Gedachten in gedichten

Eens komt het uur…

Sinds ’14 zijn er in dit land geen Vlaamse eisen meer.
Mirakel? Niks mirakel, maar doordachte strategie
die vruchten dragen zal; je zal wel zien, Mevrouw, Meneer,
hoe fors de leeuw zal klauwen na zijn diepvriestherapie!

Al lijkt hij jullie onderkoeld, de leeuw is ver van zwak.
Intgendeel, de diepvrieskuur houdt onze leeuw op kracht
en is ‘t momentulm daar, dan breekt hij door het diepvriesdak,
tot francofoon gejammer: Neen, dàt had geen Waal verwacht!

De Vlaamse staatsmanskunst kan node overschat voorwaar,
als ‘t Vlaamse grut zich maar niet moeit met Grote Politiek,
maar braaf betalen blijft aan ‘t zuiden zonder flauw misbaar.
Tart rustend la belgique en pluk de vruchten der Taktiek!

De Vlaamse staatsmanskunst slaat in ‘t belgieksken nooit op hol
en krijgt daarvoor van ‘t Hof een compliment met mondjesmaat
en oergeduldig voort betaalt het Vlaamse grut de tol,
tot plots het diepvriesvak ontdooit en ‘t uur der Vlaemsche Zege slaat,
… iets te laat…

Hector van Oevelen
‘t Pallieterke 15.3.18

Afbeeldingsresultaat voor lion in freezer