Hersenspoeling begint bij tante Terry en nonkel Bob

Hersenspoeling begint bij tante Terry en nonkel Bob.

Uiteraard bestaat het kinderprogramma niet meer.  Nonkel Bob zit al langer op een wolk ‘Vrolijke vrienden’ te zingen en tante Terry houdt zich met ‘volwassen’ zaken bezig.
We willen het hier over kinderprogramma’s op televisie hebben.  Niet alleen in het land b, maar overal in de EU menen de staatszenders, door uw en mijn belastingen in leven gehouden, ons denken te moeten overnemen.

Een voorbeeld bij de oosterburen, nl. het ZDF (Zweiter Deutsches Fernsehen).  Opdat de kindertjes later alles domweg slikken, moeten ze zo jong mogelijk geprogrammeerd worden op de politiek-correcte dogma’s.  Het kinderprogramma ‘Tivi’ geeft antwoord op vragen, waarmee de kindertjes dagelijks hun hersentjes pijnigen.

Wat is het verschil tussen de islam en islamisme? Tivi weet het:
Islamisten geloven dat de islam de enige en beste religie is.  Zij willen dat alle mensen volgens hun regels leven.  En de islamitische strijders uit Syrië vormen nu een gemeenschappelijk strijdmacht met hun broeders uit Irak.  Hun doel: ze willen macht.

Tot daar niets aan de hand.  Nu moeten de kindertjes nog leren een verschil te maken.  Met de hulp van Tivi:
Islamisme klinkt ongeveer zoals islam.  Maar is niet hetzelfde.  De islam is een geloof zoals het christendom of het jodendom.  De aanhangers van de islam noemt men moslims.  Ze geloven aan Allah en bidden in de moskee.
Het islamisme daarentegen is geen geloof, maar een extreem-politieke beweging.  Islamisten zijn echter ook moslims, maar ze willen politieke macht en om dat bereiken gebruiken ze – soms – geweld.
Soms.  Maar niet altijd.  Maar steeds meer.

Samengevat: islamisten geloven dat de islam de beste en énige religie is.  Maar: islam en islamisme zijn niet hetzelfde of gelijk.  De islam is een geloof zoals het christendom of het jodendom.  Alleen véél vreedzamer.  Het islamisme is geen geloof, maar een extreem-politieke beweging.

Hoe is het dan te verklaren dat de islamisten denken dat de islam de énige en beste religie is? Menen die het beter te weten dan de ZDF?  Kijken die niet naar tivi?
En als dan een van hun kindertjes besluit de school de rug toe te keren en djihadist te worden, dan toch zeker niet omdat de islam een geloof is zoals het christendom of het jodendom – die ook hun militante vleugel hebben, resp. het Leger des Heils en de Hadassah – maar wel omdat ze de énige en beste religie overal willen doen doorbreken.
Hoe lang nog eer er in Europese kinderprogramma’s gesluierde kleine meisjes verschijnen?

www.achgut.com met schakels naar Tivi