Huichelarij heeft een systeem

De omgang met de moord op een kind, de moordpoging op zijn moeder en een derde treinpassagier – niet alleen in het Frankfurter station – toont hoe poco media en politici ons ijskoud willen beliegen en bedriegen. Met een doordacht systeem, herkent u het?

  1. Verzwijgen van de dader: Opdat niet ook de minst slimme merkt hoe de vluchtelingen-welkomsage compleet mislukt is, vinden poco media het nodig “zich respectvol te gedragen”. Dit respect wordt geuit door het systematisch verzwijgen van de identiteit/herkomst van de dader. Liefst zou men heel het “incident” helemaal uit de pers houden, maar dat wordt sinds de opkomst van alternatieve media fel bemoeilijkt. Enkele voorbeelden: “Kind geraakt op de sporen in het Frankfurter Hauptbahnhof”… m.a.w. het vermoeden dat het kind onvoorzichtig was en/of dat de moeder niet goed opgepast heeft wordt hiermee aangewakkerd. Of “Kind wordt door trein gegrepen in Frankfurter Hauptbahnhof”… waarmee de schuld impliciet bij de trein gelegd wordt.
  2. Minimalisering: Terwijl enerzijds van de identiteit afgeleid wordt, minimaliseren anderen de daad. Zoals bij de beschrijving “ongeval“, “incident” of “voorval“. De duidelijke moord en -poging wordt ook beschreven met “een duwtje”.
  3. Afleiden van oorzaak en de zoektocht naar schijnoplossingen: in navolging van b.g. berichtgeving stelt een Groene politicus voor dat treinen in de toekomst slechts nog met een slakkengang mogen rijden – treinen zijn immers gevaarlijk, een andere politica wil een streep trekken op de perrons als markering vanaf wanneer een “duwtje” een “incident” kan worden. Voorstellen die de trein als dader of het kind zelf als oncontroleerbaar moeten beschrijven. Dat de moord niet zou gebeurd zijn als men Afrikaanse daders uit Europa zou weghouden… is te rechtlijnig… derhalve racistisch, discriminerend, intolerant… Een soortgelijke “oplossing” bood de CDU die messen in centra wou verbieden… kwestie van de tsunami messentrekkers te doen stoppen. Waarbij de schuld bij het mes gelegd werd.
    Dan kan men meteen ook alle voertuigen verbieden die op een massa inrijden. Of alle sportmanifestaties waarop geschoten wordt. Of… alle penissen, die… u weet wel.
  4. Het riedeltje “alleenstaand geval”. Het aantal alleenstaande gevallen van geweld, verkrachtingen, berovingen, misbruiken, moorden… is niet meer te tellen. Ook van moord(pogingen) door reizigers op de sporen voor een rijdende trein te duwen (interactieve kaart Duitsland). Of op een perfide manier: publicaties van analyses met de échte cijfers hierover zijn alleenstaande gevallen!
  5. Het excuus “verward”. Wat meteen ook een verklaring biedt voor het verlies van hun paspoort en diploma’s.
  6. Omgekeerd evenredig wordt heel snel de identiteit van bio-daders onthuld, met naam, foto, familieverband, kerfstof enz. En die zijn nooit “alleenstaande gevallen” of “verwarde sukkelaars die verzorging nodig hebben”. Integendeel: men wil hiermee duidelijk maken dat er ook een zwarte kern in onze genen zit… waarmee onze redactie – God behoede – geen steen wou gooien naar meer gepigmenteerde aardklootbewoners.

Citaat Gerolf Annemans: “Probeer u de Westerse media en de reacties van de machthebbers, gisteren en vandaag voor te stellen indien een oorspronkelijke Duitser een 8-jarig kind uit Eritrea opzettelijk onder een trein zou hebben geduwd… “