Het kan verkeren…

Nederland was te vol.

01

De overheid maakte het dan ook gemakkelijk door voor de emigranten vaak de overtocht te betalen plus enkele honderden guldens zakgeld mee te geven. Met deze ‘oprotpremie’ emigreerden alleen al in de jaren ’50 meer dan een half miljoen Nederlanders naar Zuid-Afrika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Toen tijdens het bezoek van koningin Juliana aan Prescott (Canada) in april 1952 een journalist haar vroeg of de emigratie naar Canada zou worden voortgezet, werd dit door haar beaamd “omdat dit noodzakelijk was om het hoofd te bieden aan de overbevolking”.

02

03

Maar  vanwege de agressieve politiek van de regering-Drees in verband met de kwestie Nieuw-Guinea kreeg het ‘overbevolkte Nederland’ vanaf 1954 er nog eens ruim 300.000 mensen uit Indonesië bij toen iedereen met de Nederlandse nationaliteit (waaronder ondergetekende) het land moest verlaten. Aangezien de Nederlandse regering, met de PVDA voorop, deze repatrianten liever zag gaan dan komen, werd er besloten om ze te laten emigreren naar Brazilië. De bedoeling was om ze daar ergens onder te brengen in een gebied langs de Amazone. “Want daar is een klimaat dat deze mensen eigen is”, jubelde de toenmalige regeringscommissaris B.W. Haveman (PVDA) in de media.

05

Uiteindelijk is van dit onzalige plan niets terechtgekomen en werd er daarna ook niet meer aan bevolkingspolitiek gedaan.

06

Mede doordat de werkgevers in de jaren ’60 en ’70 behoefte hadden aan goedkope arbeidskrachten uit voornamelijk Marokko en Turkije begon de bevolking nogmaals sterk te groeien. Er werden in genoemde landen zelfs wervingskantoren geopend om de mensen, en later hun gezinnen, naar Nederland te halen. Toen Nederland in 1979 uiteindelijk circa 14 miljoen inwoners telde, herhaalde de koningin in haar troonrede nogmaals dat Nederland vol was. Ja, zelfs ten dele overvol, maar er werd niet meer opgeroepen om te gaan emigreren.

07

Inmiddels telt Nederland sinds 21 maart 2016 om 11:40 uur 17 miljoen geregistreerde (!) inwoners en is daarmee het dichtstbevolkte land van Europa met ruim 500 inwoners per vierkante kilometer, waarvan de Randstad ruim 1270 inwoners per vierkante kilometer telt.  Koplopers zijn hier Amsterdam en Den Haag. Daar wonen respectievelijk ruim 5000  en 6300 inwoners per vierkante kilometer.

Met dank geleend bij Gerard

08

 

2 gedachten over “Het kan verkeren…

  1. Zou hun huidige koning …den Alexander die redevoering van 1979 durven herhalen in de een of andere troonsrede…..Ik denk het niet …Voor een deel van de bevolking zou zijn populariteit dalen onder het vriespunt . Hij zou de stempel krijgen als rechts , onverdraagzaam , symphatisant van Wilders , ondermijner van de Christelijke naastenliefde + de onfeilbaren van Europa op zijn dak .Voor de realiteit onder ogen zien en dat als hooggeplaatste openbaar te maken ….daar is moed voor nodig en moed vindt je alleen bij rechtse politiek . Voor het in discussie plaatsen voor de rol van zwarte Piet en Sinterklaas daar zijn geen problemen mee

  2. Ik heb interesse en veel documentatie over WO II DVD , boeken enz . Ik vraag me af hoe de politici van indertijd en de mensen die hun leven verloren in de strijd tegen de dictatuur van Hitler zouden reageren Zij vochten opdat wij het “goed ” zouden hebben en in alle vrijheid konden leven . Inderdaad wij hebben de gouden jaren 60-70,80-90 mogen meemaken. Hoe zouden die regeringen van toen reageren op de invasie die we nu moeten meemaken . Ik denk niet dat ze de politieke lafheid van onze huidige “voor hetzeggenhebbers zouden steunen , integendeel . Het binnenhalen van krapuul en de ideologie die ze steunen zouden zij zonder meer met alle middelen bestrijden,..zeker door het feit dat onze Islam broedsels er een God hebben bijgesleurd , iets wat Hitler vergeten was. Ik denk niet dat we mogen hopen op gouden jaren 2020 ,30,40 ,50..

Reacties zijn gesloten.