Hoe dikwijls moet August Borms terecht gesteld worden?

Luc Vermeulen meldt:

In juni vorig jaar werd het graf van Borms op de begraafplaats te Merksem door vandalen vernield. Stad Antwerpen liet het grafmonument herstellen. We ontvingen de melding dat het graf van Borms opnieuw vernield werd. Grafschennis, hoe laag kan men gevallen zijn. Hoe laf kan men zijn om zijn frustratie bot te vieren op een graf. Links krapuul.

Als een poging tot voorlopig eerherstel plaatste Voorpost er een bloemstuk en een Vlaamse Leeuwenvlag bij.

3 gedachten over “Hoe dikwijls moet August Borms terecht gesteld worden?

 1. Een terecht gestelde vraag.
  Verbeter mij, maar ik herinner mij de volgende spreuk in verband met de IJzertoren: ‘Wat haat vernielde zal liefde wederopbouwen’.
  Dank u, Luc Vermeulen voor de melding.

 2. Gedenk dat die haatdragers nooit zullen aanvaarden dat we de mensen gedenken die het goed meenden. Ze zweren enkel bij massamoordenaars uit het verleden en het heden. Gewetenloze individuen die denken altijd het recht aan hun zijde te hebben maar ze dwalen.

 3. De vernieling van het graf van wijlen August Borms is een ideale gelegenheid om de aandacht te trekken op een andere kolonisatie.
  We zitten momenteel immers volop in het hysterisch gelul over de kolonisatie van Kongo door België, de dekolonisatie en het aanbieden van verontschuldigingen, met dan het betalen van een schadevergoeding, vooral dan door “les flamins”. In België moeten de sporen van deze “kolonisatie” uitgewist worden. Op de koop toe moet Lumumba hier dan overal opgevoerd worden. Een communist, met bloed aan de poten, in dienst van de communistische en maoïstische terreur, verantwoordelijk voor 150 à 200 miljoen doden. Ik ga niet moeilijk over 50 miljoen, een detail, en een geluk niet strafbaar.
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/20/belgie-geeft-tand-van-vermoorde-premier-lumumba-terug-aan-congo/
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/17/patrice-lumumba-krijgt-historische-houten-aula-met-zijn-naam-aan/
  met citaat :
  “In de decennia na zijn dood groeide Lumumba uit tot een belangrijk symbool voor emancipatie, respect, gelijkwaardigheid en mensenrechten”, aldus Van Goethem”. (=einde citaat).

  Je moet maar lef hebben om zoiets te publiceren, dat stijf staat van het negationisme en revisionisme.
  https://www.standaard.be/cnt/dmf20180628_03588611
  met citaat :
  “De weg naar het Lumumbaplein – Vijftien jaar lang al vraagt de Congolese gemeenschap in Brussel om een Lumambaplein. Een provisoir plein in Elsene kreeg nooit officiële erkenning. Morgen wordt er dan toch eentje ingewijd, op het grondgebied van Brussel. (=einde citaat).

  Deze aanbidding van Lumumba, die doet denken aan de aanbidding van het Gouden Kalf, staat in schril contrast met de moord op wijlen August Borms, en het besmeuren van zijn nagedachtenis. August Borms was immers een verzetsstrijder tegen de kolonisatie van Vlaanderen door de Belgische bezetter, sinds 1830 met de logemaffia’s in de hoofdrol, en sinds 1919 ook gesteund door de socialisten en soortgenoten. Een bezetter die verantwoordelijk is voor enorme ellende, zwarte miserie, plunderingen, vernielingen, gedwongen emigraties en voor de duizenden Vlaamse doden, die in 14 -18, die door een Fransdolle, Vlaams hatende loge officieren kaste, de dood werden ingejaagd. Een onafhankelijk Vlaanderen had kunnen voorkomen hebben, dat we toen in dit bloedbad werden meegesleurd, door die Belgische bezetter, die dan vooral de Franse en Britse belangen dienden.

  Het wordt dan ook hoogtijd een einde te stellen aan deze kolonisatie, door de Belgische bezetter, en om een onderzoekscommissie op te richten, om de verantwoordelijken en verraders in Vlaanderen te identificeren en om deze dan aan schandpaal te nagelen, en tevens om het begroten van de schadevergoedingen. Alle symbolen van deze bezetting dienen dan ook verwijderd te worden, met dan vooral de symbolen van de logemaffia’s. Een criminele organisatie, verantwoordelijk voor honderden miljoenen doden, die een doorslaggevende rol heeft gespeeld o.a. bij WO I, via het organiseren vanuit de rue des Cadets in Parijs, van de aanslag in Sarajevo, en dit via een loge in Thessaloniki, van waar ten andere ook de Armeense genocide werd georganiseerd. Een dergelijke monsterachtige organisatie heeft hier geen plaats, en heeft niet het minste recht om lessen te geven, en om de nagedachtenis van Vlaamse martelaren te besmeuren, via haar Antifa knokploegen.

  Als de Kongolezen recht hadden op een dekolonisatie, dan hebben wij Vlamingen dit des te meer. Het wordt dan ook tijd om een klare duidelijke taal te spreken, en de tanden te laten zien, in plaats van stamelend te staan bedelen aan de poorten met de broek op de enkels. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Van Vivaldi, een communistische logemaffia bende, moet men alleen het slechtste verwachten. Zie Voorpost, den Dries, Schild en Vriend, J. Conings, Y. Verdyck e.a.
  Het is bovendien veiliger gevreesd dan geliefd te zijn, vrij naar Machiavelli.

  De reactie bij de concurrentie was dan ook veel te flauw en te plat.
  https://reactnieuws.net/2023/02/03/graf-august-borms-opnieuw-vernield-extreemlinks-juicht/

  Intussen zit de Grote Lijder ook te lullen over het confederalisme.
  https://www.standaard.be/cnt/dmf20230128_94186067
  met citaat :
  “‘We moeten Vlaanderen aan de wantoestanden van het huidig Belgisch federalisme onttrekken. Het is dat of onze welvaart teloor zien gaan.’ Dat zei Bart De Wever op een studiedag van zijn partij over confederalisme. N-VA heeft een website gelanceerd om iedereen beter te informeren over het confederalisme waar zij in gelooft.” (=einde citaat).

  Het moet hier niet gaan over confederalisme, maar over het beëindigen van de kolonisatie van Vlaanderen door de Belgische bezetter. De voorstellen van de Grote Lijder zijn dan ook bedrog, van een logeman kan men immers niets anders verwachten, die ten andere met één been in de vijver staat van een meter diep, zoals indertijd de Ward. Met Franstaligen kunnen er geen akkoorden afgesloten worden, verblind als ze zijn door een ziedende Vlamingenhaat. En zoals bij de Islam zijn er geen gematigden, alleen valsaards.

  Bovendien wordt een probleem niet opgelost, samen met diegenen die het hebben veroorzaakt en in standhouden. Vrij naar Einstein.
  In een eerste fase dient men al te starten met een psychologische oorlogsvoering tegen te Belgische bezetten, cfr Sun Tzu. Maak bv al een landkaart van Vlaanderen, met al de geroofde gebieden. En als de Kongolezen recht hebben op de tand van Lumumba, dan hebben wij ook recht op al de geroofde kunst, die in Frankrijk Spanje, Oostenrijk en elders hangt.
  En inzake verontschuldigingen aan de Kongolezen en de schadevergoedingen, dient alles in rekening gebracht worden, ook de investeringen in infrastructuur, landbouw, industrie..e.a. die toen gedaan werden. En hoe zit het met het volgende :
  Moordpartij van Kongolo
  Op nieuwjaarsdag 1962 werden 20 katholieke missionarissen vermoord door troepen van het Congolese leger van Antoine Gizenga. Onder hen twee missionarissen uit de Corneliusparochie van Lindelhoeven in Overpelt: Michel Vanduffel (°1921) en Theo Schildermans (°1933).

  Moordpartij Stanleystad 1964 – Wikipedia
  https://nl.wikipedia.org › wiki › Moordpartij_Stanleysta…
  De moordpartij in Stanleystad (Kisangani) in 1964 kostte het leven aan 26 katholieke missionarissen – paters, broeders en zusters.
  https://www.kapucijnen.be/het-is-50-jaar-geleden-dat-onze-medebroeders-te-buta-vermoord-werden/
  met citaat :
  “30 mei 1965 – 30 mei 2015 -Morgen zal het 50 jaar geleden zijn dat onze medebroeders Monulf Schrijvers, Adriaan Van den Broucke en Leopold Neijens samen met 21 Kruisheren en 7 broeders van St.-Gabriël te Buta werden vermoord. Rond 17 u. bestormde een bende simba’s het politiebureel. De missionarissen werden naar buiten gedreven en geslagen. Op 300 meter van het politiebureel werden zij op de oever van de Rubi-rivier in rijen opgesteld en onder luid getier met lansen, knuppels en hakmessen vermoord en in de rivier geworpen. Wie nog een teken van leven gaf, kreeg het genadeschot. Rond 18.30 u. trokken de simba’s weg en verstopten zich in de brousse. Van de lijken waarover de wateren van de Rubi zich ontfermden, werd er geen enkel teruggevonden. “=(einde citaat).

  Moet er hier geen tand worden teruggeven ???
  De voormelde bronnen zijn maar een beperkte opsomming van de gruwelijke linkse terreur. Een terreur die doet denken aan de Belgische en communistische terreur tijdens WO II tegen Rechts – en Vlaamsgezinden, met duizenden moorden en verkrachtingen, waarvoor het uitschot amnestie, decoraties en dikke pensioenen kreeg. Als er daar geen probleem was, dan is er met de liquidatie van Lumumba, zeker geen.
  Er is dus genoeg stront in de Belgische beerputten, om in de aanval te gaan, en een verband te leggen tussen de Belgische bezetting van Vlaanderen en de “kolonisatie” van Congo, en waarbij onze verzetsstrijders en martelaren in het juiste Vlaamse kader worden geplaatst, hierbij dan gebruik makende van alles wat nuttig is, in binnen- en buitenland, en in het heden en verleden.

  Wij zijn hier al meer dan 10 eeuwen bezet, en het slagveld van Europa, en niemand heeft dan ook het recht om aan de Vlamingen eisen te stellen en verwijten te maken. En het doel heiligt de middelen, want anders kunnen we het vergeten tegen 2030 dixit Schwab.

Reacties zijn gesloten.