vaak moslims, en voegen daar dan verontschuldigend aan toe: ‘Maar ik ben echt geen racist, hoor.’ Mijn vader Wim van Rooy gaf talloze lezingen aan diverse groepen naar aanleiding van zijn bestseller ‘De malaise van de multiculturaliteit’, en werd steevast geconfronteerd met mensen uit het veld (leraren, verpleegsters, politieagenten, buschauffeurs, ambulanciers, …) die tijdens de vragenronde hun hart luchtten inzake… de malaise van de multiculturaliteit. Met die malaise worden ze vrijwel dagelijks geconfronteerd, maar uit angst om als racist te worden bestempeld, durven ze de problemen niet openlijk te benoemen, laat staan aan te kaarten.

Dictatuur 2.0
Men kan zonder overdrijven stellen dat er, met name in West-Europa, een soort ‘dictatuur 2.0’ is geïnstalleerd waardoor als gevolg van angst en zelfcensuur en af en toe een showproces tegen een islam- of immigratiecriticus met al dan niet een veroordeling tot gevolg, de vrije meningsuiting steeds meer een lege doos is. Het kaltstellen, belasteren of tot paria veroordelen van mensen die er inzake de bekende onderwerpen een onwelgevallige, politiek incorrecte mening op nahouden, heeft geleid tot een klimaat waarin talloze Vlamingen er simpelweg voor kiezen om hun mond te houden, om hun hachje te redden. Immers, begrijpelijkerwijze is niet iedereen zo moedig als Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders, en bovendien moet er op het eind van de dag brood op de plank liggen. Dat sociale media helaas soms een open riool zijn waarin ranzigheid en racistische uitingen de boventoon voeren, moet dan ook grotendeels – niet helemaal: ware racisten bestaan! – worden beschouwd als een gefrustreerde reactie op dictatuur 2.0.

Waartoe deze tijdgeest waarin angst en zelfcensuur de toon zetten uiteindelijk leidt, hebben we gezien in multikul-Groot-Brittannië. Daar mochten moslimbendes jarenlang honderden blanke jonge tienermeisjes verkrachten, mishandelen en seksueel uitbuiten, omdat de mensen in het veld (politieagenten, jeugdwerkers, onderwijzers) te bang waren om als racist te worden gebrandmerkt. Er waren voldoende signalen die wezen op die walgelijke praktijken, die bovendien een racistisch tintje hadden (de slachtoffers waren altijd blanke, niet-islamitische meisjes), maar alles werd met de mantel van multikul/diversiteit/‘antiracisme’ bedekt.

Het wordt dan ook dringend tijd dat racisme opnieuw de ware, zwaarwichtige betekenis krijgt waar het recht op heeft, niet het minst omdat de slachtoffers van écht racisme dat ook verdienen. Daartoe hoeven we slechts een woordenboek te raadplegen, hoewel bepaalde termen ook in woordenboeken langzaam maar zeker ten prooi lijken te vallen aan politiek gestuurde woordinflatie. Gelukkig is er de ‘dikke Van Dale’, die racisme omschrijft als ‘opvatting dat het ene ras superieur is aan het andere en, daaruit voortvloeiend, dat ten aanzien van het ene ras andere maatstaven kunnen (mogen) worden aangelegd dan ten aanzien van het andere’ . Of korter: ‘theorie die de superioriteit van een bepaald ras verkondigt; discriminatie op grond van iemands ras’ (Van Dale online). ‘Ras’ betekent: ‘groep van individuen, van een andere groep onderscheiden door een aantal erfelijke en lichamelijke overeenkomsten’ . ‘Ras’ is dus een biologisch begrip; raciale kenmerken zijn aangeboren en genetisch overdraagbaar.

‘Daily Racism’
Wie, deze definitie indachtig, leest wat er in Vlaanderen allemaal onder de noemer ‘Daily Racism’ werd uitgebraakt, kan alleen maar concluderen dat er wat de blanke Vlaming betreft (gelukkig) bijzonder weinig racisme heerst, maar dat onze samenleving is doordrongen van een pathologische neiging om alles wat niet in het kraam past, als beledigend wordt ervaren of onjuist wordt bevonden, als (blank) racisme te beschouwen.

Geeft iemand een goedbedoeld compliment over het Nederlands van iemand met een niet-blanke huidskleur: ‘Racisme!’ Vraagt iemand ‘een Vlaming’ als huishoudhulp: ‘ Racisme!’ Vraagt een bejaarde alleenstaande dame ‘een blanke’ als poetshulp (louter in de hoop dat het dan iemand zal zijn die Nederlands spreekt): ‘Racisme!’ Wil iemand ‘een Pool’ als schilder, ‘want die werken altijd snel voor een redelijke prijs’ : ‘Racisme!’ Werft een werkgever zo weinig mogelijk of geen moslims aan om het risico dat hij (opnieuw) wordt geconfronteerd met islamitische eisen tot een minimum te beperken: ‘Racisme!’ Wil een atletiekclub graag ‘Afrikanen’ of ‘zwarten’ of – stel je voor! – ‘negers’ , ‘omdat die sneller kunnen lopen’ : ‘Racisme!’ Wat ooit als gezonde principes werden beschouwd, namelijk ‘klant is koning’ en ‘baas in eigen huis of bedrijf’, is vandaag racisme.

Marokkanen, over wie het campagnefilmpje van de vzw Hand In Hand gaat/ging, zijn geen ras. Wel is deze groep oververtegenwoordigd in criminaliteits-, jihadi- en uitkeringsstatistieken. Ook weet ik dat vrijwel elke vrouw die ik ken (en dat zijn er wel wat, en van diverse pluimage) helaas wel eens last heeft gehad van op zijn zachtst gezegd opdringerige Marokkanen, maar nog nooit van opdringerige Joden of Chinezen – Sofie Peeters van ‘Femme de la Rue’ weet dat als geen ander. Betekent dit dat élke Marokkaan een probleem vormt? Natuurlijk niet, maar de feiten en de cijfers liegen niet. In de meeste vooroordelen of clichés zit dan ook veel waarheid. Nederlanders zijn luidruchtig, Vlamingen lappen graag regels en wetten aan hun laars, Joden zijn intelligent, Chinezen zijn hardvochtig en Marokkanen vallen onze vrouwen lastig.

Je kunt mensen niet verwijten dat ze een risico-inschatting maken op basis van eerdere nare ervaringen en (ongemakkelijke) feiten en cijfers. Dat is geen racisme maar gezond verstand en goed bestuur, en dus iets wat elke goede huisvader/huismoeder zou moeten doen. Derhalve, kan men het een meisje of vrouw kwalijk nemen dat ze ervoor kiest het zekere voor het onzekere te nemen door, wanneer ze zich alleen in de metro bevindt met een paar Marokkanen, niet op te stappen of zo ver mogelijk van hen vandaan te gaan zitten? Natuurlijk niet. Dat is evenwel bijzonder jammer – en dat meen ik oprecht, mensen die mij kennen weten dat – voor de Marokkanen die het wel goed menen. Overigens verkopen sommige van die goedmenende Marokkanen bijzonder fel-kritische praat over hun ‘soortgenoten’ – denk aan de briljante Hafid Bouazza met ‘Het Marokkanenprobleem: waarom deugen Marokkanen niet’. Maar hen hoor je zelden of nooit in onze media.

Hoe verknipt onze samenleving is wanneer het gaat over racisme, over bepaalde eigenschappen van bepaalde groepen, het benoemen van problemen en het onverbloemd vertellen van de waarheid, bewees de 44-jarige Yumi Ng, tweede generatie Chinese met de Belgische nationaliteit. Zij mocht in De Morgen alle Chinezen over één kam scheren door te schrijven dat ‘Chinezen geen machocultuur hebben, dat zij vooral bezig zijn met hard werken om een Mercedes te kopen, dat zij scheiding van kerk en staat normaal vinden, dat zij kortgerokte meisjes op straat niet uitmaken voor hoer, dat zij er een erezaak van maken om nooit een dag te stempelen, en dat dit nou net maakt dat Chinezen overal ter wereld makkelijker hun weg vinden en inderdaad minder te maken hebben met discriminatie’ .

Ze schreef deze waarheden naar aanleiding van Bart De Wevers uitspraken over Aziaten enerzijds en Marokkanen en Berbers anderzijds. Met haar positieve veralgemeningen over Chinezen impliceerde Yumi Ng eigenlijk – en terecht – dat Marokkanen/Berbers op de door haar genoemde terreinen doorgaans tegengesteld aan Chinezen zijn, en dus fout. Echter, bizar genoeg stelde ze in hetzelfde stuk: ‘Bart De Wever maakt een fout: hij veralgemeent door alle Berbers over één kam te scheren (…).’ De fout die De Wever heeft gemaakt is echter dat zijn uitspraken slechts een feitelijke vaststelling inhielden en hij zich verder niet waagde aan een verdere probleemanalyse (It’s the Islam, stupid!), laat staan aan een goede oplossing. Toch werd hij voor racist versleten. Mijn punt is dan ook: vervang de Chinese Yumi Ng door de Vlaamse Saskia Verboven en ‘Chinezen’ door ‘Vlamingen’ , en de rapen zijn gaar.

De hijgerige Jozef De Wittes en Wouter Van Bellingens van deze wereld, met in hun kielzog een meerderheid aan politici, journalisten, ngo’s en academici, benaderen racisme zo gekleurd en eenzijdig, dat zij zelf zouden kunnen worden beticht van een soort ‘anti-Vlaams’ racisme. Echter, omdat ik me zélf niet wil bezondigen aan het te snel grijpen naar de term ‘racisme’, beticht ik hen van ‘oikofobie’: westerse zelfhaat. Wie wil weten waar die westerse zelfhaat vandaan komt, moet beslist Pascal Bruckners ‘Essay over het Europese masochisme’ (‘Tirannie van het berouw’)* lezen.

Pittig detail: wie op de website van de Hand In Hand-campagne www.ikbengeenracistmaar.be doorklikt naar het manifest, vindt daar het logo van de Vlaamse overheid dat zegt: ‘Met steun van de Vlaamse Overheid’. Welke partijen maken nu weer deel uit van de Vlaamse Regering?

De auteur, Sam van Rooy, is bouwkundig ingenieur, publicist, medewerker van het Vlaams Belang, en medesamensteller van en -auteur in De islam. Kritische essays over een politieke religie en Europa wankelt. De ontvoering van Europa door de EU. Op 25 mei 2014 was hij 1ste kandidaat-opvolger op de Europese VB-lijst.

* Lees de boekbespreking van Daniel Pipes

Met dank aan de auteur en de VVB geleend bij Doorbraak

23 gedachten over ““Ik ben geen racist, maar…”

 1. Volgens Wikipedia ….

  Racisme is de opvatting dat rassen gerangschikt kunnen worden als superieur en inferieur ten opzichte van elkaar. Daaruit voortvloeiend kunnen voor het ene ras andere maatstaven worden aangelegd dan voor het andere.

  Als ik kritiek heb op de fratsen van IS… of Boke met Ham , omdat ik vind dat wij ten opzichte van die troep ” superieur ” zijn , ben ik dan een racist ?
  Als ik vaststel dat het steeds Joden en Westerlingen zijn die vereerd worden met de Nobelprijs kunnen we dan niet spreken over een superieur ras en een inferieur ras zonder te worden beschuldigd van Racisme .
  Als ik zie hoe het westen een technologie heeft ontwikkeld en een samenleving heeft kunnen opbouwen en ik maak een vergelijk met het Midden Oosten , wie is er dan superieur en inferieur ?

  • ‘Joden en Westerlingen met de Nobelprijs vereerd’

   Het valt me op dat het onderscheid tussen Joden en Westerlingen nog steeds wordt gemaakt en ze bijgevolg als een vreemd element in de Westerse landen worden beschouwd, anders zou het onderscheid wegvallen.
   Nochtans woont een aanzienlijk aantal onder hen in Westerse landen.
   Volgens joodse bronnen :
   USA meer dan 6 miljoen.
   Frankrijk : 550.000
   Canada : 375.000
   U. K : 280.000
   Australië : 112.000
   Duitsland : 110.000
   België : 32.000
   Nederland : 31.000

   Vanwaar dat onderscheid?

   • Joden voelen zich in de 1e plaats joods, dan pas westerling, zie hun voor- dan wel achternaam, hun joodse clubs en geloof, hun aantrekkingskracht tot Israel enz enz. Of zou jij zo’n verklede antwerpse jood een westerling noemen?

    • Mag ik, Frans? Een Antwerpse Jood is niet maatgevend voor de Joden verspreid over heel de wereld. Hij wordt samen met de orthodoxe Joden in Israël door de meerderheid der Joden meewarig – of zelfs kwaad – bekeken. Toevallig heb ik in mijn professioneel leven een behoorlijk aantal Joden ontmoet, zaken mee gedaan, hen beter leren kennen. Geen enkel van de stereotypische meningen heb ik bevestigd gezien. Wat niet wil zeggen dat zij op deze wereldbol een uitverkorenenstatus moeten krijgen. Zij waren niet merkbaar anders dan wij. De wereld is een pak groter dan Antwerpen.

     • Toch zijn zij anders, al was het alleen maar door hun beroepen. Zo heb ik nog nooit een joodse metser gezien, wel joodse diamantairs, bankiers, politiekers, kunstenaars enz.
      En als Netanyahu roept dat de franse joden Frankrijk moeten verlaten en naar Israel trekken, weet iedere westerling tegelijk dat hij niet welkom is.

     • Even op de luimige noot, Redactie.

      Uw laatste zin vind ik fantastisch!
      “De wereld is een pak groter dan Antwerpen.”
      Zouden er nog meer Antwerpenaren zijn die dat beseffen?? 🙂 🙂 🙂

 2. Een studie over de VSA :
  http://www.zerohedge.com/news/2015-04-30/your-state-racist
  De commentaren zijn ook veelzeggend.
  Het gaat in deze problematiek dan ook niet helemaal over “racisme” maar wel over het verzet van de autochtonen(=vooral dan blanke) tegen de georganiseerde vreemdelingeninvasies.
  Het bewijst ook dat “apartheid” de enige oplossing is=geef iedereen zijn eigen territorium.. dit geldt zeker voor Afrika maar ook voor de VSA.
  Wat de EUSSR betreft, zitten we nu met de paradoxale toestand, dat het “zo gezegde” verzet van WO II nu volop in de collaboratie zit, en de “zo gezegde collaborateurs” nu volop in het verzet staan tegen deze vreemdelingeninvasies en bezettingen. Op zijn minst moeten we vaststellen dat de lat hier niet gelijk ligt wat de behandeling betreft van de “collaborateurs”.
  Sam van Rooy zegt hier zoals ook Nigel Farage zinnige zaken, maar durft het blijkbaar ook niet aan deze vreemdelingeninvasies te plaatsen binnen de plannen van New World Order… en nog minder durf is er om de occulte machten achter deze NWO te ontmaskeren.
  Wat zijn commentaren over G.B. betreft inzake de verkrachtingen..dient men te weten dat pedofiele praktijken de kanker zijn van de Britse maatschappij, en dit al decennia lang. Het probleem stelt zich in eerste plaats aan de top bij de “elites”.. en zoals Karl Marx zegt : “Een vis begint te rotten aan de kop”. De rest volgt dan vanzelf..!! Zowel bij de pedofiele praktijken als bij de “cover-up” ervan door de politie en het gerecht, spelen de vrijmetselarij en de “kosher nostra” een doorslaggevende rol.
  Eens te meer moet gezegd worden dat men zich niet moet verdedigen tegen de beschuldigingen van “racisme”, maar men moet de “klager” duidelijk maken dat hij of zij de vrijheid heeft om het land te verlaten en betere oorden op te zoeken. Wij zijn immers geen DDR dictatuur met vopo’s aan de grens om de “vluchtelingen” laf in de rug te schieten als ze gaan lopen!!
  Voor de rest moet een autochtoon baas zijn in eigen gebied, en heeft hij het recht te zeggen wat hij wil… geen enkele vreemdeling heeft hier dan ook het recht de wet te stellen, voor wat dan ook!!
  Sam Van Rooy had zich heel wat werk en moeite kunnen besparen door gewoon te verwijzen naar het Coudenhove Kalergi plan :
  http://www.theeuroprobe.org/2013-044-couden/

 3. @ Frans,
  ik vind de orthodoxe joden niet westers. Dergelijke figuren heb ik nog nooit een Nobelprijs in ontvangst weten nemen, wel westers uitziende joden en toch wordt het onderscheid gemaakt.

  @ redactie
  ‘de wereld is een pak groter dan Antwerpen.’
  op http://www.dailymail.co.uk/news/…/The-bride-25-000-gue kan je de foto’ s en video bekijken van het huwelijk van de kleinzoon van Belz Rebbe waarbij 25.000 orthodoxe joden aanwezig waren. Dergelijke huwelijken zag ik enkele malen in het Harmonie Park, tenminste dat deel dat in open lucht plaats vond. En vermits Antwerpen een pak kleiner is dan de wereld was het aantal aanwezigen dat eveneens. Maar de overeenkomst tussen het gebeuren in Antwerpen en New York was treffend, voor zover ik het uit de foto’ s en beelden kan afleiden.
  Ik zie in hun gebruiken noch kledij noch uiterlijk iets Westers.

   • @redactie

    men is weer gedoemd om het ganse bruggetje in te tippen, maar het is wel de moeite waard.

    In een studie van Daniel Elazar ‘How strong is orthodox Judaism – Really?’ worden de ultra orthodoxen geraamd op 3.200.000 daarbij zijn nog eens meer dan een 1.000.000 traditionele joden actief verbonden met orthodoxe congregaties.
    In de studie werd het aantal joden op wereldniveau op 13 miljoen geschat.

    Daniel Elazar is een zionist, hij zal de cijfers dus niet opgekrikt hebben, misschien wel het tegendeel.
    In ieder geval overstijgen in mijn ogen het aantal orthodoxen ruimschoots het begrip minderheid.

    • Dank voor de toelichting, Anna. En toch… Hoe definieert men ultra orthodox? Jarenlang met Joden wereldwijd zaken gedaan, nooit iets van gemerkt. Ze verontschuldigden zich zelfs als er eentje bij was die uitsluitend naar een kosher restaurant wou gaan eten. De meerderheid doet normaal. En wat betreft ceremoniële feesten: gewoon de Hilton afgehuurd, westerse kledij, westers eten en dranken, zonder extra koshere maaltijdwensen. Dat is gewoon onze ervaring. Er zullen er zonder enige twijfel ook andere zijn. Contracten met ‘Arabische’ klanten werden steevast door hen geweigerd omdat we ook met Joden zaken deden. Idem dito met personeelsaanwerving. Wie ooit op een Joodse loonlijst stond, kon niet bij een moslim firma aan de bak komen.

     • Men moet kunnen toegeven dat het jodendom als idee tot één van de conservatiefste gedachten ter wereld behoort. Het begrip van de raszuiverheid en de reinheid, welke de kern van het jodendom uitmaakt berust op deze voor hen heilige natuurwet.
      Orthodoxen verdedigen deze natuurwet
      meer dan anderen. Een punt waarvoor ik ze alleen maar kan bewonderen, ondanks het feit dat ik hen een vreemd element in onze samenleving vind.

     • Juist, Anna. Vreemd in onze samenleving. Star. Degenen die in Antwerpen rondlopen zijn vooral héél anders. En ook anders dan de meeste Joden in de VSA, in Canada en andere westerse landen. Maar ze bedreigen niemand, vermoorden niemand die hun leer niet volgt, zagen niet om de haverklap over discriminatie… Mochten wij als Vlamingen even standvastig zijn als zij, dan stonden we een pak steviger in de belgische context.

     • Ze zijn zo abnormaal dat ze nu mee in de regering zitten…

 4. Dat zullen er niet veel zijn, want net als hun halfbroeders de arabieren steken ze niet graag hun handen uit de mouwen. Zelfs hun nederzettingen en de scheidingsmuur worden naar het schijnt gebouwd door Palestijnen.

  • Hoeveel Joden ken je? En dan bedoel ik niet de orthodoxe Joden, die in Antwerpen rondlopen. In Israël veroorzaken zij wrevel bij een ‘normale’ Jood. Er is nl. een verschil tussen een geloofsextremist en een gelovige, die volgens zijn eigen wensen het geloof een invulling geeft in zijn leven. Bon, volgens jouw redenering bestaan er dus heel weinig Joden die handenarbeid verrichten omdat ze lui zijn. Er zouden op de wereld pakweg 13 miljoen Joden leven. En dat zouden allemaal – naar het schijnt – bankiers en witte-boorden criminelen zijn? Geen enkele metser, meubelmaker, schilder, slager, bakker, landbouwer, leraar, bus- of treinbestuurder, autoverkoper…?
   Wie die muur gebouwd heeft? Bouwvakkers onder de begeleiding van binnenlandse zaken en het leger. Vermits ca. 20% van de bevolking in Israël uit Palestijnen bestaat, is het best mogelijk dat die te werk gesteld zijn bij een bouwbedrijf dat mede ingetekend heeft voor de aanbesteding. We weten het niet. ‘Naar het schijnt’ hoort men ook veel liegen.

   • “Naar het schijnt” is oppervlakkige praat en gratuite veralgemening ‘n gemakkelijke manier om de “schijn” hoog te houden dat men (van alles) op de hoogte is 🙁

    • ‘Naar het schijnt’ betekent in mijn geval dat ik het ooit ergens gelezen heb, maar dat ik niet meer weet waar. Maar als ik het ooit terugvind zal ik het zonder twijfel melden.

    • Foei Frans ” omdat jullie te lui zijn ….. dergelijke uitspraken getuigen van een mislukte opvoeding. Mensen die belangloos artikels opzoeken die het daglicht schuwen om ons t’een en t’ander te melden verdienen respect en geen scheenschoppers

Reacties zijn gesloten.