Hennart: “Ik ben een rechter.”* (2)

… niet zomaar een rechter, een rechter met een mening, een linkse mening, een rechter die vindt dat de politie niet zoveel mag zeuren, die vindt dat in de taakomschrijving van de politie ook de nuttige idiotenfunctie van boksbal- of schietschijfoefening staat, een rechter, wiens aureool hem een een elitestatus geeft…

*citaat uit De Afspraak dd. 24.11.2020

Zoals beloofd in de eerste bijdrage, lichten we vandaag nog een stukje van Hennarts doopceel.

Om Luc Hennart werkelijk te leren kennen dienen we terug te gaan naar het begin van zijn loopbaan, nl. in Nijvel, waar hij als jonge onervaren onderzoeksrechter door de toenmalige minister van Justitie Gol geparachuteerd werd met een bijzondere opdracht, nl. het dossier van de Bende van Nijvel gescheiden te houden van dat van de moord op Juan Mendez.
De meeste lezers hebben al wel gehoord van het BvN dossier; het dossier Mendez is echter veel minder gekend… hij werd begin 1986 vermoord.

07/01/1986 Moord op Juan Mendez | Historical figures, Historical, Van

Juan Mendez was een jood van Spaanse afkomst. Hij was actief geweest in de garage Podevijn in Aalst die een concessie had voor het verdelen van een Oost-Duits motomerk. Nadien werd hij vertegenwoordiger voor FN Herstal voor Zuid-Amerika. Begin 1986 werd Mendez dan vermoord. In tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten waren er geen commentaren over: “Jodenhaat – Antisemitisme – Anti Zionisme” . Men bleef zeer discreet over zijn afkomst.

Onderstaande aangehaalde citaten verwijzen naar Juan Mendez en de rol van Luc Hennart in deze twee moorddossiers:reacties op het “Bende van Nijvel”-forum:

Over de rol van Juan Mendez:

Over de rol van Luc Hennart:

186 05-10-2018 03:29 “De echte redenen is dat minister Gol verboden had aan onderzoeksrechter Schlicker om het dossier Mendez aan de bende te koppelen.”

“Het was vooral Lacroix en Troch die inzage vroegen maar niet kregen. Schlicker was tegen eind 1986 onderzoeksrechter-af in de Bendezaak. De zaak Mendez was toen nog lopende.”

In  het boek “De Bende van Nijvel – verraad, manipulatie, geheime diensten” schreef Bouten:
Door toedoen van minister Gol werd onderzoeksrechter Schlicker na de moord op Mendez vervangen door de jonge en onervaren Luc Hennart. Die weigerde de link te leggen tussen het dossier-Mendez en de Bende. Speurder Doraene spuwde zijn gal: “Onderzoeksrechter Hennart verbiedt ons te communiceren met de collega’s die bevoegd zijn voor het Bendedossier. Daardoor zijn we aan handen en voeten gebonden door de procedures en de werkwijze die ons zijn opgelegd door Hennart.”

We zien hier dus Luc Hennart als een saboteur van het onderzoek in beide dossiers.

En over het motief en identiteit van de Mendez-moordenaar op het b.g. forum:

191 05-10-2018 19:01 Ik zal het nog eens herhalen. het Gol die Schlicker onder druk gezet heeft in het “begin” van het onderzoek, Schlicker was bevoegd voor het dossier van de bende en “ook” het dossier Mendez.

Mendez wist in elk geval te veel. Hij hielp bij het opstellen van vervalste ‘end user certificates’, zeer belangrijk voor de camouflage van wapentrafieken naar oorlogshaarden als Libanon, Angola, Mozambique, Nicaragua en El Salvador, of landen waarvoor een wapenembargo gold, zoals Suriname, Libië, Zuid-Afrika en Iran. Voor Israël en de VS stonden er grote belangen op het spel. Mendez kopieerde ook gevoelige dossiers van zijn werkgever FN. Men vroeg hem die documenten terug te geven, maar hij weigerde. De moord zou daarop bevolen zijn door de Staatsveiligheid en de Israëlische geheime dienst. [1]

Minister van Justitie Gol zette onderzoeksrechter Schlicker meteen onder druk om “nooit, maar dan ook nooit de moord op Mendez te linken aan de Bende van Nijvel”.

Dit stuk komt vanop de “rechtbank” bij de ondervraging van Schlicker zelf, wie anders kan dit anders verklaren. Ik zal voor jullie de datum ervan opzoeken wanneer en waar dit gezegd is.

De moord op Mendez heeft dan ook kenmerken van een “Inside job”. Als Robert Maxwell kan verdrinken door van zijn boot te vallen, is alles mogelijk. En dus ook m.b.t. een kleinere vis zoals Juan Mendez.

Het verband Luc Hennart met Luik:

“222 02-12-2018 …………Je snapt het blijkbaar niet. Die misschien helemaal in het begin, is in werkelijkheid sinds het begin en daarna nooit meer. Die gevoelige dossiers die Mendez kopieerde zijn zeer gevoelig materiaal voor de politiek, vooral in en rond Luik. Dat er iemand koppig met een kleurtje Schlicker opvolgt is geen toeval vooral met Luik in gedachten. Wees maar gerust dat Gol en Hennart ivm de moord op Mendez dezelfde agenda hadden.”

We zien hier Luc Hennart als belangrijke pion in de ganse doofpotstrategie m.b.t. de BvN en de moord op Juan Mendez.  Zo een man weet veel, zeer veel,  kan zich bijgevolg dan ook veel veroorloven… en is dus totaal niet “wereldvreemd”. Beide dossiers raken immers aan  de funderingen van het Belgische wangedrocht en geven een idee hoe het er aan toe gaat in de beerput waarvan het deksel liefst niet gelicht mag worden.

De verantwoordelijkheid van Luc Hennart gaat dan veel verder dan de loutere doofpot. Dergelijke doofpotdossiers zijn uiterst geschikt als chantagewapen, waarop dan nieuwe schandalen en bloedige terreurdaden, resp. “ongelukjes” met fatale afloop, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid volgen.

We citeren deze zin uit het boek, blz. 202, “The Nebula” van Walter Baeyens:

“And Luc Hennart, the Belgian judge who mishandled  the Brabant Killings case.”

En zo een man werd dan rechtbankvoorzitter in Brussel!! En heeft de mateloze arrogantie anderen te beschuldigen van “onprofessioneel  gedrag”. Typische voor een logemaffioso.   Via Luc Hennart zien we hier één van de zovele beerputdossiers waaraan het Belgische kunstmatige gedrocht rijk is. Mocht u uw herinneringen nog eens willen opfrissen, raden wij u de lezing aan van: De vuile oorlogszaakjes van België“, waarin gesteld wordt:

“De moord op Mendez werd nooit opgehelderd. Werd de ingenieur vermoord door geheime diensten? Was hij door zijn kennis van en zijn betrokkenheid bij illegale wapenverkopen op een of andere manier een bedreiging geworden? Mendez had de onvoorzichtige gewoonte gevoelige documenten op zak te hebben. Sommigen zien in Mendez een slachtoffer van de Bende van Nijvel, maar dat werd nooit hard gemaakt door een onderzoek dat – wie zal het verbazen? – niet bepaald een toonbeeld van doortastendheid was.”

Los van het criminele aspect, liet Hennart zich ook kennen door bij het BHV-dossier de Nederlandstalige rechters de mantel uit te vegen. Hij was trouwens ook niet te beroerd de cijfers over de verdeling van de werklast – Franstalig vs. Nederlandstalig – te willen manipuleren. En manoeuvreert als een gewiekst tapijtenverkoper tussen de zgn. “neutraliteit als rechter”** en het bespelen van de pers om de situatie naar zijn (Franstalige) hand te willen zetten.

Uit: Vlaams Belang vraagt tuchtsanctie tegen Brusselse rechtbankvoorzitter, 12.3.2012:

“…Het kan niet zijn dat een voorzitter van een rechtbank essentiële cijfers bewust verdraait voor politieke doeleinden en daarmee een belangrijk deel van de burgers onrecht aandoet. Een magistraat heeft een waarheidsplicht en zeker een voorzitter van een rechtbank moet daarin het voorbeeld geven…”

Manoeuvres, inderdaad. Hoe kan je anders verklaren dat hij eerst tégen de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV was en enkele jaren later ervoor pleitte Justitie helemaal te splitsen?

Het verschil tussen de BvN en Covid 1984 is dat Luc Hennart betrokken was bij de “doofpotoperatie”, daar waar Van Ranst actief betrokken is bij de samenzwering zelf.  Maar dat is leesstof voor een volgende bijdrage die we zullen wijden aan het truienicoon, waar iedereen weliswaar de draak mee steekt, maar die zelf ongehinderd in het vuistje blijft lachen.

**Le juge Luc Hennart est-il trop proche du PS?Ducarme fustige le juge Luc Hennart: “Là vous avez dépassé la ligne rouge”

H.P.