Hangmatverrijking in Zwitserland

Wes HardinHangmatverrijking in Zwitserland

Over rentabiliteit en meerwaarde, arbeidsgeschiktheid, arbeidswil en -onwil der verrijkende neo-Zwitsers heeft het Bureau voor Statistiek een analyse gemaakt,  ingedeeld volgens de afkomst der pensioenredders.  Peter Keller, SVP-parlementslid, vroeg en kreeg de cijfers.

De grote meerderheid van asielzoekers met een Zwitserse verblijfsvergunning of voorlopig vluchtelingenstatuut krijgt een sociale uitkering, hoewel zij – eigenlijk – zelf voor hun levensonderhoud moeten instaan, maar er de voorkeur aan geven zich te laten onderhouden.  Volgens de statistieken zijn ze voornamelijk afkomstig van:

Eritrea: 91%
Iran: 84%
Sri Lanka: 75%
Turkije: 89%
Syrië: 87%
China: 69%.

Hieraangaande hebben wij dit document gevonden dat een duidelijk beeld geeft over de situatie.  In telegramstijl: werken is niet verplicht, kan niet afgedwongen worden, de asielzoeker behoudt alle rechten, wordt niet uit het opvangcentrum verwijderd, heeft recht op zijn privésfeer en zelfs op gezinshereniging hoewel hij geen inkomen heeft, 119 nationaliteiten willen Zwitserland verrijken, ontwijkend antwoord op het terugkeerbudget, op vervolgingen door het parket.

Lees ook: Italië houdt zich niet aan de afspraken van Dublin, registreert de asielzoekers niet en neemt ze ook niet terug.

Wes Hardin

Basler Zeitung

 

 

5 gedachten over “Hangmatverrijking in Zwitserland

 1. OK Wes erg indrukwekkend maar je moet er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat ze pas kunnen genieten van hun pensioen als ze 67 jaar geworden zijn

 2. Oei dat wist ik niet ! Nu maar hopen dat de bond van de VZM “Verenigde Zwitserse Moskeeen” de regering niet onder druk zet om een pensioenverlaging tot 62 af te dwingen door een staking , waarbij alle verrijkers hun leefloon weigeren en dreigen terug te keren naar hun thuislanden . Zouden alle dromen bedrog ziijn ?

 3. Beste Wes,
  Waarschijnlijk een “tipzak wiet’ gerookt, of…teveel “poedersuiker” gesnoven ?
  Het kan natuurkijk ook een gevolg zijn van overmatig alcoholproeven zijn, doch:
  (àl die % samengeteld, kom ik aan… vierhonderdéénennegentig PROCENT), geen wonder dat Zwitserland overvol zit met asielzoekers. (en dàn staat die Nederlandse seut dat bezwaar heeft tégen die koeienbellen nog er niet bijgerekend.) 🙂

  • Voor alle duidelijkheid: de percentages hebben betrekking op het totaal aangespoelden van een bepaald land. Dus: 91% van de vluchtelingen uit Eritrea die in hun eigen onderhoud dienen te voorzien, doen dit niet. Enz. Met andere woorden: slechts 9% van de Eritreërs heeft een bezigheid die geld opbrengt.

Reacties zijn gesloten.