Hongaarse energiepolitiek…

… is een uitsluitend Hongaarse kwestie!

David Pressman, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur stak in een interview met “Politico” zijn kritiek op de Hongaarse regering niet onder stoelen of banken. Hij zou bezorgd zijn als hij moest toekijken “terwijl raketten van Moskou op de speelplaatsen in Kiev landen, de Hongaarse buitenminister naar Moskou vliegt om een facebook-live-conferentie vanuit het Gazprom-hoofdkantoor te houden.”

Péter Szijjártó reageerde daarop met de vaststelling dat hij, als Hongaarse buitenminister zich slechts kon bekommeren om de nationale belangen van Hongarije.

“Ik snap dat de Amerikaanse ambassadeur van de Amerikaanse belangen uitgaat, maar ik handel in het belang van Hongarije. Om die reden vind ik dat wij met in acht name van wederzijds respect de mond houden over de handelingen der andere.”

En Péter Szijjártó voegde eraan toe dat hij ook geen commentaar geeft op de reizen van de Amerikaanse buitenminister; bijgevolg verwacht hij dat de Amerikaanse ambassadeur geen stellingnames verkondigt over de Hongaarse politieke handel en wandel. Ook de Hongaarse energielevering is een uitsluitend Hongaarse zaak:

“Tot op heden werd er van de VSA kant geen voorstel geuit hoe deze energiezekerheid op een realistische wijze zou kunnen verzekerd worden. Daarom vind ik dat de Amerikaanse ambassadeur geen recht heeft beslissingen te bekritiseren die omwille van Hongaarse nationale belangen genomen werden, en dit niet alleen politiek, maar in de essentie zelf.”

We vragen ons af… we vragen ons nogal dikwijls iets af… tenslotte is dat nog altijd toegelaten… bon, we vragen ons dus af of dhr. David Pressman als acoliet van ene György Schwartz, algemeen bekend als George Soros, behorende tot de stam van het uitverkoren volk, erop uitgestuurd werd om de Hongaren in de ware schaapsstal te drijven.

We vragen ons niet af of dhr. David Pressman bijzonder geliefd is in Hongarije…