Geert Wilders: “Jullie durven zonder gêne patriotten te zijn”

MM900236531[1]Geert Wilders ging naar Los Angeles en hield daar op uitnodiging van de American Freedom Association een toespraak.  Mocht het Vlaams Belang deze tekst in het land b durven kenbaar maken, het kot zou te klein zijn geweest.

Wij citeren:

“De EU staat voor alles wat er mis is in Europa.

Het is een megalomaan, ondemocratisch transnationaal monster.

Haar wetgeving is doordrenkt met cultureel-relativisme.

Ze bemoeit zich met het dagelijks leven van miljoenen mensen.

Ze heeft de Europese grenzen geopend voor een ongecontroleerde massa-immigratie, vooral uit islamitische landen.

En ze heeft de nationale parlementen een groot deel van hun wetgevende macht ontnomen.

Patriottisme is geen totalitaire ideologie die erop uit is om de wereld te controleren; het is liefde voor je eigen land en identiteit – en als zodanig is het de sterkste kracht tegen totalitaire ideologieën die erop uit zijn de wereld te domineren.”

Lees meer hierover