Help, we verzuipen!

Een noodkreet uit het V.K., waar ze met hun vakkrachten geen blijf meer weten. Enkele indrukken uit de hotels waar ze mogen verblijven:

Ondankbare hotelgast:

Ze brengen zelfs hun beestjes mee:

Culturele verrijking in hotelkamer:

Wie nog slechter gezind wil worden dan wij nu al zijn, kan hier nog meer filmpjes bekijken over hotelbezoekjes. Bij de meesten wordt de verslaggeefster buiten gebonjourd – dikwijls niet bepaald zachtzinnig. Telkens stelt ze de vraag of het hotel open is voor het publiek… in één groot luxueus hotel krijgt de verslaggeefster het laconieke antwoord: “alleen voor gasten van het “Home Office”, het Britse ministerie van binnenlandse zaken”… Nochtans staat op het identiteitskaartje: “The Home Office plays a fundamental role in the security and economic prosperity of the UK. Home Office is a ministerial department…

Ned. “Het ministerie van binnenlandse zaken speelt een fundamentele rol bij de veiligheid en de economische welvaart van het V.K.”

Zo érg is het intussen: illegale tafelschuimers worden “gasten van het Home Office” genoemd!