Gemeentefusies: wie wordt er beter van?

"... Veel burgers vinden het niet meer van deze tijd om op die manier over zoiets ingrijpend te worden ingelicht. De ontsteltenis heeft nog meer oorzaken. Dat een kleinere gemeente opgeslokt zou worden door het grote Mechelen is erg problematisch. Zeker omdat Mechelen al jaren een enorme schuld torst van 3.400 euro per inwoner. De vernietigende indruk was dat de Boortmeerbekenaars - 407 euro schuld per inwoner - daar mee voor moesten opdraaien. Dat Derua kan stellen dat ook de kleinere partij er financieel baat bij heeft, maakt dan weinig indruk. Voor burgers met interesse voor het bredere plaatje begint daar net de discussie..."

Lees het volledige opiniestuk van Ivan Van de Cloot in Tijd.

1 gedachte op “Gemeentefusies: wie wordt er beter van?

 1. Fusies : geen achterkamertjes politiek aub – inspraak via bindende referanda

  Nooit weggeweest maar nu nog erger dan vroeger: “Politique Politicienne”. Het is een politiek die zich enkel concentreert op politieke strategieën en machtsverhoudingen en niet op inhoudelijke kwesties voor de burger.
  Opnieuw krijgt deze verwerpelijke politiek een opwelling. Nu in de kwestie van gemeentelijke fusies. Herhaaldelijk worden we rond onze oren geslagen met de zogenaamde voordelen dat zo iets zal bieden.En als vanzelfsprekend wordt er zedig gezwegen over de nadelen ervan:
  – Een gemeentelijke herindeling verzwakt de lokale democratie
  – De schuldovername wordt enkel berekend op basis van de nieuwe fusiegemeente. Dus geen 500 euro zoals ze beweren . Hieronder dan het besluit van de Vlaamse regering (29/01/2021):
  200 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen de 20.000 en 24.999 inwoners telt
  300 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen de 25.000 en 29.999 inwoners telt
  400 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen de 30.000 en 34.999 inwoners telt
  500 euro per inwoner als de fusiegemeente 35.000 of meer inwonerts telt
  – burgers krijgen geen inspraak noch medebeslssingsrecht door de zittende meerderheden
  – De toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening zal afnemen
  – de extra kosten die zo iets meebrengt
  – een fusie draait alleen om centen
  – steeds meer gemeenten fuseren enkel en alleen om een gedwongen fusie van bovenaf te vermijden
  – info-avonden of bevragingen via een lokaal politiek blaadje zoals nu in Lubbeek de OVLD is enkel een pure propagandatocht waarbij de beslissing in feite al genomen is
  – de grootste leugen die ze ons trachten wijs te maken is het succes van de Nederlandse en Deense fusies.
  – ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan dan het nu bestaande lokaal bestuur
  – vele burgemeesters en mandatarissen zullen hun mandaat verliezen, al is dat juist de bedoeling van deze kolder: met het verdwijnen van de stemplicht kiest men er nu voor om gemeenten af te schaffen. Het is een feit dat de meeste traditionele partijen in kleinere gemeenten hun aantal kandidaten om op een lijst te komen jaarlijks zien verminderen. Een doorn in hun oog zijn de kleinere lokale partijen die het goed doen, en door een fusie zullen verdwijnen.
  – burger initiatieven willen niet dat de eigen identiteit van hun gemeente zal verdwijnen
  – steden azen zonder schroom om te fuseren met goed boerende gemeenten. Tienen wou bijv Hoegaarden inlijven; Lowie Tobback (Leuven) van de partij Vooruit kwijlt nog altijd om Linden en dan Pellenberg in te palmen. Omdat dat die steden dan de mogelijkheid biedt tot uitbreiding ( hoogbouw – mobiliteit – megalomane projecten – verstedelijking enz ) .
  – anno 2019 gaf Bart De Wever te kennen dat, omdat de financiële stimulans niet werkte, dat de mogelijkheid moet onderzocht worden om sancties op te leggen aan gemeenten die een fusie weigeren. Volgens de NVA zouden doordachte gemeentefusies een betere en meer betaalbare dienstverlening opleveren. Wat natuurlijk larie en apekool. Ui t een Nederlandse studie blijkt overduidelijk dat men daar te maken kreeg met een negatieve uitslag van een meerkost van meer dan 1 (één) miljard euro per jaar.
  – een bestuurskracht van een gemeente hangt niet af van de grootte van een gemeente.
  Zo kan men nog vele zaken opnoemen die verzwegen worden.

  V.U;/ Eddy Elyn – eddy.elyn@telenet.be – verboden op de openbare weg te werpen

Reacties zijn gesloten.